Pavel Gavalec – primátor města POLTÁR na Slovensku

Narodil se 6.července 1954 v Podbrezové. Základní školu 1-5 ročník absolvoval v Slané Lehote, 5 -9 ročník v Poltár. Ve studiu pokračoval v SOU v Lučenci, v oboru automechanik. Později nastoupil na základní vojenskou službu. Po ukončení ZVS začal pracovat v středoslovenské sklárnách v Poltári a současně si doplnit vzdělání studiem při zaměstnání na SPSS, kterou ukončil maturitní zkouškou. V Stredoslovenské sklárnách prošel několika funkcemi. Pracoval jako vedoucí dopravy, vedoucí kartonážka a vrchní mistr druhovýroby strojního broušení. Od roku 1994 do 2000 soukromě podnikal. V roce 2000 do roku 2004 znovu nastoupil do Slovglass-u a.s. v Poltári jako vedoucí druhovýroby. V roce 2004 do roku 2006 působil jako primátor města Poltár. V roce 2007 se stal obchodním managerem pro tuzemský trh v Slovglass a.s. a od října 2008 byl úspěšný na výběrovém řízení jako manager sdružení obcí pro likvidaci odpadu za okres Poltár.

Je ženatý s manželkou Marií Gavalcovou, rozenou Kortišová a májí tři děti. Dcery Ivetu, petronella syna Pavla a čtyři vnoučata Ivetku, lubosko, Marka a Lariku. K jeho zálibám patří hlavně příroda, turistika a kynologie.

PhDr. Ján Volný, PhD. – primátor mesta SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Datum narození:
20. říjen 1953

životopis:
Byl poslancem krajského zastupitelstva ve volbách v letech 2001 – 2005. Zvolený byl jako člen Hnutí za demokratické Slovensko za koalici HZDS, SDĽ, SOP v okrese Spišská Nová Ves.
V roce 2002 vystoupil z HZDS a vstoupil do SMĚR. Ve volbách do krajského zastupitelstva v roce 2005 kandidoval jako člen SMĚR – sociální demokracie za koalici HZD, SMER. Získal 1 604 hlasů a umístil se na šestém místě mezi nezvolené kandidáty.
Ve volebním období 2002-06 byl poslancem zastupitelstva Spišská Nová Ves, po komunálních volbách 2006 se stal primátorem města Spišská Nová Ves.
Je místopředseda Okresní rady strany SMĚR ve Spišské Nové Vsi.

Rodinný stav:
Jan Volný je ženatý a má dvě děti.

PhDr. Jana Vaľová – primátorka města HUMENNÉ na Slovensku

Nejvyšší ukončené vzdělání:
Trnavská univerzita
Fakulta zdravotnictví a sociální práce
Obor: Sociální práce

Politická činnost:
Od roku 2000 je členkou strany SMER, zároveň působila jako regionální předsedkyně pro Horní Zemplín v okresech Humenné, Vranov nad Topľou, Medzilaborce a Snina.
Změnou nového členění ve straně na kraje v roce 2003-4 dodnes působí jako okresní předsedkyně strany SMER-SD Humenné.
Od roku 2005 je poslankyní Prešovského samosprávného kraje za stranu SMER-SD, kde je zároveň zvolena i předsedkyní Komise kultury a národnostních menšin PSK.
Od roku 2006 je zvolena poslankyní NR SR. Zastává post předsedkyně Stálé komise pro rovnost pohlaví a rovnost příležitostí, je členka Výboru pro sociální věci a bydlení, členka Rady vlády pro rovnost pohlaví a také přizvány členem protidrogového fondu.
V roce 2007 byla zvolena poslankyní zastupitelstva v Humenném. V roce 2009 byla znovu zvolena jako poslankyně Prešovského samosprávného kraje.
V roce 2010 byla znovu zvolena poslankyní NR SR a byla zvolena za primátorku města Humenné.
Na základě schválení MSU a Sboru pro občanské záležitosti sňatku Novomanželský páry a vítá novorozené děti do života.

RNDr. Daniel Daniš – primátor města NOVÁKY

RNDr. Daniel Daniš se narodil 1. ledna 1962 v Handlové. Po ukončení základní školy v Novákách pokračoval ve studiu na gymnáziu v Prievidzi a později na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě – obor základní a ložisková geologie.

Po skončení studia v roce 1986 nastoupil do společnosti Důlní stavby Prievidza, kde pracoval jako geolog na různých podzemních stavbách – tunely, štoly, šachty a kolektory v Čechách, na Slovensku a ve Finsku. Od roku 2006 prošla společnost pod firmu Skanska, kde pokračoval v uvedené profesi, jako vedoucí geolog, na stavbách tunelů, mostů, dálnic a jiných podzemních objektů v České republice, ve Slovinsku a ve Finsku.

RNDr. Daniel Daniš byl zvolen primátora města Nováky v Komunálních volbách dne 15. 11. 2014. Slib primátora složil do rukou předsedy městské volební komise na ustavujícím městském zastupitelstvu dne 2. ledna 2015.

Ing. Ján Hartel – primátor města KYSUCKÉ NOVÉ MESTO na Slovensku

Datum a místo narození:
13.07.1952 Žilina

Rodinný stav:
ženatý

vzdělání:
1967 – 1971 SPSS Kysucké Nové Město
1971 – 1976 Vysoká škola dopravní, Žilina

Průběh zaměstnání:
1976 nástup do ZVL k.p. Kysucké Nové Město, referent Útvaru technicko organizačního rozvoje (TOR)
1976 – 1977 základní vojenská služba
1977 – 1977 projektant TOR
1977 – 1985 samostatný projektant TOR
1985 – 1990 vedoucí projektant TOR
1990 – 1998 uvolněný na funkci zástupce primátora města Kysucké Nové Město
1999 – 2003 vedoucí Odboru živnostenského podnikání OÚ Kysucké Nové Město
2004 – 2006 KÚ Žilina, pracovník odboru živnostenského podnikání, pracoviště Kysucké Nové Město
od roku 2007 – primátor Kysuckého Nového Města

zájmy:
cestování, domácí videotvorba, sport

Kontakt:
Telefon .: 041/421 22 10, 420 72 32
Fax: 041/421 22 09

Ing. Ján Blcháč, PhD. – primátor města LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ na Slovensku

Jmenuji se Jan Blcháč. Životní pouť jsem začal 15. března 1959 v Liptovském Mikuláši, kde i žiji se svou rodinou – manželkou Silvií a syny Janem a Gabrielem. V rodném městě jsem získal základní i středoškolské vzdělání – na místním gymnáziu.

Lásku a úctu k půdě, která náš živí, jsem zdědil po otci. Vydal jsem se proto do Nitry, kde jsem absolvoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské, předchůdkyni dnešní univerzity. Zde jsem také začal sbírat první pracovní zkušenosti. Později už i jako člen vedení zemědělského družstva v Liptovském Ondřeje. Za velký profesionální přínos považuji působení na velvyslanectví v Německu, kde jsem měl možnost seznámit se s precizním německým přístupem správy země v oblasti zemědělství a produkce kvalitních potravin. Určitý čas jsem byl poradcem ministra zemědělství.

Mnozí lidé v Mikuláši si mě pamatují zejména jako generálního ředitele Liptovské mlékárny, kde jsem strávil až 11 krásných let. Podařilo se nám vytvořit silnou značku s kvalitními produkty, které dnes znají nejen na celém Slovensku, ale i v zahraničí. Je to jedna z mála mlékáren, která přežila, úspěšně se rozvíjela a nadále se rozvíjí.

Jelikož jsem měl zájem předat své zkušenosti a vize v širším rozsahu, v roce 2006 jsem se rozhodl vstoupit do komunálního politického života. Jsem rád, že obyvatelé našeho města mou nabídku tehdy přijali a vybrali si mě za primátora města. S kolegy se nám podařilo úspěšně zrealizovat několik projektů, jejichž výsledky jistě všichni dobře znáte. Zvláště mě těší úspěšnost při získávání milionů eur z eurofondů, které posunuly Mikuláš vpřed. Opravili jsme z nich školy, silnice a pomohli životnímu prostředí. Za důležité jsem považoval a stále považuji před každým důležitým rozhodnutím veřejně diskutovat s obyvateli a odborníky na danou oblast.

Zájmy našeho města a také regionu obhajuji už pátý rok na půdě žilinské župy jako její poslanec. Od roku 2010 také jako poslanec městského zastupitelstva. V současnosti se věnuji správě vlastní malé firmy.

Mou ambicí je opětovně nabídnout lidem v Mikuláši prostor na všestranný rozvoj. Aby se naše malebné město stalo městem, kde to žije a kde se dobře žije. Mám zájem navázat na ty pozitivní kroky, které jsme už spolu začali. Liptovský Mikuláš a jeho lidé si zaslouží, aby byl dobře vedeného MĚSTEM.

ŽIVOTOPIS:

Jméno, příjmení: Ing. Jan Blcháč, PhD.

Narozen: 15. březen 1959 v Liptovském Mikuláši

Rodinný stav: ženatý, mám dva syny

vzdělání:
1979 – 1982 – Vysoká škola zemědělská (VSP) Nitra, Provozně ekonomická fakulta,
obor: provoz a ekonomika zemědělství
1987 – ukončení doktorského studia – PhD. – Provozně ekonomická fakulta VSP Nitra
1998 – 2004 – kurzy managementu – projektové řízení, časový management, týmová práce,
strategický management
2000 – 2005 – intenzivní jazykové kurzy – francouzský jazyk, anglický jazyk

Pracovní zkušenosti:
1987 – VSP Nitra – odborný asistent
1988 – 1991 – Zemědělské družstvo 1. květen Liptovský Ondrej – člen vedení
1992 – federální ministerstvo zahraničních věcí ČSFR, Praha – Zastupitelský úřad Bonn – 2. velvyslanecký tajemník – zemědělský atašé
1993 – Ministerstvo zahraničních věcí SR, Bratislava – Zastupitelský úřad Bonn – 2. velvyslanecký tajemník
1993 – Ministerstvo zemědělství ČR, Bratislava – poradce ministra
1993 – 2004 – Liptovská mlékárna, a. s., Liptovský Mikuláš – generální ředitel
2005 – 2006 – Slovenský mlékárenský svaz, Bratislava – předseda představenstva
2006 – Poľnonákup Tatry, a. s., Kežmarok – generální ředitel
2007 – 2010 – město Liptovský Mikuláš – primátor města
2011 – 2014 – jednatel vlastní obchodní společnosti
od 2014 – město Liptovský Mikuláš – primátor města

Jiné aktivity:
od 2009 – poslanec Žilinského samosprávného kraje
od 2010 – poslanec městského zastupitelstva v Liptovském Mikuláši
od 1998 – člen Rotary klubu Liptovský Mikuláš
člen Mezinárodního klubu Bratislava a Hospodářského klubu Bratislava
člen dozorčí rady společnosti Tranoscius
2005 – 2010 – hostující docent na Fakultě ekonomiky a managementu SPU v Nitře, člen vědecké rady
Fakulty biotechnologie a potravinářství a Fakulty ekonomiky a managementu SPU v Nitře
2002 – 2005 předseda Správní rady Komunitní nadace Liptov
2008 – zakladatel Nadace Solidární Mikuláš
2003 – zakládající člen Městského basketbalového klubu
2010 – 2014 – předseda neformálního občanského sdružení MIKULÁŠ DNES
2014 – předseda občanského sdružení LIDEM Mikuláše

Hlavní certifikáty:
Zlatý podnikatelský Biatec – Hospodářský klub
Stříbrná medaile ministra zemědělství ČR
Zlatá medaile děkana Fakulty potravinářství a biotechnologie SPU Nitra
Stříbrná medaile rektora SPU v Nitře
Paul Harris Fellow – za rozvoj hnutí Rotary

Jazykové znalosti:
německy, anglicky, rusky, francouzsky

zájmy:
literatura, sport – lyžování, plavání, fitness, tenis, myslivost a ochrana přírody

Doc. Ing. Juraj Dvonč, CSc. – primátor města NITRA na Slovensku

Osobní údaje:
Příjmení, jméno, titul: Dvonč JOZEF, Doc. Ing. CSc.
Datum narození: 11. července 1954
Adresa: Hodžova 36, ​​Nitra, 949 01
Mobil: 0911 818 515
Tel: 037 652 30 00, 650 21 13
klapka: 122
číslo dveří: 208
e-mail: primator@nitra.sk

Vzdělání a kvalifikace:
1992 habilitační pokračování (Doc.) VSP PEF – odvětvové a průřezové ekonomiky
1987 obhajoba kandidátské práce (CSc.)
1977 – 1978 VSP – Provozně ekonomická fakulta v Nitře (Ing.)
1969 – 1973 Gymnázium Janka Krále, Zlaté Moravce (maturitní zkouška)

Profesionální praxe:
19.12.2006 trvá Městský úřad v Nitře – primátor; 17.8.2006 – 19.12.2006 Krajský úřad v Nitře – přednosta; 16.1.2006 – 17.8.2006 Akademie v Bratislavě – ředitel Centra programů; 1.11.2003 – 15.1.2006 Víno Nitra, s.r.o. – obchodní ředitel; 1.7.2001 – 30.10.2003 Agroinštitút Nitra – ředitel; 1.3.1993 – 30.6.2001 AgroKonzulta Nitra, s.r.o. – ředitel, jednatel; 1.3.1989 – 28.2.1993 VSP – PEF – odborný asistent, docent; 1.2.1982 – 28.2.1989 Rektorát VSP Nitra – vedoucí odboru; 1.7.1978 – 31.1.1982 Agrokomplex – Výstavnictví Nitra – vedoucí oddělení.

Doplňující kurzy:
2000 školení Agroinštitútu Nitra „Vstupní vzdělávání poradců“; 1991 kurz manažerů „Podnikání a trh pro vedoucí pracovníky a podnikatele ČSFR“, Kiel, Německo (6 týdnů); 1987 studium základů pedagogiky pro VŠ – Ústav rozvoje VŠ; 1986 studijní pobyt na univerzitě, Bonn (3 měsíce)

Specifické zkušenosti:
Příprava návrhů, realizace, finanční management a hodnocení projektů programů Evropské unie (Leonardo da Vinci, Socrates) zaměřených na oblasti: odborné vzdělávání; integrace do EU; mobility (výměny a odborné studijní cesty); rozvojové projekty. Příprava návrhů projektů předvstupních programů Evropské unie (SAPARD) a předvstupních grantových schémat (Grantová schéma rozvoje lidských zdrojů, Grantová schéma regionálního rozvoje) Přednáškový činnost s obsahem: Základy Evropské unie Společná zemědělská politika Evropské unie Realizace společné zemědělské politiky v resortu zemědělství Slovenska Regionální – strukturální politika EU Strukturální pomoc Evropské unie na Slovensku Přehled realizaci agrární politiky a rozvojových projektech ve více zemích EU. Příprava a realizace odborných studijních cest a exkurzí pro resort zemědělství. Jazykové znalosti (německý jazyk slovem a písmem, včetně překladů a tlumočení odborné problematiky: projekty, zemědělství a rozvoj venkova) Řídící schopnosti a práce v týmu.

Prezentace vybraných prací a projektů:
Projekt Leonardo da Vinci Rozvoj zaměstnanosti na venkově Marketing v zemědělství a potravinářství – 1992 Projekty rozvoje regionů – Dunajská Streda, Rimavská Sobota, Nitra, Komárno, Trenčín, Liptovský Mikuláš – 1996 – 1998 Projekt Slovensko – bavorské spolupráce předvstupní příprava státní správy resortu zemědělství a rozvoje venkova: „Agrární politika EU v praxi“ Projekt trojstranné spolupráce Slovensko – Rakousko – Maďarsko „Podpora zaměstnanosti na venkově“ „Dopad integrace do EU na poľhohospodárstvo a rozvoj venkova“ projekty programu SAPARD – 2003 (4 projekty) Přednáškový a lektorská činnost Jazykové znalosti: německý jazyk – aktivní znalost slovem a písmem Ruský jazyk – znalost

Jiné znalosti:
Práce s PC WORD, EXCEL, Power Point, Internet Řidičský průkaz sk.B

Členství a funkce v současnosti:
Místopředseda ZMOS a předseda Komory měst Člen Rady vlády pro prevenci kriminality Člen Monitorovacího výboru SOP Průmysl a služby Člen Ústřední rady Akademie vzdělávání SR Předseda správní rady České zemědělské univerzity v Nitře Člen správní rady Univerzity Konstantina Filozofa místopředseda představenstva západoslovenské vodárenské společnosti Předseda dozorčí rady Nitranské teplárenské společnosti člen prezidia Unie měst ČR člen finanční komise VÚC Nitra

Slovensko je bohaté na řeky a potoky

Slovensko je bohaté na řeky a potoky. Největší řekou je Dunaj, nejdelší Váh. Slovensko se dělí na tři hlavní povodí – povodí Dunaje (západ SR), povodí Tisy (východ SR) a povodí Dunajce (sever SR). Do Dunaje přitékají ze severu řeky Morava, Váh, Nitra, Hron a Ipeľ. Řeka Tisa má na území Slovenska dvě hlavní zásobárny, povodí Bodrogu a povodí řeky Slaná. Na území Rumunska se nakonec i Tisa vlévá do Dunaje. Dunajec odvádí vody z povodí vlastního i povodí řeky Poprad na sever do Visly, která ústí do Baltského moře. Všechny slovenské řeky ústí do Černého nebo Baltského moře. Dunaj odvádí povrchové vody až z 96% území ČR

Řeky na Slovensku

Řeky na Slovensku většinou pramení a jsou málo vodnaté. Hodně z nich pramení na Kráľovy holi, jiné řeky Slovensku jen protékají. Některé řeky tvoří hranici s okolními státy, je to více než 620 km. Je to například Dunajec na severu, Dunaj na jihu, Morava na západě. Celková délka řek na území Slovenska je 49 774,8 km. K velkým a známým řekám patří Váh, Dunaj, Morava, Myjava, Nitra, Orava, Hron, Hornád, Slaná a další .. Hranici s Maďarskem tvoří řeka Ipeľ a na východě Slovenska najdeme i řeky Bodrog, Latorica a Ondava. Nejkratší řeka je Černá voda, měří 41 km. Latorica a Laborec na východě Slovenska jsou přítoky řeky Bodrog.
Všechny řeky jsou nejvodnatější na jaře, když taje sníh. Jedinou výjimkou je Dunaj, který je nejvodnatější v létě, když taje led v Alpách. Dunaj je největší řeka, která protéká přes území jižního Slovenska a která ústí do Černého moře.

Řeky na Slovensku patří do úmoří Černého a Baltského moře. Do Černého moře patří většina území. Do Baltského moře ústí řeka Dunajec a Poprad. Poprad se vlévá v Polsku do Dunajce a Dunajec se v Polsku vlévá do řeky Visly. Ostatní řeky patří do úmoří Černého moře. Na Slovensku jsou dvě hlavní povodí, z nichž jedno je na západě území a druhé na východě. Na západě se řeky vlévají do Dunaje, který vodu odvádí do Černého moře a a řeky z východního povodí se v Maďarsku vlévají do Tisy. Největší řeka, která protéká přes území jižního Slovenska je řeka Dunaj. Do Dunaje ze západu přitéká řeka Morava, vlévá se do něj i řeka Váh, Nitra a Ipeľ. Řeka Tisa má na území Slovenska dvě hlavní povodí, povodí Bodrogu a Slané. Tisa se v Rumunsku vlévá do Dunaje.

Největší řeky na Slovensku:

– Váh – délka 403 km, pramení Černý Váh – Kráľova hoľa, Bílý Váh – pod Kriváněm
– Dunaj – délka na území ČR 172 km, pramení Německo, Černý les, přes Slovensko jen protéká
– Morava – délka na území ČR 119 km, pramení Česko, Kralický Sněžník
– Nitra – délka 197 km, pramení Malá Fatra
– Hron – délka 298 km, pramení Kráľova hoľa
– Ipeľ – délka 232 km, pramení Veporské vrchy
– Tisa – délka na území ČR 7 km
– Slaná – délka na území ČR 110 km, pramení Stolické vrchy
– Hornád – délka na území ČR 193 km, pramení Kráľova hoľa
– Torysa – délka 129 km, pramení Levočské vrchy
– Hnilec – délka 89 km, pramení Kráľova hoľa
– Dunajec – délka na území ČR 17 km

Jezera a vodní nádrže:

Kromě řek je na Slovensku hodně přehrad a jezer.

jezera:

Jezera jsou vodní nádrže, které vznikly přirozeně. Jen ve Vysokých Tatrách se nachází kolem 175 ples. Plesa jsou jezera, které vznikly ledovcovou činností (ústupem horského ledovce).

– největší a nejhlubší jezero: Velké Hincovo pleso, rozloha 20 hektarů, hloubka 53 metrů
– nejvýše položené jezero: Modré pleso ve Vysokých Tatrách ve výšce 2157 m n.m.
– tatranské jezera: Štrbské pleso, Popradské pleso, Skalnaté pleso, Zbojnická pleso, Velické Pleso, Žabí, Zelené pleso Krivánske, Roháčská plesa a další
– v Nízkých Tatrách: Vrbické Pleso, hluboké 4 m
– ve Vihorlatských vrších: Mořské oko nebo Vinné jezero
– ve Spišské Maguře: JEZERSKÉ JAZERO

Vodní nádrže:

Kromě přirozených vodních nádrží jsou na Slovensku i umělé vodní nádrže. Jsou to rybníky a přehrady, v okolí Banské Štiavnice byly v 18. a 19. století vybudované tzv. tajchy – jejich voda sloužila k pohonu čerpadel. Účel přehrad je hydroenergetického, proti zaplavení, na zavlažování, rekreaci nebo zásobování pitnou vodou.

– největší rybníky: Senné a Hrhovské rybníky
– nejvíce přehrad: na nejdelší řece Slovenska Váh, např. Liptovská Mara při Liptovském Mikuláši nebo Sĺňava v Piešťanech, Kráľová, Nosice a další jiné
– velké a známé přehrady: Oravská přehrada na severu země (na soutoku Bílé a Černé řeky Oravy, při Námestově) a Zemplínská Šírava na východě (na řece Laborec, u města Michalovce, rekreační střediska – Kaluža, Bílá hora, Hôrka, Klokočov, Paľkov a Medvědí), Ružín na řece Hornád, Domaša na řece Ondava, Senecké jezera na západě Slovenska, Zlaté písky v Bratislavě, Zelená voda, Vodní dílo Gabčíkovo na Dunaji, Žilinská Přehrada na Váhu a jiné
– nejznámější tajchy: Počúvadlo a Richňavské jezera a jiné

řešením Bisnode

Umožňujeme přijímat správná a chytrá obchodní rozhodnutí
V neustále se měnícím světě digitálních informací vidí někteří výzvy a omezení. My vidíme nekonečné množství příležitostí druhým pomoci. 2 100 odborníků Bisnode se každý den snaží interpretovat, zkvalitňovat a pochopit údaje, které jsou základem pro přijímání obchodních rozhodnutí ze strany našich klientů. Bisnode pomáhá zjednodušovat každodenní život tak, že denně vypracovává tisíce dokumentů, které jsou zásadní pro procesy rozhodování, určené pro společnosti, vládní agentury, obce a další organizace.

S užitím kvalitních dat můžete přijímat správná a chytrá obchodní rozhodnutí, která zvýší ziskovost vašeho podniku a pomohou rozvíjet vaše podnikání. Bisnode nabízí mnoho specifických řešení pro ty, kdo se chystají učinit důležitá obchodní rozhodnutí:

Zajistěte si růst svého podnikání díky těm správným informacím zásadním pro přijímání obchodních rozhodnutí
Optimalizujte svá rizika díky přesným analýzám
Zvyšte přesnost informací v oblasti marketingu
Díky řešením Bisnode máte zajištěn neustálý přístup k aktuálním informacím a budete se moci rozhodovat na základě správných údajů.

Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5
IČO 63078201, DIČ CZ699004055

Společnost JANKA ENGINEERING s.r.o. se v roce 1907 přestěhovala do Prahy – Radotína

Společnost JANKA ENGINEERING s.r.o. patří k nejstarším výrobcům vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na světě. Její kořeny sahají až do roku 1872, kdy pan Jan Janka v Praze zahájil provoz původní klempířské dílny. Rozvíjející se firma se v roce 1907 přestěhovala do Prahy – Radotína. Po druhé světové válce přišlo znárodnění, podnik byl rozšířen a svými výrobky zásoboval celý tehdejší východoevropský blok.

Po roce 1989 došlo k řadě organizačních i majetkových změn. V roce 1998 se společnost JANKA Radotín stala součástí amerického nadnárodního holdingu Lennox. V roce 2009 ji převzala mezinárodní skupina LEEL Electricals Ltd. (dříve známá jako Lloyd Electric & Engineering Ltd.) se sídlem v Novém Dillí v Indii, která je významným výrobcem klimatizačních jednotek pro vlaky, vlakové soupravy a soupravy metra a tepelných výměníků v oblasti topení, ventilace, chlazení a klimatizace. S novým vlastníkem se tak výroba nově orientuje také na klimatizační zařízení pro kolejová vozidla.

JANKA ENGINEERING s.r.o. – Výrobce vzduchotechniky s tradicí více než 140 let přechází po 20 letech zpět do českých rukou

Výrobce vzduchotechniky s tradicí více než 140 let přechází po 20 letech zpět do českých rukou

23. 8. 2018

Radotínský průmyslový výrobní podnik Janka Engineering, specializující se již od roku 1872 na výrobu a dodávky vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, mění majitele. Od indické mezinárodní skupiny LEEL Electricals Ltd. ji odkoupila česká strojírenská skupina Multicraft Group, působící zejména na Moravě. Ta jednoho z nejstarších výrobců ventilačních systémů na světě přebírá se záměrem dalšího rozvoje podnikání. Prodej realizovala poradenská společnost BDO Advisory, jejíž odborníci začali hledat kupce z České republiky v březnu letošního roku a transakci tak uskutečnili v neobvykle krátkém čase.

Společnost Janka Engineering je ve svém odvětví díky mnohaleté tradici etablovanou značkou. Prioritou při prodeji bylo nalezení českého kupce, který by navázal na bohatou historii výrobního podniku a nadále rozvíjel jeho aktivity. „Prodávaný závod patří mezi zlato českého průmyslu. Již od samého začátku jsme měli sestavený seznam adeptů pro odkup, kteří splňovali vytyčená kritéria. Upřednostnili jsme českého zájemce, který splnil všechny požadavky a potvrdil silný zájem o další rozvoj výrobní i obchodní činnosti firmy,“ odhaluje podrobnosti o prodeji Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO.

Janka Engineering bude součástí skupiny 24 firem

Novým vlastníkem je česká společnost Multicraft Group sdružující 24 firem především z oblasti strojírenství a energetiky s celkovým obratem 3 mld. Kč. Ostravská průmyslová skupina využívá k rozvoji svého podnikání vedle organického růstu také strategické akvizice. „O podnik Janka Engineering jsme měli enormní zájem. V portfoliu naší skupiny v něm spatřujeme velký potenciál, rádi bychom využili strategické synergie s našimi stávajícími společnostmi,“ říká k nákupu Tomáš Kondělka, místopředseda představenstva Multicraft Group.

Prodej proběhl ve velmi krátkém čase

Realizace transakce prostřednictvím poradenské společnosti BDO Advisory byla pro společnost Janka Engineering, zaměstnávající více než 150 lidí, v současné době nejlepší možné řešení. „Po zvážení všech možností jsme dospěli k rozhodnutí začít hledat silného kupce se znalostmi z oboru. Celý proces proběhl během půl roku bez výraznějších komplikací, a pro podnik je výborné, že se vrací do českých rukou. Budoucnost firmy, jejíž kořeny sahají do roku 1872, vidím optimisticky,“ potvrzuje Filip Eisenreich, zástupce skupiny LEEL Electricals Ltd. v České republice.

Kandidáti na prezidenta 2018

prof. Ing. Jiří  D R A H O Š, DrSc., dr. h. c.
muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem

Mgr. Pavel  F I S CH E R
muž, 52 let, diplomat, Praha, bez politické příslušnosti, navržen senátory

Mgr. Petr  H A N N I G
muž, 71 let, vydavatel a producent, předseda strany, Praha, ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…, navržen poslanci

MUDr. Bc. Marek  H I L Š E R, Ph.D.
muž, 41 let, lékař, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník, Praha, bez politické příslušnosti, navržen senátory

Mgr. Michal  H O R Á Č E K, Ph.D.
muž, 65 let, spisovatel, textař a sociální antropolog, Roudnice nad Labem, bez politické příslušnosti, navržen navrhující občankou

RNDr. Jiří  H Y N E K
muž, 57 let, prezident a výkonný ředitel Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu České republiky, Jesenice, REALISTÉ, navržen poslanci

Ing. Vratislav  K U L H Á N E K, Dr. h. c.
muž, 74 let, podnikatel, Praha, Občanská demokratická aliance, navržen poslanci

Ing. Mirek  T O P O L Á N E K
muž, 61 let, manažer, Praha, bez politické příslušnosti, navržen senátory

Ing. Miloš  Z E M A N
muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů, navržen navrhující občankou

Ludmila Suchá okres České Budějovice

Jméno a příjmení:
Ludmila Suchá
Adresa sídla:
okres České Budějovice

Živnostenské oprávnění č.1

Provozovny

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Obory činnosti:
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zahájeno: 07.02.1994
Zprostředkování obchodu a služeb
Zahájeno: 01.09.2005
Vznik oprávnění:
07.02.1994
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou

Radka Suchá 370 01, Vráto 40 okres České Budějovice

Jméno a příjmení: Radka Suchá
Adresa sídla:
okres České Budějovice
Živnostenské oprávnění č.1

Provozovny

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Druh živnosti:
Ohlašovací volná
Obory činnosti:
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Zahájeno: 24.03.2004
Vznik oprávnění:  24.03.2004
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Provozovna
Obor činnosti: Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
Adresa: 370 01, Vráto 40
Identifikační číslo provozovny: 1006061614
Zahájení provozování dne: 01.02.2005