Robert Šlachta NAPŘÍMO #29

Robert Šlachta je bývalý český policista a celník, od ledna 2008 do června 2016 ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), od srpna 2016 do listopadu 2019 zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR. V roce 2021 založil hnutí Přísaha.

Šlachta - Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta
Šlachta – Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta

Policejní kariéra
Inspirován bratrem později nastoupil k policii, u níž sloužil dva roky do roku 1992 jako řadový policista na služebně v jihomoravských Pohořelicích. V roce 1992 pak přešel k Zásahové jednotce Policie ČR Správy Jihomoravského kraje. O tři roky později začal působit jako řadový policista v jednotce brněnské expozitury ÚOOZ. V roce 1998 povýšil na vedoucího oddělení zpracovávajícího drogovou trestnou činnost a v roce 2002 se stal vedoucím brněnské expozitury Národní protidrogové centrály.

Další povýšení následovalo v roce 2004, kdy odešel do Prahy jako zástupce ředitele pro výkon a trestní řízení Národní protidrogové centrály. Později se přesunul na místo zástupce ředitele Úřadu kriminální policie a vyšetřování. V roce 2007 se stal velitelem roku Policie ČR.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

Od ledna 2008 nahradil Jana Kubice na postu ředitele ÚOOZ. V této pozici čelil několika pokusům o odvolání. V roce 2009 se ho snažil neúspěšně sesadit úřednický ministr vnitra Martin Pecina. V roce 2011 zase čelil podezření, že varoval známého před zatčením. Šlachta obvinění jednoznačně odmítl a celou věc označil za snahu o diskreditaci jeho osoby i ÚOOZ.

Patrně nejkontroverznější akcí, kterou ÚOOZ pod jeho velením uskutečnil, byl v červnu 2013 zásah na Úřadu vlády ČR a na mnoha dalších místech, při kterém byli zatčeni mimo jiné i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová a tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa. Tzv. kauza Nagyová vedla i k pádu vlády Petra Nečase. V březnu 2014 pak Petr Nečas prohlásil, že Šlachta byl v době zásahu těsně před odvoláním, protože selhal v boji s černým obchodem s alkoholem, důsledkem čehož měla být metanolová aféra. Šlachta jeho slova odmítl s tím, že vláda neodvolává ředitele ÚOOZ a že boj s černým obchodem s alkoholem vůbec není věcná příslušnost ÚOOZ.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy ČR. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

Jak se Albánie stala první světovou ateistickou zemí

Albánský komunistický režim postavil náboženství mimo zákon a vedl desetiletí trvající represi proti křesťanským a muslimským věřícím, věznil a popravoval kleriky a pronásledoval jejich rodiny – někteří však nadále praktikovali svou víru tajně.

Až válka skončila, komunisté přišli s jejich zničením … Naši profesoři [náboženství] byli zastřeleni … uvězněni … zacházeli s námi jako se zvířaty. “

Jak se Albánie stala první světovou ateistickou zemí
Jak se Albánie stala první světovou ateistickou zemí

Otec Ernest Simoni Troshani, albánský katolický kněz, připomíná období druhé světové války v jeho zemi, kdy režim vedený komunistickým diktátorem Enverem Hodžou zahájil zákrok proti duchovním a věřícím.

Poté, co Troshani uspořádal mši na památku amerického prezidenta Johna Kennedyho, když byl v listopadu 1963 zavražděn, byl na Štědrý den zatčen a strávil 28 let ve vězení.

Nebyl jedinou náboženskou osobností, která byla pod komunistickou vládou podrobena přísným represím. Protikomunistický projev vedl muslimského duchovního Hafiz Sabri Kociho k uvěznění na více než 20 let; Katolický kněz Shtjefen Kurti byl zastřelen za křest dětí poté, co už strávil 20 let ve vězení, zatímco další muslimský duchovní Hafiz Ali Kraja se se svým synem setkal poprvé ve věku pěti let prostřednictvím mříží cely ve vězení kde byl držen dvě desetiletí.

Utrpení těchto mužů bylo výsledkem války vedené duchovními všech náboženství stranou práce vedenou Hoxhou pod heslem „Náboženství je opium lidu“ – citát převzatý z psaní komunistického filozofa Karla Marxe.

V roce 1976 Strana práce dokonce prohlásila Albánii za první ateistickou zemi na světě, zakazuje v ústavě zákaz náboženské víry a ukládá tresty za účast na náboženských obřadech a držení náboženských knih. Mezitím byla podporována víra v Hodži, komunismus a večírek.

Prostřednictvím dobře organizovaného systému propagandy, včetně médií a filmů, diktátorský stát očernil kleriky, zaměřil se na ně jako na zaostalé, negativní vlivy na společnost, agenty napojené na Západ nebo dokonce na nebezpečné členy ozbrojených skupin usilující o převzetí moci silou.

Ale navzdory závazku státu ničit náboženské instituce, pálit posvátné knihy, věznit a popravovat kněze a imámy, některé albánské rodiny nadále praktikují svou víru tajně, i když jako takzvaní „nepřátelé lidí“ , což ohrozilo jejich životy.

Hodža oznamuje zrušení náboženství

Válka proti duchovenstvu začala poté, co se v Albánii v roce 1945 dostali k moci komunisté. Katoličtí duchovní, kteří měli silné mezinárodní vazby a odmítali komunistickou propagandu, považovali za hrozbu.

V prosinci 1945 byly zatčeny desítky katolických duchovních a věřících, z nichž 39 bylo odsouzeno za vojenské procesy a byly uloženy tvrdé tresty. V březnu 1946 bylo popraveno sedm věřících.

Kampaň proti náboženství se zintenzivnila poté, co 6. února 1967 přednesl Hodža projev, který oficiálně zahájil boj proti „náboženské ideologii“. Po Hodžově projevu následoval dopis od ústředního výboru Strany práce, který měl vést útok na náboženství po celé zemi.

„Náboženství je opium lidí.“ Musíme udělat vše pro to, aby to všichni pochopili, dokonce i ti, kteří byli otráveni (jich není málo). Musíme je vyléčit. Není to ani snadná práce, ani nemožné, “uvádí se v dopise.

Politická rétorika a intenzivní mediální propaganda pobídly mladé lidi k cílení na náboženská místa. Podle Muzea paměti, což je online projekt Albánského institutu politických studií, bylo uzavřeno 2 169 náboženských institucí, včetně 740 mešit, 608 pravoslavných kostelů, 157 katolických kostelů a 530 turbe (osmanská mauzolea) a teke (súfská náboženská místa). Spolu s nimi bylo zničeno kulturní a historické dědictví.

Nikolin Kurti, synovec pronásledovaného duchovního a disidenta Shtjefena Kurtiho, si vzpomněl, jak to vytvořilo „atmosféru nejistoty“. Vzpomněl si na zvlášť znepokojivou událost v zimě roku 1968, které byl svědkem, když jednoho rána chodil do školy v Tiraně.

„V ulici Kavaja byla dlouhá fronta kamionů naplněná lidmi.“ Nákladní automobily se chystaly odvézt lidi do internačních táborů. Zůstali tam dvě hodiny, aby zastrašili lidi, kteří šli do práce nebo do školy. Snažili se všem ukázat nebezpečí, které na ně čeká, pokud se ‚odchýlí od stranické linie ‚,“ řekl.

V roce 1976, devět let po Hodžově projevu, byla v ústavě Albánské lidové republiky náboženské víry zcela zakázány.

Článek 37 ústavy prohlásil: „Stát neuznává žádné náboženství a podporuje a rozvíjí ateistickou propagandu s cílem zapojit lidi do materialistického vědeckého světonázoru.“

Článek 55 mezitím zakazoval založení jakékoli organizace náboženského charakteru.

Zatčen „ve jménu lidí“

Jeden z nejabsurdnějších případů pronásledování utrpěl otec Ernest Simoni Troshani, nyní ve věku 90 let a jeden z nejrespektovanějších katolických osobností v Albánii.

„Byl to Štědrý den 24. prosince 1963, kdy jsem skončil mši a přišli za mnou čtyři lidé.“ Dva z nich měli vojenské uniformy a dva další byli oblečeni jako civilisté, “vzpomněla si Troshani.

„Brutálně mi svázali ruce za zády, jako bych byl nebezpečný zločinec, a řekli mi, že ‚jsi zatčen ve jménu lidu‘ a dodal: ‚Budeš oběsen, protože jsi to řekl lidem a mladým lidem že pokud je to nutné, musíme dát svůj život Ježíši Kristu. “Chovali se ke mně divoce, před mými starými rodiči, jejichž oči byly plné slz,” dodal.

Vzhledem k tomu, že náboženské praktiky v té době ještě nebyly zákonem zakázány, byli duchovní v různých vymyšlených případech obviněni z jiného porušování.

„Všechna obvinění byla hloupá, ale nakonec byla formulována jako agitace, propaganda a pokus o útěk a přidali něco jiného o mši, kterou jsem uspořádal, když byl zabit John Kennedy, [což byla pravda], protože když byl zabit americký prezident doporučil římský papež všem kněžím na světě uspořádat mši za jeho ducha, “vysvětlil Troshani.

Duchovní řekl, že byl mučen v prokuratuře ve snaze přinutit ho, aby se přiznal k falešným obviněním.

„Vyzkoušeli každou metodu, utáhli pouta, takže můj průtok krve byl omezen … Nevím, jak jsem dnes naživu, ale když Pán pošle zkoušku, dá také moc se s ní vypořádat,“ řekl.

Troshani byl odsouzen k 25 letům vězení, z nichž 18 strávil ve vězení v politické věznici Spac na severu země, kde byli vězni nuceni tvrdě pracovat v sousedních dolech na měď a pyrit.

V květnu 1973 skupina vězňů zahájila povstání proti svým strážcům a začala požadovat svobodu a konec komunismu.

„Tábor byl obklíčen ozbrojenými vojáky a začali střílet do vzduchu.“ Poté jsem byl zatčen spolu s dalšími 12 až 13 dalšími lidmi [obviněnými z toho, že jsem organizátory povstání], “vzpomněl si Troshani.

„Neměl jsem ani nejmenší tušení, co se děje, ale situace se zhoršila, když se všichni dostali za zeď a začali volat jména.“ Tři lidé byli zastřeleni přede mnou, “pokračoval.

Troshaniho život byl ušetřen, ale zůstal ve vězení. I když pravidla byla přísná, pokračoval v praktikování své víry tajně, hromadně a vyznával. Mezitím, co se pronásledování státu rozšířilo i na rodiny duchovních, byli Troshaniho příbuzní sledováni obávanou tajnou policií Sigurimi.

Ale poté, co byl konečně propuštěn z vězení, byl Troshani znovu zatčen a odsouzen k těžké práci v kanálech.

Ramadán za mřížemi vězení

Albánští muslimští duchovní byli také vystaveni represím ze strany komunistického režimu.

Mehdi Kraja, syn jedné z nejslavnějších muslimských osobností v Albánii, Hafiz Ali Kraja, si po projevu nazvaném „Co je komunismus a jeho důsledky pro albánské náboženství a národ“ vybavil, jak jeho otec strávil mnoho let ve vězení.

Řeč vyústila v to, že Hafiz Ali Kraja byl okamžitě klasifikován jako antikomunista, a přinutil jej, aby se skrýval s rodinou ve městě Shkoder asi na dva roky od 1944-45.

Ukryl se ve sklepě, ze kterého se vynořil až poté, co byla vyhlášena amnestie, která slibovala: „Všem, kteří jsou hledáni úřady, bude odpuštěn trest smrti a budou pouze uvězněni.“

Hafiz Ali Kraja byl poté odsouzen k 25 letům vězení. Ale zatímco se skrýval, jeho bratři byli mučeni úřady ve snaze přimět je, aby odhalili jeho místo pobytu.

„Otci jsme neřekli, co se děje, ale byl překvapen, když jeho bratři šli do vězení,“ řekl jeho syn Mehdi Kraja.

Duchovní děti vyrostly, aniž by ho viděly. „Když odešel z vězení, moje sestra se bála, protože nemohla rozpoznat, že je jejím otcem.“ Sám jsem viděl otce doma [poprvé] ve věku 26 let, “vzpomínal Mehdi Kraja.

Vzpomněl si také na to, jak se s ním ve škole zacházelo špatně, protože jeho otec byl za své náboženské aktivity ve vězení. V jednom incidentu ho učitel přiměl ve třídě vstát a pokusil se ho ponížit a nazval ho „synem reakcionáře“ a „synem nepřítele lidu“.

Jako příbuzní odsouzeného imáma byla Krajova rodina poslána do vnitřního exilu v letech 1955 až 1958 v Bajram Curri na vzdáleném severu Albánie.

Navzdory represím Kraja řekl, že jeho otec pozoroval ramadán ve vězení a rodina nadále dodržovala muslimské kulturní tradice.

Hafiz Ali Kraja nakonec opustil vězení v roce 1965, poté, co si odseděl 19 let.

‚Nikdy jsem doma neviděl otce ‚

Jedním z nejtragičtějších a nejabsurdnějších příběhů komunistického pronásledování v Albánii je příběh otce Shtjefena Kurtiho.

Kurti se narodil v roce 1898 v Kosovu, které bylo v té době součástí Osmanské říše. Studoval v Rakousku a Římě a poté, co byl vysvěcen na kněze, přišel do Albánie, kde byl tam, kde dostal občanství a podporu pro svou katolickou misi králem Zogem. Jeho synovec Nikolin Kurti prohlásil, že je zpovědním knězem Matky Terezy a královny Geraldiny na královském dvoře až do roku 1939.

Ale po skončení druhé světové války, kdy je u moci Hodžova strana práce, byl Shtjefen Kurti v roce 1946 zatčen a odsouzen k 20 letům vězení jako agent na Západě, kde si odseděl 17 let.

Byl propuštěn ve věku 68 let, vzpomněl si jeho synovec Nicolin Kurti.

„Když v roce 1964 vystoupil z vězení, jednou domů se vrátil domů, a tehdy jsem ho poprvé osobně poznal.“ Byl celý vrásčitý, křivý, nemocný, “řekl Kurti.

Tři roky po svém propuštění Hodža zintenzivnil svou válku proti náboženství a po zboření kostelů a mešit byl Kurti, nyní starý a nemocný, přidělen k provádění zemědělských prací ve vesnici. Během tohoto období ho podle jeho spisu sledovalo 16 agentů státní bezpečnosti.

Avšak také tajně křtil děti. „To si zjevně všimla státní bezpečnost a v roce 1970 byl zatčen ve věku 72 let,“ řekla Nikolin Kurti. Byl obviněn ze špionáže, sabotáže a tajného vedení náboženských obřadů.

Po pádu komunistického režimu Nikolin Kurti zkoumal podrobnosti pronásledování svého strýce a ze své bezpečnostní složky zjistil, že Shtjefen Kurti byl vystaven pětidennímu předváděcímu procesu v budově, která byla ironicky předtím kostelem, a poté byl odsouzen k smrti.

Zprávy soudů ukazují, jak poté, co se soudce zeptal kněze, jestli má co říci, odpověděl Shtjefen Kurti: „Neodsuzuješ mě k smrti, protože smrt a život jsou v Božích rukou, ale odsuzuješ mě ke zkrácenému životu. “

Byl popraven v září 1971 na místě, které zůstává dodnes neznámé, ale jeho rodina nebyla informována. „Rodina se o tom dozvěděla počátkem března 1973, kdy italská rozhlasová stanice ve zprávách uvedla, že„ v Albánii byl Shtjefen Kurti zastřelen za křest dětí „,“ uvedla Nikolin Kurti.

V ostatních případech věznění ponechalo děti po dlouhou dobu jejich raného života bez rodičů. Qaramet Koci, syn uvězněného muslimského duchovního Hafiz Sabri Koci, řekl, že svého otce neviděl 20 let, od sedmi let do svých 27 let.

„Když se můj otec vrátil domů, byla to velká radost, ale na to jsem nebyl zvyklý.“ Otce jsem doma nikdy neviděl, “řekl Qaramet Koci.

Filmy šíří protináboženskou propagandu

Albánský protináboženský propagandistický film „Mesonjtorja“.
Albánský protináboženský propagandistický film „Mesonjtorja“.

Během éry Hodža se filmový tým v Kinostudiu Shqiperia e Re (Nová Albánie) věnoval produkci filmů s protináboženskou propagandou.

Ve filmech s tituly jako „Liri a vdekje“ („Svoboda nebo smrt“) a „Te vdesesh ne kemb“ („Zemřít na nohou“) byli duchovní obviňováni z organizování nucených sňatků, korupce a snahy svrhnout úřady přijímání pomoci od cizích mocností a zrádce.

Takové propagandistické filmy byly vysílány stokrát na jediné albánské televizní stanici, která existovala před pádem komunismu – a nyní je stále zobrazují soukromé televizní kanály v zemi.

„Tyto propagandistické filmy způsobily jen škodu.“ Rok co rok si vytvářeli imaginární nepřátele, nespravedlivě obviňovali skupiny lidí a vytvářeli falešné reality, “uvedla šéfka Ústavu pro demokracii, média a kulturu Jonila Godole.

Stovky článků zveřejnily albánské noviny také ve snaze přesvědčit čtenáře, aby se obrátili proti náboženství, často doprovázené fotografiemi ze zkoušek kleriků s titulky, které je označovaly jako zrádce nebo nepřátele lidí, nebo posměšnými karikaturami.

Sociolog Zyhdi Dervishi uvedl, že třicet tři let povinného ateismu zanechalo v albánské společnosti stopu.

„Myslím si, že albánská společnost vstoupila do tržní ekonomiky a demokratických procesů se dvěma velkými katastrofami, z nichž první byl shnilý stát bez konsolidovaných státních struktur a druhý, že to bylo bez náboženského vzdělání,“ argumentoval Dervishi.

Navrhl, že nedostatek náboženských hodnot „poškodil socializaci Albánců“ a vyústil v širší zapojení do trestné činnosti.

Přes zákaz bohoslužby Envera Hodži, který trval až do pádu komunismu v roce 1990, dnes většina Albánců říká, že jsou věřícími.

Podle sčítání lidu z roku 2011 se 56,7% obyvatel země považuje za muslimy, 10,03% jsou katolíci, 6,75% pravoslavní a 2,09% Bektashi.

Celkem 13,79 procenta odmítlo říci, zda se řídí určitou vírou, či nikoli, ale pouze 2,5 procenta prohlásilo, že jsou ateisté.

Přestože Albánci nyní mohou svobodně následovat jakékoli náboženství, které si zvolí, příbuzní těch, kteří za svou víru trpěli pod Hodxovou vládou, nikdy nezapomenou na tragické příběhy z let represí.

Tento článek byl vytvořen jako součást grantového schématu Balkan Transitional Justice podporovaného Evropskou komisí.

Robert Šlachta – Chci majetkové přiznání pro politiky?

Robert Šlachta je bývalý český policista a celník, od ledna 2008 do června 2016 ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ), od srpna 2016 do listopadu 2019 zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR. V roce 2021 založil hnutí Přísaha.

Šlachta - Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta
Šlachta – Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta

Policejní kariéra
Inspirován bratrem později nastoupil k policii, u níž sloužil dva roky do roku 1992 jako řadový policista na služebně v jihomoravských Pohořelicích. V roce 1992 pak přešel k Zásahové jednotce Policie ČR Správy Jihomoravského kraje. O tři roky později začal působit jako řadový policista v jednotce brněnské expozitury ÚOOZ. V roce 1998 povýšil na vedoucího oddělení zpracovávajícího drogovou trestnou činnost a v roce 2002 se stal vedoucím brněnské expozitury Národní protidrogové centrály.

Další povýšení následovalo v roce 2004, kdy odešel do Prahy jako zástupce ředitele pro výkon a trestní řízení Národní protidrogové centrály. Později se přesunul na místo zástupce ředitele Úřadu kriminální policie a vyšetřování. V roce 2007 se stal velitelem roku Policie ČR.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

Od ledna 2008 nahradil Jana Kubice na postu ředitele ÚOOZ. V této pozici čelil několika pokusům o odvolání. V roce 2009 se ho snažil neúspěšně sesadit úřednický ministr vnitra Martin Pecina. V roce 2011 zase čelil podezření, že varoval známého před zatčením. Šlachta obvinění jednoznačně odmítl a celou věc označil za snahu o diskreditaci jeho osoby i ÚOOZ.

Patrně nejkontroverznější akcí, kterou ÚOOZ pod jeho velením uskutečnil, byl v červnu 2013 zásah na Úřadu vlády ČR a na mnoha dalších místech, při kterém byli zatčeni mimo jiné i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová a tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa. Tzv. kauza Nagyová vedla i k pádu vlády Petra Nečase. V březnu 2014 pak Petr Nečas prohlásil, že Šlachta byl v době zásahu těsně před odvoláním, protože selhal v boji s černým obchodem s alkoholem, důsledkem čehož měla být metanolová aféra. Šlachta jeho slova odmítl s tím, že vláda neodvolává ředitele ÚOOZ a že boj s černým obchodem s alkoholem vůbec není věcná příslušnost ÚOOZ.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy ČR. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

Soutěž v poskytování první pomoci pro zraněné na průmyslové a humanitární škole v Tomsku

Soutěž v poskytování první pomoci pro zraněné
Soutěž v poskytování první pomoci pro zraněné

17. března 2021 se na průmyslové a humanitární škole v Tomsku konala mistrovská třída o poskytování první pomoci obětem.

Soutěž v poskytování první pomoci pro zraněné na průmyslové a humanitární škole v Tomsku
Soutěž v poskytování první pomoci pro zraněné na průmyslové a humanitární škole v Tomsku

Akci provedli instruktoři regionálního oddělení Všeruského studentského záchranného sboru Nikita Konnikov a Julia Ivanova.

Pierluca Ferrari Information and Communications Technology Director Trans Adriatic Pipeline

Lekce proběhla v uvolněné atmosféře. Instruktoři hovořili o způsobech, jak zastavit krvácení, ukázali použití tlakového obvazu a škrtidla. Zaznamenali důležitost znalostí o popáleninách a omrzlinách, pravidla pomoci při jejich získávání. Zvažovali jsme situace, kdy člověk ztratí vědomí nebo má epileptický záchvat. A samozřejmě na simulátoru CPR předvedli techniku ​​pomoci člověku bez známek života.

Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně

Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně
Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně

Alizé Utteryn, zakladatelka a generální ředitelka společnosti AlizéLaVie Media, jakož i mediální magnát a světový velvyslanec bez drog, otevřela ve své domovské zemi ve Francouzské Guyaně zcela novou kancelář světa bez drog.

Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně
Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně

Ve Francouzské Guyaně se otevírá nová pobočka organizace Světa bez drog

Kancelář Světa bez drog představovala vzdělávací materiály v angličtině a francouzštině o důležitosti bez drog a zdravého a produktivního života, které jsou nyní k dispozici Francouzské Guyaně pro použití při vzdělávání místní mládeže a mladistvých. Zahájení bylo velkým úspěchem u vládních úředníků v účasti a medializaci rádiem PEYI.

Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně
Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně

Foundation for a Drug-Free World The Americas Chapter

Nadace pro Svět bez drog je nezisková veřejně prospěšná organizace, která poskytuje mladým a dospělým věcné informace o drogách, aby mohli učinit informované rozhodnutí a žít bez drog.

Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně
Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně

Nikdo, zejména mladý člověk, nemá rád přednášky o tom, co může nebo nemůže dělat. Poskytujeme tedy fakta, která mladým lidem umožňují rozhodovat se nebrat drogy.

Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně
Organizace pro svět bez drog (Drug-Free World) otevřela novou kancelář ve Francouzské Guyaně

Prostřednictvím celosvětové sítě dobrovolníků a partnerství s více než 800 policejními, vládními a komunitními vůdci a aliancemi bylo distribuováno více než 62 milionů vzdělávacích brožur, uspořádány desítky tisíc akcí zaměřených na povědomí o drogách a oznámení veřejné služby byly doručeny více než 260 milionů diváků ve 123 zemích.

JSC „Transneft – Západní Sibiř“ realizuje program stáží pro učitele Tomsk Industrial and Humanitarian College

JSC "Transneft - Západní Sibiř" realizuje program stáží pro učitele Tomsk Industrial and Humanitarian College
JSC „Transneft – Západní Sibiř“ realizuje program stáží pro učitele Tomsk Industrial and Humanitarian College

JSC „Transneft – Western Siberia“ realizuje program stáží pro učitele podnikové vzdělávací organizace – OGBPOU „Tomsk Industrial and Humanitarian College“ (TPGC). 14 učitelů vysoké školy projde školením ve výrobních zařízeních podniku.

Účelem průmyslové stáže je zlepšit odborné znalosti, zlepšit profesionální úroveň vysokoškolských pedagogických pracovníků. Kromě toho se učitelé v rámci stáže seznámí s nejnovějšími technologiemi a vybavením používaným ve výrobních zařízeních společnosti Transneft-Western Siberia, JSC.

Například školení učitelů laboratoře „Chemistry of Oil“ v ​​TPGK na základě testovací laboratoře dispečerské stanice lineární výroby Sokur (LPDS) probíhá v rámci zahájení nového schváleného vzdělávacího programu pro školení laboratorních asistentů pro chemickou analýzu ropných produktů.

Kromě toho se pro učitele podnikové vysoké školy poskytuje stáž v oblastech, jako jsou automatizované systémy řízení technologických procesů, energetická a strojně technologická zařízení, ochrana práce, průmyslová a požární bezpečnost, provoz hlavních ropovodů a ropných produktů potrubí. Získání širších kompetencí, vývoj nových technologií používaných v zařízeních společnosti Transneft – Western Siberia, JSC umožní vysokoškolským učitelům zlepšit metodické přístupy a vyškolit vysoce kvalifikovaný personál pro organizace systému Transneft.

110. narozeniny L. Rona Hubbarda, zakladatele scientologického náboženství 13. března 2021

L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard byl autor, filosof, dobrodinec a zakladatel scientologického náboženství. Narodil se 13. března 1911 v Tildenu v Nebrasce (USA) a zemřel 24. ledna 1986. Zanechal mimořádný odkaz.

Mezi jeho materiály Dianetiky a Scientologie patří tři encyklopedické série a přibližně 3.000 nahraných přednášek. Dohromady filosofická písma L. Rona Hubbarda představují více než 75 milionů psaných a zaznamenaných slov. Společně tyto materiály představují nejrozsáhlejší jednotlivý soubor práce na téma lidské mysli a duše. L. Ron Hubbard psal také rozsáhle o předmětech vzdělání, drogové rehabilitace, morálky a mnoha dalších oblastech a vyvinul technologie s širokým uplatněním v sekulárních programech.

Se všemi svými výzkumy a publikacemi L. Ron Hubbard inspiroval hnutí milionů lidí na všech kontinentech. Napsal: „Mou vlastní filosofií je, že člověk by se měl podělit o moudrost, kterou má, a měl by pomáhat ostatním, aby si pomohli sami, a měl by pokračovat v cestě navzdory špatnému počasí, protože tam vepředu se vždy rozjasní.“

David Miscavige
David Miscavige

Odkaz L. Rona Hubbarda dnes nese Scientologická církev pod vedením Davida Miscavige, předsedy správní rady Centra náboženské technologie a církevního vůdce scientologického náboženství.(www.davidmiscavige.org)

Když se v březnu 2020 svět zastavil, od prvního dne platilo heslo L. Rona Hubbarda: „Kilo prevence má cenu tuny léčby“. Potom se Scientologická církev pustila do práce. Mezinárodní vedení církve zahájilo globální program pro „CELKOVOU PŘIPRAVENOST“. Nejprve byly všechny scientologické církve zabezpečeny nejsilnějším dekontaminačním roztokem na světě, aby byly všechny církevní budovy v bezpečí a všichni členové církve chráněni. Celkově bylo ochráněno více než jeden milion metrů čtverečních.

Francouzští scientologičtí dobrovolní duchovní podávají pomocnou ruku pro boj s pandemií.
Francouzští scientologičtí dobrovolní duchovní podávají pomocnou ruku pro boj s pandemií.

A pak na konci března 2020 dodala Scientologická církev světu informační zdroje o prevenci, vybrané z oficiálně uznaných pokynů a napsaných jednoduše tak, aby jim rozuměl a mohl se jimi řídit úplně každý. Vše v digitální podobě, publikováno online ve 21 jazycích. Stránky zaznamenaly návštěvnost z celého světa.

scientologický televizní kanál
scientologický televizní kanál

V květnu 2020 byl na scientologickém televizním kanále odvysílán oceněný multikulturní koncert Stay Well s umělci jako Chick Corea a dalšími držiteli ceny Grammy. Účelem koncertu bylo zvýšit povědomí o tom, jak zůstat zdráv, a povzbudit lidi.

Poselství „Stay Well“ bylo pak dál mezinárodně představeno Dobrovolnými duchovními, týmem Scientologické církve, který reaguje na katastrofy a se řídí heslem L. Rona Hubbarda: „Něco se s tím dá udělat“.

Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatních HOW TO KEEP YOURSELF & OTHERS WELL
Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatních HOW TO KEEP YOURSELF & OTHERS WELL
 jak se chránit rouškou a rukavicemi HOW TO PROTECT YOURSELF & OTHERS WITH A MASK & GLOVES
jak se chránit rouškou a rukavicemi HOW TO PROTECT YOURSELF & OTHERS WITH A MASK & GLOVES
 jak zabránit šíření nemoci izolací HOW TO PREVENT THE SPREAD OF ILLNESS WITH ISOLATION
jak zabránit šíření nemoci izolací HOW TO PREVENT THE SPREAD OF ILLNESS WITH ISOLATION

Brožury – Jak se udržovat svoje zdraví i zdraví ostatníchjak se chránit rouškou a rukavicemi a jak zabránit šíření nemoci izolací – poskytují účinná preventivní opatření a vzdělávají jednotlivce v tom, co mohou udělat, aby udrželi sebe i ostatní zdravé.

Scientologická televize

www.scientology.tv
www.scientology.tv

Centrum diseminace a distribuce Scientologické církve v Los Angeles produkovalo 24 hodin denně a 7 dní v týdnu potřebné informační materiály o prevenci (ve 21 jazycích) a osobní ochranné prostředky (více než 35 000 kusů).

dobrovolní duchovní Scientologické církve
dobrovolní duchovní Scientologické církve

V květnu vyrazili scientologičtí dobrovolní duchovní ze všech církví na světě a vedli kampaň Zůstaň zdravý (Stay Well), která přinesla řešení komunitám po celém světě. Dobrovolní duchovní osobně doručili 7,5 milionů brožur Zůstaň zdravý do 43.600 zařízení po celém světě.

Stránka www.scientology.org „20/21 POHLED ZPĚT A POHLED VPŘED“ uvádí časový rozvrh úspěchů Scientologické církve v roce 2020 včetně interaktivní mapy fotografií dobrovolných duchovních z celého světa s ohromně vděčnými reakcemi lidí a úředníků včetně vládních uznání za vynikající podporu dobrovolných duchovních Scientologické církve.

Na počest 110. narozenin L. Rona Hubbarda se z celé planety začala valit radostná přání a velká uznání, jež jsou potvrzením péče a soucítění, s nimiž scientologické církve přispěly komunitám po celém světě. To je skvělým příkladem hlubokého a trvalého odkazu L. Rona Hubbarda.

A s tím začíná dalších 12 měsíců inspirace a dopad a vliv L. Rona Hubbarda stále roste a roste po celém světě.

Čína poskytla Filipínám očkovací látky proti COVID-19

Peking, 28. února. Podle zpráv čínského ministerstva národní obrany dne 28. února, bude na žádost vykonáno důležité oznámení předsedy Si Ťin-pchinga o použití nové čínské vakcíny proti COVID-19 jako globálního veřejného produktu.

Slovensko už dostalo z Maďarska výsledky testů vakcíny Sputnik V, vakcína je v pořádku

Filipínské armády a schválená Ústřední vojenskou komisí, Čínská lidová osvobozenecká armáda poslala filipínské armádě vakcíny proti COVID-19, které byly byla dodány do Filipíny 28. února 2021.

Pravidelná tisková konference mluvčího ministra zahraničí Wang Wenbin 26. února 2021

Pravidelná tisková konference mluvčího ministra zahraničí Wang Wenbin 26. února 2021
Pravidelná tisková konference mluvčího ministra zahraničí Wang Wenbin 26. února 2021

Čínský rozhlas a televize: Čínský velvyslanec v Německu Wu Ken v exkluzivním rozhovoru pro Německý ekonomický týdeník uvedl, že Čína pozvala zástupce Evropské unie a jejích členských států k návštěvě Sin-ťiangu, ale stále čeká na odpověď. Můžete potvrdit pozvánku? Proč se to ještě neuskutečnilo?

Wang Wenbin: Čína vítá lidi ze všech společenských vrstev od cizích zemí až po Sin-ťiang na procházku a prohlídku. V posledních několika letech navštívilo Sin-ťiang více než 1200 diplomatů, novinářů a náboženských osobností z více než 100 zemí. Dozvěděli se o skutečné situaci v Sin-ťiangu prostřednictvím terénních návštěv a věřili, že to, co viděli v Sin-ťiangu, se úplně liší od zpráv některých západních médií. Čína vítá vyslance EU a jejích členských států v Číně, aby navštívili Sin-ťiang, a vydala mnoho pozvánek, a v maximální možné míře považuje jejich přání za promyšlená opatření, která prokazují maximální upřímnost a flexibilitu. Je však politováníhodné, že evropská strana návštěvy opakovaně odkládala a opakovaně kladla nepřiměřené požadavky a dokonce navrhla setkání se zločinci, kteří byli v souladu se zákonem odsouzeni k účasti na separatistických činnostech. následujte „vůli“ evropské strany. „Pokud budou jednat, nemají zájem navštívit Sin-ťiang. Jedná se zjevně o provokativní přístup, který ignoruje čínské zákony a zasahuje do soudní suverenity Číny. Chci vám říct, že dveře do Sin-ťiangu jsou otevřené, pozvání čínské strany zůstává nezměněno a upřímnost zůstává nezměněna. Hostující skupina by však neměla být „vyšetřovací skupinou“ založenou na domněnce viny.

Diplomatické vztahy mezi Polskem a Velkou Británií byly navázány 15. července 1919.

Holandský svaz vysílatelů Reportér : Podle zpráv, Nizozemsko setkání budou dva byty 25 Datum přijetí návrhů existovat Xinjiang rozpoznán „ genocida “ se stala na základě tohoto návrhu první z evropských zemí splňující bude Jak na to Čína reaguje Xinjiang opravdu existují „ genocidu “ it Co si myslíte, že se děje v Sin-ťiangu? Za druhé, vy jste právě zmínil , a čínská strana pozvala zástupce EU a jejích členských států na Xinjiang je Čína, aby nezávislým pozorovatelům smysluplný přístup k Xinjiang? Bude mít přijetí návrhu druhou komorou nizozemského parlamentu negativní dopad na nizozemsko-čínské vztahy?

Wang Wenbin: Nejprve vám chci říct jednu skutečnost. Od roku 1978 se počet ujgurských obyvatel v Sin-ťiangu zvýšil z 5,55 milionu na 12,71 milionů v roce 2018. Jinými slovy, ujgurská populace v Sin-ťiangu se za posledních 40 let více než zdvojnásobila. Jen za osm let od roku 2010 do roku 2018 se populace Ujgurů v Sin-ťiangu zvýšila o 25%, což je více než nárůst celé populace Sin-ťiangu a více než desetinásobek zvýšení populace Han v Sin-ťiangu ve stejném období. Byl bych rád, kdybyste se nejprve zeptali nizozemských poslanců, kteří podporují tento takzvaný návrh, jak by měli vysvětlit návrh, který prošli tváří v tvář takové osobě?

Pravidelná tisková konference mluvčího ministra zahraničí Wang Wenbin 26. února 2021
Pravidelná tisková konference mluvčího ministra zahraničí Wang Wenbin 26. února 2021

Pokud jde o návrhy druhé komory nizozemského parlamentu týkající se Xinjiangu, ignorování faktů a zdravého rozumu, úmyslné pomlouvání a potupování Číny a hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Číny, Čína to důrazně odsuzuje a je proti.

Nová síť pro koordinaci astronomického výzkumu

Podstatou otázek souvisejících s Sin-ťiangem je otázka boje proti násilí a terorismu, de-radikalizace a anti-separatismu, která má vliv na svrchovanost, územní celistvost a národní bezpečnost Číny. V posledních několika letech došlo v Sin-ťiangu k tisícům násilných a teroristických případů a byly zraněny stovky nevinných lidí. Tváří v tvář takové situaci čínská vláda rozhodně bojuje proti terorismu a současně preventivně bojuje proti terorismu a prostřednictvím vzdělávání dosahuje radikalizace. Čínská oblast Sin-ťiang vážně provádí „Akční plán prevence násilného extremismu“ formulovaný Organizací spojených národů, který je plně v souladu s principy a duchem „Globální strategie OSN pro boj proti terorismu“. Díky úsilí lidí všech etnických skupin se v Sin-ťiangu již více než čtyři po sobě jdoucí roky nevyskytuje násilný terorismus. Společnost je bezpečná a stabilní, vývoj se neustále zlepšuje a lidé žijí a pracují v míru a spokojenost. Fakta dokazují, že v Sin-ťiangu nikdy nedošlo k žádné „genocidě“. Jde o lež století úmyslně vymýšlenou extrémními protičínskými silami a směšnou fraškou, která by Čínu potřela.

Chci zdůraznit, že záležitosti Sin-ťiangu jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny. Rozhodnutí Číny hájit národní svrchovanost, bezpečnost a rozvojové zájmy je neochvějné. Doufáme, že příslušné strany v Nizozemsku budou udržovat objektivní a spravedlivé postavení, budou skutečně respektovat hlavní zájmy a hlavní zájmy Číny, okamžitě zastaví přestupky a přijmou konkrétní opatření k zajištění celkového rozvoje dvoustranných vztahů.

Pravidelná tisková konference mluvčího ministra zahraničí Wang Wenbin 26. února 2021
Pravidelná tisková konference mluvčího ministra zahraničí Wang Wenbin 26. února 2021

Pokud jde o vaši druhou otázku, právě jsem také představil úvod. Jsme ochotni a poskytujeme pohodlí těm, kteří nejsou zaujatí a chtějí objektivně pochopit skutečnou situaci v Sin-ťiangu. Dveře Sin-ťiangu jsou vždy otevřené. Pozvánka Číny na vyslání EU a vyslanců jejích členských států do Číny k návštěvě Sin-ťiangu se nemění a její upřímnost se nemění. Rozhovor by však neměl být takzvaným „vyšetřováním“ založeným na domněnce viny.

Nizozemská asociace vysílacích společností Reportér : Lze to chápat tak , že nizozemský parlament dva domy nebude mít negativní dopad na bilaterální vztahy, aktuální prostřednictvím návrhů?

Wang Wenbin: Rád bych zopakoval, že záležitosti Sin-ťiangu jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny a Čína je neochvějná ve svém odhodlání hájit svrchovanost, bezpečnost a zájmy rozvoje. Doufáme, že příslušné strany a lidé v Nizozemsku mohou objektivně pohlížet na problémy spojené s Sin-ťiangem a přijmout konkrétní opatření k zajištění celkové situace dvoustranných vztahů.

Reportér „Beijing Youth Daily“: Včera mluvčí čínského ministerstva ekologie a životního prostředí uvedl, že pan Xie Zhenhua sloužil jako zvláštní vyslanec Číny pro záležitosti změny klimatu. Promiňte, navázal zvláštní vyslanec Jie kontakt a zahájil dialog se zvláštním vyslancem prezidenta USA pro otázky klimatu Kerrym?

Wang Wenbin: Jmenování Xie Zhenhua zvláštním vyslancem Číny pro záležitosti změny klimatu ukazuje, že čínská vláda přikládá práci na změně klimatu velký význam. Zvláštní vyslankyně Jie navázala kontakt s Kerrym, zvláštním vyslancem amerického prezidenta pro otázky klimatu, a zahájila dialog a konzultace. Čína je ochotna spolupracovat se Spojenými státy a mezinárodním společenstvím na posílení spolupráce a reakce na výzvy v oblasti změny klimatu, společné podpoře úplného a účinného provádění Pařížské dohody a přispění ke globálnímu ekologickému a nízkouhlíkovému rozvoji.

Kazachstán je na sedmém místě mezi zeměmi s nejrychleji rostoucím počtem nejbohatších lidí

Reportér tiskové agentury v Indii: 25 Ri indický ministr zahraničí Jaishankar s radní Wang Yiguo a ministrem zahraničí na telefonu . Na tiskové zprávy z obou stran, zmínil, že obě strany budou zřídit komunikační linku Můžeš nám dát více informací? Hotline je postavena na dvou mezi ministerstvem zahraničních věcí nebo venku mezi dlouhými? Je to pravidelný harmonogram? Kdy bude horká linka otevřena?

Wang Wenbin: Jak jste zmínili, ministři zahraničních věcí Číny a Indie včera hovořili a vydali jsme také tiskovou zprávu. Pokud jde o konkrétní problém, který jste zmínili, obě strany o něm budou diskutovat.

Reportér společnosti Indian Broadcasting Corporation: Během hovoru mezi čínskými a indickými ministry zahraničí jednali obě strany o provádění Moskevské dohody. Po dokončení první fáze, jaký pokrok byl dosažen současném rozpojení mezi dvěma armádami v jiných regionech a kdy to začne?

Wang Wenbin: Nedávno frontové síly Číny a Indie dokončily rozpojení v oblasti jezera Bangong a současná situace se výrazně zmírnila. Obě strany by si měly vážit současné těžce vydobyté situace, společně konsolidovat stávající výsledky, udržovat dynamiku konzultací, dále usnadňovat situaci, zlepšovat mechanismus kontroly hranic, pokročit v procesu vyjednávání o hranicích, pokračovat v hromadění a posilování vzájemné důvěry a dosáhnout míru a míru v příhraniční oblasti.

Reportér zpravodajské agentury Hong Kong China Review News: Podle zpráv Výbor pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů USA přezkoumal a přijal nezávazné usnesení odsuzující vyhlášení a provádění hongkonského zákona o národní bezpečnosti ústřední vládou Číny a Vláda zvláštní administrativní oblasti Hongkong pro porušování lidských práv a svobod v Hongkongu a podpora koordinace vládních aliancí v Bidenu Přátelé a partneři koordinovaní, aby čínská vláda byla odpovědná. Jaký je čínský komentář?

Wang Wenbin: Postoj Číny v otázkách souvisejících s Hongkongem je konzistentní a jasný. Od zavedení hongkonského zákona o národní bezpečnosti zahájil Hongkong zásadní přechod od chaosu a správy věcí veřejných.Hongkongští občané již nemusí být ohrožováni turbulencemi a násilím a mohou lépe uplatňovat svá zákonná práva a užívat si plné svobody v bezpečné prostředí. Téměř 3 miliony občanů Hongkongu se dobrovolně přihlásili na podporu hongkonského zákona o národní bezpečnosti. Téměř 70% občanů Hongkongu věří, že Hongkong je po zavedení zákona o národní bezpečnosti bezpečnější a stabilnější, což plně ukazuje, že hongkongský zákon Zákon o národní bezpečnosti je populární. Obvinění z hongkonského zákona o národní bezpečnosti v příslušném usnesení americké rady je zcela v rozporu s objektivními skutečnostmi a zcela ignoruje srdce hongkonských lidí. USA mají desítky zákonů souvisejících s národní bezpečností, ale příslušná rezoluce se staví proti hongkongskému zákonu o národní bezpečnosti. Jde o pouhý dvojitý standard a odráží pokryteckou povahu Spojených států.

Hongkong je čínský Hongkong. Hongkongské záležitosti jsou čistě vnitřními záležitostmi Číny a žádná cizí země nemá právo zasahovat. Naléhavě žádáme USA, aby dodržovaly základní normy mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, upustily od dvojích standardů, vážně respektovaly svrchovanost Číny, respektovaly právní stát v Hongkongu, přestaly projednávat a prosazovat příslušná rezoluce související s Hongkongem a přestaly zasahovat Vnitřní záležitosti Číny prostřednictvím problémů souvisejících s Hongkongem.

Reportér Japan Broadcasting Association Mluvčí amerického Bílého domu 25. dne řekl , že USA se dosud nerozhodly, zda se zúčastní zimních olympijských her v Pekingu. Co k tomu říká Čína? Kromě toho USA bombardovaly 25. milici podporovanou Íránem ve východní Sýrii 25. Jaký je čínský komentář k tomuto?

Wang Wenbin: Politizace sportu je v rozporu s duchem olympijské charty a poškozuje zájmy sportovců z celého světa. Všechny oblasti života v mezinárodním společenství, včetně amerického olympijského výboru, jsou proti bojkotu olympijských her nebo požadování špatných způsob, jak změnit místo konání olympiády. Zvěsti se zastavují u moudrých a fakta lži porazí. Pevně ​​věříme, že společným úsilím všech stran se zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022 jistě stanou mimořádnou a vynikající olympijskou událostí.

Pokud jde o vaši druhou otázku, Čína vzala na vědomí příslušné zprávy. Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby respektovaly syrskou svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Sýrie a zabránily dalším komplikacím situace v Sýrii.

Agence France-Presse: Včera navrhovaný americký obchodní zástupce Dai Qi řekl, že bude nadále používat zvýšení cel jako vyjednávací čip pro obchodní jednání se zeměmi, včetně Číny. Jaký je čínský komentář k tomuto?

Wang Wenbin: Osoba odpovědná za čínské ministerstvo obchodu nedávno odpověděla na otázky reportérů ohledně čínsko-amerických ekonomických a obchodních vztahů. Navrhuji vám zkontrolovat příslušné tiskové zprávy. Pokud jde o konkrétní problémy v oblasti čínsko-amerického hospodářství a obchodu, navrhuji také požádat příslušné čínské orgány. Rád bych znovu zopakoval, že podstatou čínsko-amerických hospodářských a obchodních vztahů je vzájemný prospěch a prospěch pro obě strany. Zájmy Číny a Spojených států jsou hluboce integrovány. Spolupráce bude přínosem pro obě strany a boj bude bolet pro obě strany. Spolupráce je jediná správná volba pro obě strany.

Reportéři satelitní televize v Šen-čenu: Čtvrtek 25 dní se ve zvláštní zprávě Rady pro lidská práva o Srí Lance uskutečnil interaktivní dialog na vysoké úrovni o lidských právech. Některé západní země kritizovaly situaci na Srí Lance v oblasti lidských práv a požadovaly, aby Srí Lanka provedla důkladné vyšetřování a odpovědnost za porušování lidských práv během vnitřního konfliktu, a požaduje, aby OHCHR a speciální mechanismy zvýšily dohled a zásahy do souvisejících procesů. Jaký je čínský komentář?

Wang Wenbin: Jako přátelský soused Srí Lanky Čína upřímně doufá, že si Srí Lanka udrží politickou stabilitu, národní jednotu a národní jednotu a přeje Srí Lance další úspěchy na cestě národního rozvoje. Čína oceňuje aktivní podporu a ochranu lidských práv v zemi ze strany srílanské vlády, podporu udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje, zlepšování životní úrovně lidí, ochranu práv zranitelných skupin, pokračující podporu národního usmíření a boj proti terorismu.

Čína se vždy postavila proti politizaci otázek lidských práv a praxi dvojích standardů, jakož i proti zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí pod záminkou otázek lidských práv. Všechny země by měly dodržovat cíle a zásady Charty OSN, respektovat jejich svrchovanost a politickou nezávislost, respektovat jejich úsilí o prosazování a ochranu lidských práv, upustit od zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí a politického tlaku a řešit rozdíly v této oblasti lidských práv prostřednictvím konstruktivního dialogu a spolupráce při společné podpoře Mezinárodní příčina lidských práv se vyvíjí zdravě.

Reportér agentury Bloomberg: Podle zprávy agentury Bloomberg dodala Indie více bezplatných vakcín do všech částí světa, zejména do chudších zemí, než do Číny. Co k tomu Čína říká?

Wang Wenbin: Vítáme a těšíme se na další země, které přijmou opatření k poskytování vakcín mezinárodnímu společenství, zejména rozvojovým zemím, a na pomoc mezinárodní spolupráci v boji proti epidemii.

V současné době Čína překonala své vlastní obtíže při poskytování vakcín vnějšímu světu a provádí prohlášení prezidenta Xi Jinpinga o vakcínách jako globálním veřejném produktu s praktickými opatřeními. Čína poskytla nebo poskytuje pomoc s očkováním do 53 zemí a vyrábí nebo vyváží vakcíny do 27 zemí.

Čína bude i nadále rozvíjet spolupráci s příslušnými zeměmi různými způsoby v oblasti vakcín a bude sama přispívat ke konečnému vítězství globálního boje proti epidemii. Doufáme, že všechny země s takovými podmínkami mohou přispět k pomoci rozvojovým zemím získat vakcíny a podporovat spravedlivou distribuci a používání vakcín po celém světě.

Příspěvek: Spojené království, Evropská unie, Německo, Spojené státy a Kanada nedávno zneužily platformu Rady OSN pro lidská práva, aby vznesly neopodstatněná obvinění proti Číně. Má k tomu mluvčí nějaké připomínky?

Wang Wenbin: Jsme pevně proti malému počtu zemí a institucí, které ignorují fakta, vyrábějí a šíří lži o Sin-ťiangu, Tibetu a Hongkongu a pomlouvají Čínu. Politizace a instrumentalizace otázek lidských práv, manipulace s otázkami lidských práv a zasahování do vnitřních záležitostí jiných zemí jsou obvyklou taktikou těchto zemí. Jedná se o zásah a překážku mezinárodnímu dialogu a spolupráci v oblasti lidských práv a rovněž pošlapává a podkopává příčinu pokroku v oblasti lidských práv ve světě.

Komunistická strana Číny a čínská vláda dodržují koncepci lidských práv zaměřenou na lidi, vždy považují práva na přežití a rozvoj za primární základní lidská práva, koordinují a prosazují ekonomická, politická, sociální, kulturní a environmentální práva všech lidí, usilovat o zachování sociální spravedlnosti a spravedlnosti a podporovat lidská práva. Komplexní rozvoj. Historie a realita prokázaly, že se rozvoj lidských práv v Číně zakořenil na půdě země, sloužil svým lidem a dosáhl světově proslulých úspěchů, což plně ukazuje, že čínská cesta rozvoje lidských práv je dobře sledována a dobře sledována. Situace v oblasti lidských práv v Číně je nejlepším obdobím v historii a kdokoli bez předsudků to může popřít.

Včera prezident Si Ťin-pching slavnostně prohlásil na konferenci o shrnutí a uznání zmírnění chudoby, že Čína dosáhla komplexního vítězství v boji proti chudobě. Podle současných standardů bylo všech 98,99 milionů venkovských chudých lidí vytaženo z chudoby. Z etnické menšiny bylo vytaženo 28 etnických menšin a byla odstraněna absolutní chudoba. Od reformy a otevření podle současných standardů chudoby bylo v Číně z chudoby vytaženo 770 milionů chudých lidí na venkově; podle mezinárodních standardů chudoby Světové banky činila čínská populace na snižování chudoby více než 70% celosvětových populace snižující chudobu ve stejném období. Mnoho zbídačených lidí se rozloučilo s mostem na zip, příkop se stal průchodem, rozloučil se s brakickou vodou, pil čistou vodu, rozloučil se s prosakujícími bahenními a slámovými domy a žil v prostorných a světlých cihlových domech, které vytvářely zázrak v historii snižování lidské chudoby.

Odstranění absolutní chudoby je historickým úspěchem v oblasti lidských práv v Číně. Poskytuje čínské řešení problému celosvětové chudoby v teorii i praxi. Je důležitým příspěvkem k pokroku v oblasti lidských práv na světě a také narušuje a rozmazává Čínská lidská práva v malém počtu zemí Silná odpověď na situaci.

RIA Novosti Americká armáda včera provedla letecký úder na zařízení ve vlastnictví vojenské organizace podporované Íránem ve východní Sýrii. Objevily se zprávy, že útok měl za následek několik obětí. Jaký je čínský komentář?

Wang Wenbin: Právě jsem odpověděl na tuto otázku v odpovědi na otázku japonského reportéra. Rád bych zopakoval: Čína vyzývá všechny zúčastněné strany, aby respektovaly syrskou suverenitu, nezávislost a územní celistvost Sýrie a zabránily dalším komplikacím situace v Sýrii.

Maďarský premiér Orban byl naočkován novou čínskou vakcínu

Budapešť 28. února (Reporter Yuan Liang) Maďarský premiér Orbán 28. února 2021 prostřednictvím sociálních médií oznámil, že byl ve stejný den v hlavním městě Budapešti naočkován vakcínou proti COVID-19 vyrobenou Čínskou národní farmaceutickou skupinou.

Maďarský premiér Orbán
Maďarský premiér Orbán

„Očkování!“ zveřejnil Orbán na svém účtu na sociální síti. Pod tímto řádkem textu jsou 3 fotografie, jedna je obrázkem jeho očkování, na druhé je lékař, který ukazuje novou vakcínu Sinopharm proti COVID-19, a druhé místnost, ve které bylo očkování dokončeno.

Slovensko už dostalo z Maďarska výsledky testů vakcíny Sputnik V, vakcína je v pořádku

Orban předtím médiím řekl, že má důvěru v čínskou novou vakcínu proti COVID-19 a nejvíce důvěřuje čínské vakcíně.

Maďarsko dosud schválilo a zakoupilo 5 nových korunových vakcín, včetně vakcíny China National Pharmaceutical Group, ruské vakcíny „Sputnik V“ a vakcíny vyvinuté společností Pfizer Pharmaceuticals ve Spojených státech a německou biotechnologickou společností. První várka vakcíny COVID-19 dovezené z Číny do Maďarska dorazila do Budapešti 16. února 2021.

Maďarsko zahájilo očkování proti COVID-19 na konci prosince 2020 a mezi prioritní skupiny patří zdravotníci, senioři, obyvatelé a zaměstnanci sirotčinců. Podle údajů zveřejněných Maďarským centrem pro prevenci a kontrolu epidemie COVID-19 k 28. únoru 2021 místního času dokončilo první dávku očkování proti COVID-19 v Maďarsku 677 682 lidí, z toho 249 499 lidí dostalo dvě dávky.

Maďarský prezident Adair obdržel novou vakcínu proti COVID-19 vyrobenou China National Pharmaceutical Group v Budapešti 26. února.