zachování přírodních zdrojů ve Spojených státech Amerických

Každý den se práce amerického ministerstva zemědělství na zachování amerických zemí a přírodních zdrojů táhne napříč celým námi. Protože spolu s prezidentem Obamou spolupracujeme na posílení venkovského hospodářství a vytváření pracovních míst v celé Americe, je důležité si uvědomit sílu, kterou jako národ čerpáme z našich lesů, pastvin, farem, rančů, řek a divočiny.

zachování přírodních zdrojů ve Spojených státech Amerických
zachování přírodních zdrojů ve Spojených státech Amerických

A je ještě důležitější, abychom všichni chránili.

V roce 2010 prezident Obama založil iniciativu „America’s Great Outdoors“, která má pomoci znovu připojit Američany k zemi, podporovat rekreaci a cestovní ruch, který přináší venkovským komunitám pracovní místa, a stavět na dlouhé americké historii ochrany.

Fond ochrany půdy v USA

USDA v tomto úsilí hrálo nedílnou roli a my jsme dosáhli historických výsledků, které pomáhají obnovovat, chránit a chránit naše přírodní zdroje.

Pod vládou Obamy USDA zapsala rekordní množství soukromých pracovních pozemků do programů ochrany, které majitelům půdy pomáhají chránit čistou vodu, chránit lokalitu a prospívat našemu životnímu prostředí. Ve skutečnosti jsme pracovali s více než půl milionem soukromých vlastníků půdy, farmáři a rančeři na zlepšení postupů zachování jejich půdy.

zachování přírodních zdrojů ve Spojených státech Amerických
zachování přírodních zdrojů ve Spojených státech Amerických

Například prostřednictvím závazku k programu památkové rezervace jsme za poslední tři roky zaregistrovali přes 12 milionů hektarů a zároveň jsme se také zaměřili na ekologicky nejcitlivější pozemky – chránili zemědělskou půdu a poskytovali ekonomické výhody pro farmu a na venkově společenství. Letos na jaře jsme ve spolupráci s farmáři oznámili prostřednictvím CRP zvláštní iniciativu na ochranu milionu akrů mokřadů, travních porostů a stanovišť.

V rámci Programu pro ochranu mokřadů jsme zaznamenali podobný zájem a od roku 2009 jsme na celostátní úrovni zaregistrovali více než 650 000 akrů za účelem zlepšení kvality vody a půdy.

zachování přírodních zdrojů ve Spojených státech Amerických
zachování přírodních zdrojů ve Spojených státech Amerických

Na našich 193 milionech akrech národních lesních pozemcích vyvinula lesní služba USDA nové „plánovací pravidlo“ pro správu a obnovu našich národních lesů tak, aby byly odolnější vůči požáru, a tak nadále zachovaly naše vodní zdroje a volně žijící živočichy a zároveň poskytovaly pracovní příležitosti a příležitosti v místních komunitách. A zrychlili jsme obnovu lesa na veřejných a soukromých pozemcích tím, že jsme za poslední 3 roky ošetřili více než 12 milionů akrů, abychom udrželi, vylepšili nebo obnovili funkci a odolnost povodí.

USDA je inovativní cílení financování ochrany prostřednictvím 19 krajinných iniciativ – od Velkých jezer po západní lužní lesy až po lesy Longleaf Pine na jihovýchodě – pomáhá generovat třikrát až pětkrát výhody obecnějších přístupů. Naše dobrovolné úsilí s farmáři snižuje odtok živin do řek a potoků až o 45 procent.

Tyto investice pomáhají venkovským komunitám vytvářet pracovní místa a současně zajišťovat udržitelnou půdu. Podporují silnou venkovskou ekonomiku. Dávají venkovským Američanům nové příležitosti vrátit se zpět do země, dlouhodobě americkou hodnotu zakořeněnou v našich malých městech a venkovských komunitách.

Jsem hrdý na to, že jsme za prezidenta Obamy podnikli historické kroky k zachování přírodních zdrojů, zemědělské půdy a divokých oblastí pro budoucí generace. Vím, že tato snaha o obnovu, která se koná každý den po celé Americe, bude i nadále poskytovat hospodářskou podporu zemědělským a venkovským komunitám a bude pomáhat chránit přírodní zdroje a nedotčené země, které jsme všichni vážení.

Lesy v průběhu věků: význam mladých lesů

Jako milovník přírody a profesionální biolog se chci chlubit, že naše dcery dokážou identifikovat stromy, ptáky, hmyz a dokonce i hady. Jednoho dne jsem však do svého hrdého srdce dostal drobné bodnutí.

Lesy v průběhu věků: význam mladých lesů
Lesy v průběhu věků: význam mladých lesů

Naše dcera, Natalie, vytvořila plakát pro svou třídu ekologie na základní škole, který měl zprávu „Nezabíjejte stromy!“ Když jsem to viděl, uvědomil jsem si, že když jsem ji učil o stromech, nepředal jsem jí důležitou lekci: že lesy procházejí životními etapami stejně jako lidé.

Význam mladých lesních stanovišť
Lesy začínají mladé a svěží, rostou skoky a hranice s hojnou rozmanitostí rostlin a zvířat. Několik středních fází rozvoje pak definuje, jaký druh lesa bude založen, často na základě rozhodnutí o správě půdy. Poslední fází může být zralý les, který je majestátní a hodný obdivu, ale pokud nebude monitorován, může se stát nezdravým, s malou hodnotou pro člověka nebo divokou zvěř.

Lesy začínají mladé a svěží, rostou skoky a hranice s hojnou rozmanitostí rostlin a zvířat.
Lesy začínají mladé a svěží, rostou skoky a hranice s hojnou rozmanitostí rostlin a zvířat.

Každá fáze lesa nebo „věková třída“, jak říkají lesníci, poskytuje kritické prostředí pro volně žijící zvířata. Mladé lesy mají více semen, bobulí a užitečného hmyzu hledaného chovem, stěhováním a zimováním zvířat. Mnoho druhů volně žijících živočichů závisí na reprodukci mladých lesů. I druhy spojené se staršími lesy hledají záplaty mladého lesa pro přístup k sezónním potravinám a porostům.

Pokles u mladých lesů a volně žijících druhů
Ve východních Spojených státech klesají populace volně žijících živočichů závislé na mladých lesích po celá desetiletí. V Nové Anglii a středním Atlantiku téměř 70 procent druhů mladých lesních ptáků zaznamenalo v letech 1966 až 2010 významný pokles populace.

vlastníci soukromých pozemků spolupracují s USDA
vlastníci soukromých pozemků spolupracují s USDA

V reakci na to vlastníci soukromých pozemků spolupracují s USDA službou na ochranu přírodních zdrojů (NRCS) a dalšími partnery v oblasti ochrany přírody, aby udržitelným způsobem spravovali lesy na soukromých pozemcích. Z tohoto úsilí mají prospěch jiné druhy než zvěřina, jako jsou ptáci, želvy, hadi a malí savci, a podporují druhy zvěře, jako je americký sluka lesní, divoká krůta, jelen, losa, losa, medvěd, zajíc sněžnice a chrastítko.

Výhra pro majitele půdy
Zdravé mladé lesy jsou také vítězem pro lidi. Ke regeneraci lesů přitahuje zvěř a další zvěř. Lovci si mohou dát do pytle s trofejí nebo nějakou jinou cennou hru do svého vlastního mladého lesního prostředí, místo aby museli cestovat jinde. Lovecké nájmy mohou pomoci vyrovnat náklady na vlastnictví půdy a správu.

zabývají dřevařskou výrobou
zabývají dřevařskou výrobou

Ti, kteří se zabývají dřevařskou výrobou, jsou ideálními účastníky vytváření mladých lesních stanovišť. Účastí na přeměně věkových skupin na mladé lesy majitelé pozemků zjistili, že mohou získat pomoc od NRCS, aby resetovali hodiny na lesích s nízkou hodnotou, obnovili zdravější a cennější porost stromů a přispěli k dlouhodobému řešení pro zdravé lesní krajiny.

Majitelé pozemků a společenství se někdy zdráhají obdělávat lesy
Majitelé pozemků a společenství se někdy zdráhají obdělávat lesy

Tři „Whys“ pro zachování mladých lesů
Majitelé pozemků a společenství se někdy zdráhají obdělávat lesy, aby umožnili regeneraci, strach ztracených estetik a nižší hodnoty majetku. Proto je důležité si pamatovat, že:

Mladé lesy jsou pro divokou zvěř kritickou potřebou;
Regenerované weby budou ekologicky úžasně rychlé a počet stromů se skutečně zvýší; a
Vaše dobrovolná účast v NRCS znamená, že při správě svého mladého lesa nazýváte záběry.
Přemýšlejte o tom tímto způsobem. Zdravé lesy, stejně jako zdravé lidské populace, jsou udržovány rozmanitostí věkových skupin. Každá třída musí hrát roli v udržování přírody a lidských komunit pro nadcházející roky.

Pomoc majitelům půdy
NRCS nabízí technickou a finanční pomoc majitelům půdy, kteří chtějí na své půdě zavést udržitelné lesnické postupy. Další informace získáte na adrese nrcs.usda.gov/wildlife nebo kontaktujte místní servisní středisko USDA.

USDA oznamuje dohody o spolupráci v oblasti snižování kompostu a odpadu z potravin

Americké ministerstvo zemědělství dnes oznámilo dostupnost 900 000 dolarů pro místní vlády, které by mohly hostit pilotní projekt Společenství pro kompostování a snižování potravinového odpadu (CCFWR) pro fiskální rok (FY) 2020. Dohody o spolupráci budou podporovat projekty, které vyvíjejí a testují strategie pro plánování a provádění plánů komunálního kompostu a plánů snižování potravinového odpadu. Dohody jsou nabízeny prostřednictvím úřadu USDA pro městské zemědělství a inovativní výrobu.

USDA oznamuje dohody o spolupráci v oblasti snižování kompostu a odpadu z potravin
USDA oznamuje dohody o spolupráci v oblasti snižování kompostu a odpadu z potravin

„Potravinový odpad by neměl skončit na skládkách, jsou-li k dispozici možnosti, jako je regenerace potravin a kompostování,“ řekl ministr pro zemědělskou výrobu a konzervaci Bill Northey. „Takové možnosti prospívají nejen komunitám a životnímu prostředí, ale mohou také poskytnout zemědělcům a městským zahradníkům výjimečný, hustý materiál na pěstování živin.“

„Využíváme kreativitu komunit v celé zemi, abychom přehodnotili životní cyklus potravin způsoby, které minimalizují plýtvání a maximalizují využití.“ řekl tajemník pro marketingové a regulační programy Greg Ibach. „Těšíme se na zdůraznění inovativních postupů vybraných pilotních projektů.“

USDA oznamuje dohody o spolupráci v oblasti snižování kompostu a odpadu z potravin
USDA oznamuje dohody o spolupráci v oblasti snižování kompostu a odpadu z potravin

Klíčové termíny

USDA bude přijímat přihlášky na obrázek mimo web Grants.gov do 23:59 hodin. Východní čas 26. června 2020. Projekty by měly trvat dva roky s počátečním datem 1. října 2020 a datem dokončení 29. září 2022.

zlepšit přístup zemědělců k kompostu
zlepšit přístup zemědělců k kompostu

Podrobnosti

Dohody o spolupráci podporují projekty vedené místními vládami, které: 1) vytvářejí kompost; 2) zlepšit přístup zemědělců k kompostu; 3) snížit spoléhání na hnojivo a omezit jeho používání; 4) zlepšit kvalitu půdy; 5) podpořit nakládání s odpady a rozvoj podnikání v permakultuře; 6) zvýšit absorpci dešťové vody; 7) snížit komunální odpad z potravin; a 8) odvádět potravinový odpad ze skládek. Služba USDA pro ochranu přírodních zdrojů poskytne pomoc při činnostech souvisejících s ochranou přírody.

Přednost budou mít projekty, které předjímají nebo vykazují ekonomické přínosy; začlenit plány umožňující snadný přístup kompostu zemědělcům, včetně komunitních zahradníků; integrovat jiné strategie potravinového odpadu, včetně úsilí o regeneraci potravin; a spolupracovat s více partnery.

Webinář

Webinář, který se bude konat 4. června 2020, od 14:00 do 16:00. Východní letní čas poskytne přehled účelu dohod o spolupráci, typů projektů, způsobilosti a základních požadavků pro podání žádosti. Informace o tom, jak se zaregistrovat a účastnit se webináře, obrazu odkazu mimo pracoviště nebo poslouchat záznam, budou zveřejněny na adrese farm.gov/urban. obrázek odkazu mimo lokalitu

Více informací

Komentáře mohou být zaslány na adresu UrbanAgriculture@usda.gov do 90 dnů s předmětem „Projekt Společenství pro kompostování a snižování potravinového odpadu“.

Kancelář městského zemědělství a inovativní výroby
Kancelář městského zemědělství a inovativní výroby

Dotazy týkající se této možnosti spolupráce lze zaslat na adresu UrbanAgriculture@usda.gov.

Kancelář městského zemědělství a inovativní výroby byla zřízena na základě zemědělského zákona z roku 2018. Zahrnuje zástupce mnoha agentur USDA, včetně Farm Service Agency a Agricultural Marketing Service, a je vedena službou pro ochranu přírodních zdrojů. Jejím posláním je povzbuzovat a propagovat městské, vnitřní a další vznikající zemědělské postupy, včetně kompostování komunit a snižování plýtvání potravinami. Další informace jsou k dispozici na adrese farm.gov/urban. obrázek odkazu mimo lokalitu

Mezi další zdroje, které by mohly být zajímavé pro subjekty městského zemědělství, patří granty AMS na zlepšení domácích a mezinárodních příležitostí pro pěstitele a producenty v USA a půjčky FSA.

Uzávěrka přihlášek byla aktualizována od půlnoci do 11:59 hodin. Východní čas 26. června 2020 v souladu s Granty.gov.

Další boty na zemi, které pomáhají snižovat množství zpěvných ptáků v Minnesotě

Minnesota je pevností pro pěnice zlatonosou, ptáka trpícího výrazným úbytkem populace. Nový projekt spojuje neziskovou organizaci, federální agenturu a soukromé vlastníky půdy, aby tento pokles zpomalili nebo dokonce zvrátili.

Zlatokřídlí pěvci závisí na hnízdění mladých lesů. Ale v celé zemi, včetně Minnesoty, se lesy změnily a starší lesy začaly ovládat obrovské oblasti. Jak zvěřina, tak jiná než zvěřina, která závisí na mladých lesích, klesá.

Další boty na zemi, které pomáhají snižovat množství zpěvných ptáků v Minnesotě
Další boty na zemi, které pomáhají snižovat množství zpěvných ptáků v Minnesotě

Partneři se spojí, aby pomohli zlatokřídlému válečníkovi
Obrázek odkazu mimo lokalitu American Bird Conservancy (ABC), služba USDA pro ochranu přírodních zdrojů (NRCS) a další partneři spolupracují se soukromými vlastníky půdy, kteří chtějí na své půdě zavést udržitelné lesnické postupy, což pomáhá majitelům půdy spravovat větší rozmanitost věkových skupin lesů.

„Zlatokřídlí pěnice jsou jedním z příkladů přírody, která potřebuje mladé lesní stanoviště po alespoň část svého životního cyklu,“ řekla Duane Fogardová, lesní společnost ABC, která vede tento projekt partnerství. „Dnes se v Minnesotě chová zhruba 50 procent populace ptáků.“

Další boty na zemi, které pomáhají snižovat množství zpěvných ptáků v Minnesotě
Další boty na zemi, které pomáhají snižovat množství zpěvných ptáků v Minnesotě

ABC předložila projekt NRCS. Byl financován v roce 2015 prostřednictvím Regionálního programu ochrany přírody (RCPP), který povzbuzuje partnery, aby předkládali projektové nápady a umožňoval NRCS pomáhat jim uspokojit místní potřeby ochrany. Prostřednictvím tohoto pětiletého projektu poskytuje ABC terénní a technickou pomoc při budování zájmu a účasti v programech, které majitelům půdy pomáhají při správě mladých lesů, které se také nazývají časné nástupnické stanoviště.

Do silného startu
Fogard a jeho kolega, Kevin Sheppard, tráví většinu svého času setkáním jednoho s druhým s majiteli půdy o zachování pěvce. „Někdy je těžké lidi rozrušit,“ řekl Fogard. „Ale toto úsilí o ochranu zlatého křídla pěvců lidi nadchlo.“ Lidé, kteří nebyli zapojeni do NRCS, mají nyní zájem. “

populace zlatonosných pěvců v Minnesotě
populace zlatonosných pěvců v Minnesotě

Podle Fogarda se ABC i NRCS domnívají, že pokles hnízdící populace zlatonosných pěvců v Minnesotě lze zastavit nebo dokonce zvrátit. Dosud 15 vlastníků půdy dokončilo projekty na ochranu pěvců. Lesníci ABC v Minnesotě vytvářejí plány s přibližně 70 vlastníky pozemků pro projekty, které mají být financovány v roce 2017. Tyto projekty od roku 2013 staví na asi 50 dalších společnostech NRCS a ABC.

O zlatokřídlém pěvci
„Tento pták je neotropický migrant,“ řekl Fogard. „To znamená, že v zimním období žijí v Jižní a Střední Americe a poté se stěhují do Severní Ameriky, kde se v létě chovají.“

Zlatokřídlý ​​pěnice je jedním z ústředních druhů ABC a cílovým druhem v partnerství NRCS Working Lands for Wildlife (WLFW). Zatímco NRCS zaměřuje projekty, jako je tento v Minnesotě, na rozšíření stopy obnovy stanovišť na větší část chovného areálu ptáků.

Severoamerický chovný rozsah ptáků zahrnuje státy Velkých jezer a Appalachianské státy, kde byly jeho ztráty na stanovišti nejvýznamnější.

Severoamerický chovný rozsah ptáků zahrnuje státy Velkých jezer a Appalachianské státy
Severoamerický chovný rozsah ptáků zahrnuje státy Velkých jezer a Appalachianské státy

Širší výhody pro volně žijící zvířata
Habitat obnovený pro zlatokřídlý ​​pěnice je přínosem pro mnoho dalších druhů, včetně ceruleanského pěnice, indigového buntingu, prérijního pěnice a dalších zpěvných ptáků, jakož i herních druhů, jako je americký sluka lesní, divoká krůta, jelen a tetřev.

ABC vede další projekt RCPP ve Západní Virginii, Marylandu a Pensylvánii, který pomáhá majitelům půdy spravovat lesy pro ceruleanského pěnice, další zkažené neo-tropické zpěvné ptáky. Tento pták má rád zralé lesy s občasnými přestávkami v kabině.

„Sečteno a podtrženo: lesní ptáci potřebují rozmanitost lesního věku po celé krajině,“ řekl Fogard. „Naším cílem je poskytnout majitelům pozemků znalosti a nástroje, které potřebují ke zlepšení správy svých lesů, a to jak splnit jejich cíle pro svou půdu a zároveň pomoci hostiteli volně žijících živočichů.“

Více informací
Majitelé pozemků v Minnesotě, kteří se zajímají o tento projekt, by měli kontaktovat místní servisní středisko USDA. Další příběhy o tom, jak divoká zvířata prosperují v soukromých zemích, najdete v novém časopise NRCS, Working Lands for Wildlife: Partnerství pro ochranu krajiny, společenství a divoké zvěře.

Theodore Roosevelt: Ochrana přírodních zdrojů (1907)

Zachování našich přírodních zdrojů a jejich správné využití představují základní problém, který je základem téměř každého jiného problému našeho národního života. . .. Jako národ si užíváme nejen úžasné míry současné prosperity, ale pokud se tato prosperita použije, je to vážný výsledek budoucího úspěchu, jaký nebude mít žádný jiný národ. Odměna předvídavosti pro tento národ je skvělá a snadno předvídatelná. Musíme se však dívat dopředu, musíme si uvědomit, že ztrácet, zničit naše přírodní zdroje, kůži a vyčerpat půdu namísto použití, aby se zvýšila její užitečnost, bude mít za následek oslabení dnů našich dětí se velmi rozkvět a rozvíjela velmi prosperita, kterou bychom měli podle práva předat jim. V posledních několika letech se vláda snaží prostřednictvím několika agentur usilovat o to, aby naši lidé hleděli dopředu a nahradili plánovaný a řádný rozvoj našich zdrojů místo náhodné snahy o okamžitý zisk. Naše velké říční systémy by měly být vyvinuty jako národní vodní dálnice, Mississippi, se svými přítoky, které stojí na prvním místě a Columbia na druhém, i když na svazích Tichého oceánu, Atlantiku a Perského zálivu je mnoho dalších důležitých. Národní vláda by měla tuto práci vykonat a já doufám, že na tomto kongresu bude zahájen; a největší ze všech našich řek, Mississippi, by měla být věnována zvláštní pozornost. Od Velkých jezer po ústí Mississippi by měla existovat hluboká vodní cesta, z níž vedou hluboké vodní cesty na východ a západ. Taková vodní cesta by prakticky znamenala rozšíření našeho pobřeží do samotného srdce naší země. Pro naše lidi by to bylo nevyčíslitelným přínosem. Pokud bude zahájeno najednou, může být znatelně provedeno včas, aby se ulehčilo přetížení našich velkých nákladních železničních tratí. Práce by měla být systematicky a průběžně prováděna v souladu s nějakým dobře propracovaným plánem. Před pokusem o zlepšení větví by měly být hlavní toky vylepšeny do nejvyššího stupně účinnosti; a práce by měla být chráněna před veškerou nedbalostí nebo sebevědomím. Rovněž by se měly rozvíjet vnitrozemské vodní cesty, které leží těsně za celým východním a jižním pobřežím. Rozvoj našich vodních toků navíc zahrnuje mnoho dalších důležitých problémů s vodou, které by měly být považovány za součást stejného obecného schématu. Vládní přehrady by měly být použity k výrobě stovek tisíc koňských sil jako incident ke zlepšení navigace; pro roční hodnotu nevyužité vody Spojených států, které jsou poháněny vodou, možná převyšuje roční hodnotu produktů všech našich dolů. Jako incident k vytvoření hlubokých vodních toků po Mississippi by vláda měla vybudovat podél celé své spodní délky hrází, které, společně s kontrolou horních toků, okamžitě a navždy úplně zastaví všechny hrozby povodní v nesmírně úrodná delta oblast. Území ležící vedle Mississippi podél jeho spodního toku se tak stane jedním z nejbohatších a nejlidnatějších, protože již je jedním z nejúrodnějších zemědělských regionů na světě. Jmenoval jsem komisi pro vnitrozemské vodní cesty, která má studovat a nastínit komplexní schéma rozvoje ve všech uvedených směrech. Později předložím svou zprávu před kongresem.

Zavlažování by mělo být mnohem rozsáhlejší než v současnosti, a to nejen ve státech velkých plání a ve Skalistých horách, ale v mnoha dalších, například ve velkých částech států jižního Atlantiku a Perského zálivu, kam by mělo jít ruku v ruce s rekultivací bažin. Federální vláda by se měla tomuto úkolu vážně věnovat a uvědomit si, že využívání vodních toků a vodních elektráren, lesnictví, zavlažování a rekultivace zemí ohrožených přetečením jsou vzájemně provázanými částmi stejného problému. Práce rekultivační služby při rozvoji větších příležitostí západní poloviny naší země k zavlažování je důležitější než téměř jakékoli jiné hnutí. Stálým účelem vlády v souvislosti s rekultivační službou bylo využití vodních zdrojů veřejných pozemků pro nejvyšší největší dobro největšího počtu; jinými slovy, obléknout do země stálé domácí tvůrce, používat a rozvíjet je pro sebe a pro své děti a dětské děti. . . .

Úsilí vlády o nakládání s veřejným pozemkem bylo založeno na stejném principu jako na rekultivační službě. Systém pozemkového práva, který byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám úrodných a dobře napojených oblastí Středního Západu, se při použití v suchších oblastech velkých plání, hor a většiny tichomořských svahů, kde farma o rozloze 160 hektarů není pro svou podporu dostatečná. . . . Před třemi lety byla veřejná komunikace

Společenství vlastníků Písecká 486/14 , Praha IČO 24127124

Společenství vlastníků Písecká 486/14 Společenství vlastníků Písecká 486/14
IČO: 24127124
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Písecká 486/14, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha

Společenství vlastníků Písecká 486/14 , Praha IČO 24127124
Společenství vlastníků Písecká 486/14 , Praha IČO 24127124

Společenství vlastníků Písecká 486/14 – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
8. červenec 2011
Spisová značka S 12745/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků Písecká 486/14
Sídlo Písecká 486/14, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 24127124
Právní forma Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků Písecká 486/14 , Praha IČO 24127124
Společenství vlastníků Písecká 486/14 , Praha IČO 24127124

Statutární orgán
Předseda výboru
Lucie Radostová
Praha
Den vzniku funkce: 8. červenec 2015
Den vzniku členství: 29. červen 2015
Člen výboru
ALEXEJ RUČKA
Praha
Den vzniku funkce: 29. červen 2015
Den vzniku členství: 29. červen 2015
Člen výboru
Petra Tyllová
Praha
Den vzniku funkce: 29. červen 2015
Den vzniku členství: 29. červen 2015
Místopředseda výboru
Kateřina Trejtnarová
Praha
Den vzniku funkce: 30. červen 2016
Den vzniku členství: 27. červen 2016
Počet členů
4
Způsob jednání
Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

Společné zemědělství – je to rodinná tradice

Problémy s erozí půdy a drenáží sužovaly Horace Robinson, Calvin Williams a Travis Williams, rodina sójových farmářů v Mississippi Delta Region v Louisianě. Nebyli si zcela jisti, co dělat, aby bojovali proti těmto problémům při udržování produktivní farmy.

Společné zemědělství - je to rodinná tradice
Společné zemědělství – je to rodinná tradice

Zadejte pole Harvey Reed a Elvadus.

Šíření slova o StrikeForce
Harvey Reed, výkonný ředitel Asociace družstev v Louisianě, se spojil se službou pro ochranu přírodních zdrojů (NRCS) prostřednictvím StrikeForce pro růst a příležitosti venkova USDA. Cestou najal Elvadus Fields, ředitele regionálního informačního centra Delta. Společně prostřednictvím řady workshopů a polních dnů dávají zemědělcům v regionu Delta vědět, co StrikeForce nabízí.

Společné zemědělství - je to rodinná tradice
Společné zemědělství – je to rodinná tradice

„StrikeForce USDA je krokem k dosažení sociálně znevýhodněných zemědělců a malých zemědělců,“ řekl Fields. „USDA byla pomocnou rukou po celou dobu, dolů po celé věky.“ Ale s tím, jak dnes funguje zemědělství, potřebujeme něco jako StrikeForce, abychom oslovili ty jednotlivce, kteří nejvíce potřebují pomoc. “

Na správném místě ve správný čas
Horace, Calvin a Travis se ocitli na jednom z těchto seminářů ve Franklinské farnosti, kde vlastní a provozují farmu, kterou jim předávají rodiče. Když byli muži mladí, rodiny Robinsonových a Williamsových spojily své země, aby společně řídily jednu farmu a vzájemně se podporovaly. Dnes, mladší generace obou rodin, jdou stejnou cestou.

Horace, Calvin a Travis si však uvědomili, že pokud mají mít zdravou půdu, kterou mohou předávat svým dětem, budou muset snížit erozi půdy a zajistit, aby jejich půda zůstala zdravá, produktivní a schopná podporovat budoucí generace.

Workshop StrikeForce jim pomohl uvědomit si, že pomocí NRCS mohou identifikovat řešení problémů s erozí a drenáží.

Programu podpory kvality životního prostředí NRCS
Programu podpory kvality životního prostředí NRCS

Jak NRCS pomohl
Ochránci přírody NRCS navštívili pánskou farmu, vyhodnotili, kde by bylo možné zlepšit ochranu, a s pomocí farmářů začali pracovat na řešeních. Farmář-trio se rozhodlo požádat o finanční pomoc v rámci Programu podpory kvality životního prostředí NRCS (EQIP) na instalaci postupů zachování, které by farmu zachránily. Se strukturami pro vyrovnávání půdy a stabilizaci stupňů by se zavlažovací a dešťová voda lépe hospodařila a rovnoměrněji rozptýlila po celé farmě, poskytovala by drenážní systém pro přetečení a řešila mnoho problémů s erozí.

„Tyto praktiky skutečně pomohou našemu provozu,“ řekl Horace Robinson. „Při erozi ztratíte značné množství ornice a nemůžeme si dovolit pokračovat ve ztrátě našeho největšího zdroje nebo nechat naše odtok vody do potoků a povodí.“

„Pro naši rodinu to hodně znamená, abychom byli schopni předávat tento skvělý (rodinný) vztah a tuto zdravou zemi našim dětem,“ řekl Calvin Williams. „Doufejme, že udělají totéž pro své.“

Chcete-li se dozvědět více o USDA StrikeForce nebo pomoci dostupné prostřednictvím EQIP, navštivte www.nrcs.usda.gov nebo místní servisní středisko.

T + M QH s.r.o. , Praha IČO 25096478

T + M QH s.r.o.
IČO: 25096478
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: iwy53i3
ADRESA: Písecká 486/14, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha

T + M QH s.r.o. , Praha IČO 25096478
T + M QH s.r.o. , Praha IČO 25096478

Datum vzniku a zápisu
12. březen 1997
Spisová značka C 48050/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma T + M QH s.r.o.
Sídlo Písecká 486/14, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 25096478
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
trenérství westernových koní

westernoví koně Praha
westernoví koně Praha

Statutární orgán
Jednatel
Tomáš Bárta
Praha
Způsob jednání
Samostatně jednat a podepisovat jménem obchodní společnosti je oprávněn jednatel společnosti v plném rozsahu.
Společníci
Společník
Tomáš Bárta
Praha
Podíl: Vklad: 50 000,-Kč
Splaceno: 50.00%
Společník
Margarethe Lindner
Rakouská republika
Podíl: Vklad: 50 000,-Kč
Splaceno: 50.00%
Základní kapitál 100 000,-Kč

E. P. S. Engineering, s. r. o. , Praha IČO 07180691

E. P. S. Engineering, s. r. o.
IČO: 07180691
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: qktaesi
ADRESA: Kolínská 1686/13, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
E. P. S. Engineering, s. r. o.

E. P. S. Engineering, s. r. o. , Praha IČO 07180691
E. P. S. Engineering, s. r. o. , Praha IČO 07180691

Datum vzniku a zápisu 4. červen 2018
Spisová značka C 296087/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma E. P. S. Engineering, s. r. o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 07180691
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

E. P. S. Engineering, s. r. o. , Praha IČO 07180691
E. P. S. Engineering, s. r. o. , Praha IČO 07180691

Statutární orgán
Jednatel
Alžběta Dobnerová
Slaný
Den vzniku funkce: 4. červen 2018
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Alžběta Dobnerová
Slaný
Podíl: Vklad: 160 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 80.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 1
Společník
Bc. TOMÁŠ BILAN
Praha
Podíl: Vklad: 40 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 20.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 2
Základní kapitál 200 000,-Kč

Quatrit, s.r.o. , Praha IČO 07647671

Quatrit, s.r.o. , Praha IČO 07647671
IČO: 07647671
Z. KAPITÁL: 100 000 Kč
SCHRÁNKA: ju5pkn5
ADRESA: Kolínská 1686/13, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
Quatrit, s.r.o.

Ing. Olga Stárková
Ing. Olga Stárková

Datum vzniku a zápisu 15. listopad 2018
Spisová značka C 303651/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Quatrit, s.r.o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 07647671
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Statutární orgán

Quatrit, s.r.o. , Praha IČO 07647671
Quatrit, s.r.o. , Praha IČO 07647671

Jednatel
Ing. Helena Ludvíková
Praha
Den vzniku funkce: 15. listopad 2018
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Ing. Helena Ludvíková
Praha
Podíl: Vklad: 30 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 30.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 1
Podíl: Vklad: 10 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 5
Podíl: Vklad: 5 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 5.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 6
Podíl: Vklad: 5 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 5.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 7
Společník
Ing. Pavel Bielik
Praha
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 20.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 2
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 20.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 3
Společník
Ing. Olga Stárková
Praha
Podíl: Vklad: 10 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 4
Základní kapitál 100 000,-Kč

Option Investment s.r.o. , Praha IČO 07729901

Option Investment s.r.o. , Praha IČO 07729901
IČO: 07729901
Z. KAPITÁL: 10 Kč
SCHRÁNKA: cbarb5g
ADRESA: Kolínská 1686/13, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
Option Investment s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu 14. prosinec 2018
Spisová značka C 306526/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Option Investment s.r.o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha

Option Investment s.r.o. , Praha IČO 07729901
Option Investment s.r.o. , Praha IČO 07729901

Identifikační číslo 07729901
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán
Jednatel
PETRA BEKOVÁ
okres Mělník
Den vzniku funkce: 14. prosinec 2018
Počet členů

okres Mělník
okres Mělník

1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
KLÁRA ŘANDOVÁ
Praha
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 1
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 2
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 3
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 4
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 5
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 6
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 7
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 8
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 9
Podíl: Vklad: 1,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.00 %
Druh podílu: základní podíl č. 10
Základní kapitál 10,-Kč

Duedo, s.r.o. , Praha IČO 27521311

Duedo, s.r.o. , Praha IČO 27521311
IČO: 27521311
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: htiatpd
ADRESA: Kolínská 1686/13, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
Duedo, s.r.o.

Duedo, s.r.o. , Praha IČO 27521311
Duedo, s.r.o. , Praha IČO 27521311

Datum vzniku a zápisu
15. srpen 2007
Spisová značka C 151857/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Duedo, s.r.o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo
27521311
Právní forma
Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel
Ing. Helena Ludvíková
Praha
Den vzniku funkce: 28. květen 2016
Počet členů

Duedo, s.r.o. , Praha IČO 27521311
Duedo, s.r.o. , Praha IČO 27521311

1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost vždy samostatně.
Společníci
Společník
Ing. Helena Ludvíková
Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

Kathes 98 s.r.o. , Praha IČO 28173040

Kathes 98 s.r.o. , Praha IČO 28173040
IČO: 28173040
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: dcbfbh9
DIČ (DPH): CZ28173040, Detail plátce DPH
ADRESA: Kolínská 1686/13, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
Kathes 98 s.r.o.

Kathes 98 s.r.o. , Praha IČO 28173040
Kathes 98 s.r.o. , Praha IČO 28173040

Datum vzniku a zápisu 22. říjen 2007
Spisová značka C 130496/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Kathes 98 s.r.o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 28173040
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem, nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán
Jednatel
Aleš Koc
Praha
Den vzniku funkce: 4. září 2019

Kathes 98 s.r.o. , Praha IČO 28173040
Kathes 98 s.r.o. , Praha IČO 28173040

Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci
Společník
Aleš Koc
Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 200 000,-Kč

Stáčírna s.r.o. , Praha IČO 28889878

Stáčírna s.r.o. , Praha IČO 28889878
IČO: 28889878
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: 4ctak5s

Stáčírna s.r.o. , Praha IČO 28889878
Stáčírna s.r.o. , Praha IČO 28889878

DIČ (DPH): CZ28889878, Detail plátce DPH
ADRESA: Kolínská 1686/13, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
Stáčírna s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
4. květen 2009
Spisová značka C 151323/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Stáčírna s.r.o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 28889878
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Způsob jednání
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.

Stáčírna s.r.o. , Praha IČO 28889878
Stáčírna s.r.o. , Praha IČO 28889878

Společníci
Společník
EYESHOT, a.s. IČO: 27144453
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

Břevnov BETA, s.r.o. , Praha IČO 28991745

Břevnov BETA, s.r.o. , Praha IČO 28991745
IČO: 28991745
Z. KAPITÁL: 3.2 miliony Kč
SCHRÁNKA: 4tcgen3

Břevnov BETA, s.r.o. , Praha IČO 28991745
Břevnov BETA, s.r.o. , Praha IČO 28991745

ADRESA: Kolínská 1686/13, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha
Břevnov BETA, s.r.o. – obchodní rejstřík, aktuální výpis
Datum vzniku a zápisu
23. listopad 2009
Spisová značka C 158392/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Břevnov BETA, s.r.o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 28991745
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán
Jednatel
Josef Macák
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 23. listopad 2009
Počet členů
1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
Břevnov exclusive, a.s. IČO: 25776924
Kolínská 1686/13, 130 00 Praha

Břevnov exclusive, a.s. IČO: 25776924
Břevnov exclusive, a.s. IČO: 25776924

Podíl: Vklad: 3 200 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Podíl má zástavní právo.
Základní kapitál 3 200 000,-Kč

NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o. , Praha IČO 29099005

NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o.
IČO: 29099005
Z. KAPITÁL: 200 000 Kč
SCHRÁNKA: 8bxprgy
DIČ (DPH): CZ29099005 (již neplatné), Detail
bývalého plátce DPH
ADRESA: Praha 3 – Vinohrady, Kolínská 1686/13, PSČ 130 00

NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o. , Praha IČO 29099005
NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o. , Praha IČO 29099005

NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o.
Datum vzniku a zápisu 14. duben 2010
Spisová značka C 200141/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o.
Sídlo Kolínská 1686/13, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 29099005
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o. , Praha IČO 29099005
NORIS-MARIENBAD BOHEMIA s.r.o. , Praha IČO 29099005

Statutární orgán
Jednatel Anton Kucher
Ukrajina
Den vzniku funkce: 14. duben 2010
Jednatel
Oksana Chornomorets
Ukrajina
Den vzniku funkce: 14. duben 2010
Jednatel
Roman Kucher
Ukrajina
Den vzniku funkce: 14. duben 2010
Jednatel
Kostiantyn Kucher
Ukrajina
Den vzniku funkce: 1. srpen 2012
Způsob jednání
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají ve všech věcech samostatně jednatelé Anton Kucher, Roman Kucher a Kostiantyn Kucher. Každý další jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech společně s kterýmkoliv dalším jednatelem.
Společníci
Společník
Noris Group (HK) Limited
Registrační číslo: 53701281-000-01-12-5
Podíl: Vklad: 200 000,-Kč
Obchodní podíl: 100.00 %
Základní kapitál 200 000,-Kč

Hrozné. Imigranti napadli ženu v portugalském Lisabonu

7996 For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 – Vinohrady, Belgická street

For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 – Vinohrady, Belgická street

For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 on ground floor of clasic brick apartment building.

For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 - Vinohrady, Belgická street
For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 – Vinohrady, Belgická street

Fully furnished ( fridge, oven, stove, microwave, kettle, coffee machine, toaster, LCD TV, DVD, SAT receiver, WiFi, washing machine with dryer, iron, ironing board, vacuum cleaner ) 2 bedroom apartment for up to 6 people, situated on the ground floor in a well maintained building on Belgická 3 street in Prague 2 – Vinohrady.

For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 - Vinohrady, Belgická street
For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 – Vinohrady, Belgická street

The flat has an entrance hall with an extra toilet, spacious living room, fully equipped kitchen and two bedrooms.

For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 - Vinohrady, Belgická street
For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 – Vinohrady, Belgická street

One bedroom has 4 beds, other has 2 beds, each bedroom with its own bathroom. Rent 50.000 CZK, short term rent 70.000 CZK ) Building is equipped with an elevator.

For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 - Vinohrady, Belgická street
For rent two bedroom fully furnished apartment 100 m2 Prague 2 – Vinohrady, Belgická street

 

Parking available on court. Close to tram, bus and metro A – Náměstí Míru

Okouzlující Peru

Dobré ráno, cestovatelé! Dnes vás zveme, abyste se k nám připojili a Lucila, jedné z našich cestovních kanceláří, při skvělé návštěvě některých destinací v Peru. Na své poslední cestě navštívila se svými přáteli Cuzco, Limu a Machu Picchu a teď, když jsou zpět, dávají nám ta nejlepší doporučení, jak si každé z těchto míst užít naplno, aniž by cokoli nechali za sebou. Prohlídka začíná v Limě, hlavním městě Peru a jednom z hlavních měst Jižní Ameriky. Přestože je toto město známé svou gastronomickou fúzí, stojí za zmínku, že jeho hlavními hráči jsou také jeho starověká archeologická naleziště Inků, elegantní katedrály a honosné paláce (pocházející z dob španělské kolonie). I přes ruch každého města z důvodu rozšíření ulic v centru města Limy je příjemné město chodit po okolí a prozkoumávat různá sousedství. Nejkrásnější jsou oblasti u pláže a sousedství Barranco a Miraflores. Než se přesuneme do dalšího cíle, musíme říci, že návštěva Limy nebude kompletní, dokud nezkusíte Pisco a fusion kuchyni, nejoblíbenější a nejvýraznější v Limě.

Limetka

Cuzco je druhá zastávka na naší cestě. Lucila nám říká: „Nemohu najít slova, která by vysvětlovala majestátnost tohoto cíle, má toho opravdu tolik co nabídnout!“ Je však velmi běžné, že cestující zůstanou jen jeden nebo dva dny, aby se spojili s návštěvou Citadely Machu Picchu, a to je opravdu škoda! Protože toto město shromažďuje historii, modernost a dobrodružství s mystikou, která se potuluje od slavného náměstí „Plaza de Armas“ po nejvzdálenější místa. Každý roh tohoto horského města má zvláštní kouzlo i celé jeho okolí. Naplníte se energií v Moray, objevíte působivou architekturu Ollantaytambo a Pisac, užijete si současné umění, restaurace a noční život od pondělí do neděle. Dostupnost skvělých dobrodružných návrhů také přitahuje pozornost těch nej dobrodružnějších: trekkingové okruhy, výlety na palubě 4 × 4 vozidel, paragliding, bungee jumping a ještě více!

cuzco peru

* Některá zajímavá místa v Cuzcu: Zřícenina Pisacu, Marasu nebo Moraye, Duhová hora (s dostupností trekkingového okruhu obtížného výkonu), San Pedro Market, Plaza de Armas, Incké muzeum, Chincheros a Ollantaytambo. Doporučujeme také prohlídku města s archeologickými návštěvami.

Činčily

* Některá doporučení: Vzhledem k tomu, že Cuzco je vysoká přibližně 3500 metrů, doporučujeme, abyste si první den brali snadno, lehká jídla a vyhýbali se alkoholu, abyste se mohli přizpůsobit výšce. Dalším způsobem, jak dosáhnout dobré aklimatizace, může být pobyt v posvátném údolí v nižších nadmořských výškách. Aklimatizaci také napomáhá konzumace přírodních tablet koky, ženšenu, guarany a muñy nebo kokového čaje. Nakonec dorazíme k uznávanému cíli: Machu Picchu. Tato svatyně ukrytá mezi horami a mraky, plná energie a starobylých budov Inků, je skutečně jedinečným a bezkonkurenčním místem. Neexistují slova, která by popisovala ten pocit, když vylezete na Citadelu nebo na hory Huayna Picchu a Machu Pichu. Naštěstí je zde nadmořská výška nižší než v Cuzcu, vysoká asi 2000 metrů.

Machu Picchu Pro návštěvu Machu Picchu je vhodné zůstat v Aguas Calientes, malém městě věnovaném turistice kolem tohoto zázraku. To může být dosaženo vlakem, který odjíždí z Ollantaytambo nebo Poroy. Doporučujeme, abyste vlak chytili brzy ráno, abyste mohli věnovat krátkou návštěvu města, nebo dokonce noc, pokud jste ochotni odpočinout od města. Hlavní náměstí, řemeslný trh a horké prameny jsou hlavními atrakcemi Aguas Calientes, odkud také odjíždí autobus, který vystupuje na Citadelu Machu Picchu. cestovatel Jedno poslední doporučení se týkalo toho, jak rozhodnout o pořadí cílů této cesty: doporučujeme navštívit zříceniny kolem Cuzco před odjezdem do Machu Picchu, protože jeho majestátnost by mohla zastínit krásu ostatních menších zřícenin, i když stejně atraktivní pro jejich jedinečnost . * Vstupenky do Citadely je nutné zakoupit předem, protože místa jsou omezena a vyprodána v dostatečném předstihu. Pokud jste si tento článek a naše doporučení užili, nenechte si ujít tyto 3 cestovní návrhy, které zahrnují 3 destinace:

Divy Jižní Ameriky: Brazílie, Argentina, Chile a Peru
Okouzlující Jižní Amerika: Argentina, Brazílie a Peru
Za poznáním Argentiny a Peru
Můžeme pro vás také navrhnout itinerář na míru, včetně cílů, které se vám líbí. Kontaktujte nás a začněte cestovat! Uvidíme se brzy, v našem dalším vydání!

Kompletní průvodce pro plánování perfektního výletu do Argentiny

Takže o tom přemýšlíte – nebo budete pokračovat! – výlet do Argentiny. Máte nějaké nápady, ale o cílech ještě nejste zcela rozhodnuti. A hledáte inspiraci pro Travel Argentina.

Nicméně jste skončili na této stránce, jste na správném místě!

Argentina je neuvěřitelně fascinující země, která má vše. Myslím, že budete překvapeni některými informacemi, které s vámi sdílím, Argentina má mnohem víc, než si dokážete představit!

V této sérii příspěvků jsem napsal cestujícím, jako jste vy, spolehlivé informace, které vám pomohou navrhnout perfektní výlet do Argentiny.

O Argentině jsem se v průběhu let hodně naučil a rád se s vámi o ni podělím!

Kdo jsem a co děláme …
Jsem Clara Barciela a společně s mojí sestrou Marií Barcielou jsme založili Across Argentina v roce 2007, před více než 10 lety. Naším cílem, který se narodil a vyrůstal v Buenos Aires, je pomáhat cestujícím z celého světa zažít „skutečnou“ Argentinu – aniž by došlo ke kompromisu v pohodlí.

Jako butiková cestovní společnost se zaměřujeme na individuální služby a zakázkové trasy, nepracujeme s velkým počtem cestujících, ale s omezeným počtem cest, abychom zaručili kvalitu našich služeb. Pečlivě organizujeme naše výlety kolem jedinečných zájmů cestujících, ideálního tempa cestování, preferencí ubytování a osobního stylu cestování.

Před dvěma lety se Maria přestěhovala na Nový Zéland a vzhledem k našim vztahům a našim rozsáhlým znalostem o Jižní Americe jsme se rozhodli zahájit provoz v celé Jižní Americe, aby naši zákazníci mohli dostávat plnohodnotný výlet do Jižní Ameriky a udržovat stejnou kvalitu služeb, jakou jsme my nabídka v Argentině a Chile.

Díky našim hlubokým jihoamerickým znalostem, vztahům a rozsáhlým zkušenostem z první ruky můžeme nabídnout skutečně specializovaný a hluboký zážitek.

Podívejte se, co naši cestovatelé říkají o cestování s námi. Jsme cestovní kancelář certifikovaná argentinským úřadem,

Trochu o následujících příspěvcích, které budete číst:
Mým cílem tohoto blogu je ukázat vám Argentinu, kterou znám a miluji, poskytnout vám výhody mé vášně a zkušeností, abyste mohli objevovat a cestovat Argentinou skutečně osobním a hlubokým způsobem:

Kdy je nejlepší čas na návštěvu Argentiny
Nejlepší místa k návštěvě v Argentině
Stručný průvodce po jedinečných cestovních zážitcích v Argentině
Základní tipy před odjezdem, které byste měli vědět před cestou do Argentiny
Dotazy na dotaz od svého argentinského poskytovatele služeb
Doufám, že tento blog vám poskytne znalosti a důvěru, kterou potřebujete pro plánování vaší konečné cesty do Argentiny, abyste mohli cestovat do Argentiny!

Určitě si přečtěte další příspěvek na našem blogu, – je nabitý informacemi o načasování: kdy začít plánovat vaši cestu (možná budete překvapeni v době, kdy se chcete zúčastnit, pokud chcete získat to nejlepší z Argentiny), co vidět a dělat v různých obdobích roku a jak dlouho zůstat.

Naši partneři Bookmundi.com napsali velmi zajímavý příspěvek o 10 nejzajímavějších aktivitách v Argentině, které vám doporučujeme přečíst také!

Nibepo Aike

Jiná návštěva ledovců. Nibepo Aike je jedinečný zážitek pro klidnou uvolněnou atmosféru uprostřed patagonské stepi. Navštivte Perito Moreno a projděte se na ledovci, jednou za život; Nibepo také nabízí doplnění této chvíle dalšími aktivitami, jako je jízda na koni v Estancii a učení, jak se provádí stříhání ovcí, jízda na koni po místech extrémní krásy, vždy obklopená tichem těchto odlehlých zemí.

Nibepo Aike
Nibepo Aike

Vachler Art Company

produkční společnost s dlouholetým působením v audiovizuální tvorbě.

Máme zkušenosti s filmovou i televizní tvorbou, tvoříme napříč celým spektrem žánrů, včetně reklamních spotů a videoklipů. Vycházíme vstříc i klientům, kteří mají zájem vytvořit formát s cílovým využitím pro internetové médium

Jsme připraveni realizovat Váš projekt na profesionální úrovni, od počátečního nápadu, přes vývoj scénáře až k samotnému natáčení a postprodukci (včetně možnosti využití 2D a 3D grafiky).

Vachler Art Company
Vachler Art Company

Vztahy Spojených států amerických a Mongolska

Spojené státy navázaly diplomatické vztahy s Mongolskem v roce 1987. Mongolsko, které je na hranici výhradně Ruska a Číny, popisuje Spojené státy jako svého nejdůležitějšího „třetího souseda“. Mongolsko přijalo demokracii v roce 1990 a od té doby v něm proběhlo šest prezidentských a sedm parlamentních voleb. Spojené státy se snaží pomáhat mongolským tržně orientovaným reformám a rozšiřovat politickou, kulturní, vzdělávací a obrannou spolupráci. Obě země podepsaly kulturní dohodu, dohodu Mírového sboru a konzulární úmluvu. Angličtina je v mongolských školách povinná od roku 2005 a zájem Mongolů o výuku angličtiny a studium ve Spojených státech se každým rokem zvyšuje. Od roku 2011 se vláda Mongolska zavázala každoročně 600 000 dolarů na spolufinancování magisterského programu Fulbrightových, což ztrojnásobuje počet Mongolů, kteří studují ve Spojených státech v rámci této iniciativy. Kromě toho více než 1 500 mongolských studentů studuje na amerických vysokých školách a univerzitách, některé prostřednictvím soukromých stipendií. Přibližně 90 Mongolů každoročně cestuje do Spojených států v rámci vzdělávacích, profesionálních a kulturních výměnných programů financovaných vládou USA a zahájení nového výměnného programu pro studenty středních škol v roce 2017 tento počet dále zvýší. Američtí a mongolští zákonodárci se rovněž účastní výměn, v nichž sdílejí informace a zkušenosti o demokracii a institucionální reformě. Mongolsko vyslalo jednotky do Iráku od roku 2003 do října 2008 a nyní má v Afghánistánu 233 vojáků podporujících koaliční operace.

Věřte tomu nebo ne, můžete uklízet

Celý svět zůstává doma, aby pomohl „vyrovnat křivku“ v reakci na směr vytýčený od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a Světové zdravotnické organizace a v souladu s příkazy pobytu doma, aby bylo možné kontrolovat šíření COVID -19.

Věřte tomu nebo ne, můžete uklízet!
Věřte tomu nebo ne, můžete uklízet!

Lidé praktikují odstup od ostatních (zůstávají 2 metry od ostatních), nosí roušky nebo ústanky a umývají si ruce po dobu 20 sekund, aby přispěli k udržení zdraví a pomohli zabránit přernosu infekce na ostatní.

Ale být doma uvízl má své nevýhody. Co můžete dělat doma, abyste se cítili šťastní nebo užiteční?

Věřte tomu nebo ne, můžete uklízet!

V Cestě ke štěstí, zakladatel humanitární a vědecké vědy L. Ron Hubbard napsal: „Málokdo je nešťastný než ti, kteří vedou bezúčelnou, nečinnou a znuděnou existenci … Samotný smutek lze zmírnit pouhým zaneprázdněním se něčím. Morálka je díky činnosti a jejím výsledkům povýšena na nejvyšší úrovně. Ve skutečnosti lze prokázat, že práce a činnost je základem morálky. “

Co to ale má společného s úklidem?

Podle online průzkumu, který provedl Clorox, a který byl proveden na 2000 amerických dospělých, jsou ti, kteří se věnovali úklidu, o 25 procent šťastnější než ti, kteří neuklízeli.
Dále:

Za každou další hodinu úklidu týdně se průměrné štěstí respondenta zvýšilo o 53 procent
80 procent lidí tvrdí, že se cítí uvolněněji, když je jejich domov čistý
77 procent se cítí více soustředěných
72 procent lépe spalo
72 procent uvedlo, že jsou produktivnější
60 procent rodičů říká, že jejich děti jsou schopny lépe studovat, když je jejich pokoj čistý
a 49 procent říká, že se děti chovají také lépe.
Udržování vašeho domova v čistotě nabylo přidaného významu uprostřed této pandemie. Je to důležitá součást prevence… a prevence je důležitá.

Scientologická církev vytvořila své středisko pro prevenci a prevenci šíření nemocí a pomáhá lidem udržet sebe a ostatní dobře.

Jak zůstat v pořádku - centrum nástrojů pro prevenci
Jak zůstat v pořádku – centrum nástrojů pro prevenci

S heslem „gram prevence má cenu kilogramu léčby“, web obsahuje informace o tom, jak se viry a bakterie šíří, jak správně umýt ruce, jak správně používat roušku a rukavice, tipy pro sociální distancování, jak čistit a dezinfikovat váš domov a co dělat, když onemocníte nebo máte příznaky.

Web je k dispozici v 17 jazycích a je nabízen jako veřejná služba Scientologickou církví.

Sulík představil levné úvěry pro podnikatele, dohromady by mohlo jít o více než 500 milionů eur

Ministr hospodářství Richard Sulík dnes představil projekt překlenovacích úvěrů pro podnikatele, přes který mohou podnikatelé získat půjčku až 1,2 milionu eur, a to téměř bez úroku. Prostředky na půjčky budou pocházet z nevyčerpaných eurofondů a budou je poskytovat komerční banky.

Tisková konference ministra hospodářství Richarda Sulíka, 17.4.2020.
Tisková konference ministra hospodářství Richarda Sulíka, 17.4.2020.

„Naše ekonomika je ve velmi těžkých problémech,“ říká Richard Sulík. Úvěry mají za cíl pomoci firmám získat likviditu. Prostředky bude možné použít na běžné náklady společností, nelze je však použít na splácení starých úvěrů.

Na půjčky bude dostupných přes 500 milionů eur.

Více zde

Yvette Taylor

Yvette Taylor je vlivná ochránkyně životního prostředí z Jižní Afriky, která po celém světě při práci s organizacemi vzdělává příští generaci ochránců přírody při ochraně volně žijících živočichů, životního prostředí a přírodních zdrojů.

SCIENTOLOGY NETWORK
SCIENTOLOGY NETWORK

Sledujte příběhy fascinujících lidí kteří vynikají v umění, vědě, sportu, medicíně, zábavě a dalších oborech a kteří jsou také náhodou scientologové. Každý týden se je možné sledovat nový díl seriálu rozhovorů se scientology ve kterém se objevují scientologové z celého světa. Videa která jsou součástí seriálu kombinují intimní a emocionálně povznášející momenty na jejich cestě k vrcholům svých oborech s upřímnými diskusemi o vlivu, který v jejich osobním životě hrála scientologie a jak jim pomohla scientologie vyniknout ve jejich profesionálním úsilí.

Alberto Plaza

Alberto Plaza je legendární chilský zpěvák a skladatel, který prodal přes milion desek a jehož sláva se rozšířila po celé Latinské Americe, v tomto videu přemýšlí o svém životě a jeho klíčovém rozhodnutí vzdát se tradiční kariéry, která věnovat se jeho hudební ambicím.

Alberto Plaza

Alberto Plaza

Alberto Plaza je úspěšný umělec s 33 lety zkušeností. Jeho hudba oslovila miliony lidí ve více než 10 zemích a získala mnohá ocenění a uznání jak od veřejnosti, od specializovaného tisku, tak od vlád a sociálních organizací. Jeho písně hovoří o lásce v jejích různých dimenzích: pár, děti, společnost, opuštěná žena.

ALBERTO PLAZA
ALBERTO PLAZA

V současné době je Alberto Plaza předsedou „Nadace, kterou se chystám změnit svět“ a patří do Scientologické církve.

Od roku 2002  žije ve Spojených státech, ale je nadále spojen s jeho milovaným rodným Chile prostřednictvím médií, jeho písní a nyní skrze tuto knihu Samozřejmě to nevadí (Claro que no da lo mismo).