Řeky na Slovensku

Řeky na Slovensku většinou pramení a jsou málo vodnaté. Hodně z nich pramení na Kráľovy holi, jiné řeky Slovensku jen protékají. Některé řeky tvoří hranici s okolními státy, je to více než 620 km. Je to například Dunajec na severu, Dunaj na jihu, Morava na západě. Celková délka řek na území Slovenska je 49 774,8 km. K velkým a známým řekám patří Váh, Dunaj, Morava, Myjava, Nitra, Orava, Hron, Hornád, Slaná a další .. Hranici s Maďarskem tvoří řeka Ipeľ a na východě Slovenska najdeme i řeky Bodrog, Latorica a Ondava. Nejkratší řeka je Černá voda, měří 41 km. Latorica a Laborec na východě Slovenska jsou přítoky řeky Bodrog.
Všechny řeky jsou nejvodnatější na jaře, když taje sníh. Jedinou výjimkou je Dunaj, který je nejvodnatější v létě, když taje led v Alpách. Dunaj je největší řeka, která protéká přes území jižního Slovenska a která ústí do Černého moře.

Řeky na Slovensku patří do úmoří Černého a Baltského moře. Do Černého moře patří většina území. Do Baltského moře ústí řeka Dunajec a Poprad. Poprad se vlévá v Polsku do Dunajce a Dunajec se v Polsku vlévá do řeky Visly. Ostatní řeky patří do úmoří Černého moře. Na Slovensku jsou dvě hlavní povodí, z nichž jedno je na západě území a druhé na východě. Na západě se řeky vlévají do Dunaje, který vodu odvádí do Černého moře a a řeky z východního povodí se v Maďarsku vlévají do Tisy. Největší řeka, která protéká přes území jižního Slovenska je řeka Dunaj. Do Dunaje ze západu přitéká řeka Morava, vlévá se do něj i řeka Váh, Nitra a Ipeľ. Řeka Tisa má na území Slovenska dvě hlavní povodí, povodí Bodrogu a Slané. Tisa se v Rumunsku vlévá do Dunaje.

Největší řeky na Slovensku:

– Váh – délka 403 km, pramení Černý Váh – Kráľova hoľa, Bílý Váh – pod Kriváněm
– Dunaj – délka na území ČR 172 km, pramení Německo, Černý les, přes Slovensko jen protéká
– Morava – délka na území ČR 119 km, pramení Česko, Kralický Sněžník
– Nitra – délka 197 km, pramení Malá Fatra
– Hron – délka 298 km, pramení Kráľova hoľa
– Ipeľ – délka 232 km, pramení Veporské vrchy
– Tisa – délka na území ČR 7 km
– Slaná – délka na území ČR 110 km, pramení Stolické vrchy
– Hornád – délka na území ČR 193 km, pramení Kráľova hoľa
– Torysa – délka 129 km, pramení Levočské vrchy
– Hnilec – délka 89 km, pramení Kráľova hoľa
– Dunajec – délka na území ČR 17 km

Jezera a vodní nádrže:

Kromě řek je na Slovensku hodně přehrad a jezer.

jezera:

Jezera jsou vodní nádrže, které vznikly přirozeně. Jen ve Vysokých Tatrách se nachází kolem 175 ples. Plesa jsou jezera, které vznikly ledovcovou činností (ústupem horského ledovce).

– největší a nejhlubší jezero: Velké Hincovo pleso, rozloha 20 hektarů, hloubka 53 metrů
– nejvýše položené jezero: Modré pleso ve Vysokých Tatrách ve výšce 2157 m n.m.
– tatranské jezera: Štrbské pleso, Popradské pleso, Skalnaté pleso, Zbojnická pleso, Velické Pleso, Žabí, Zelené pleso Krivánske, Roháčská plesa a další
– v Nízkých Tatrách: Vrbické Pleso, hluboké 4 m
– ve Vihorlatských vrších: Mořské oko nebo Vinné jezero
– ve Spišské Maguře: JEZERSKÉ JAZERO

Vodní nádrže:

Kromě přirozených vodních nádrží jsou na Slovensku i umělé vodní nádrže. Jsou to rybníky a přehrady, v okolí Banské Štiavnice byly v 18. a 19. století vybudované tzv. tajchy – jejich voda sloužila k pohonu čerpadel. Účel přehrad je hydroenergetického, proti zaplavení, na zavlažování, rekreaci nebo zásobování pitnou vodou.

– největší rybníky: Senné a Hrhovské rybníky
– nejvíce přehrad: na nejdelší řece Slovenska Váh, např. Liptovská Mara při Liptovském Mikuláši nebo Sĺňava v Piešťanech, Kráľová, Nosice a další jiné
– velké a známé přehrady: Oravská přehrada na severu země (na soutoku Bílé a Černé řeky Oravy, při Námestově) a Zemplínská Šírava na východě (na řece Laborec, u města Michalovce, rekreační střediska – Kaluža, Bílá hora, Hôrka, Klokočov, Paľkov a Medvědí), Ružín na řece Hornád, Domaša na řece Ondava, Senecké jezera na západě Slovenska, Zlaté písky v Bratislavě, Zelená voda, Vodní dílo Gabčíkovo na Dunaji, Žilinská Přehrada na Váhu a jiné
– nejznámější tajchy: Počúvadlo a Richňavské jezera a jiné