Slovensko je bohaté na řeky a potoky

Slovensko je bohaté na řeky a potoky. Největší řekou je Dunaj, nejdelší Váh. Slovensko se dělí na tři hlavní povodí – povodí Dunaje (západ SR), povodí Tisy (východ SR) a povodí Dunajce (sever SR). Do Dunaje přitékají ze severu řeky Morava, Váh, Nitra, Hron a Ipeľ. Řeka Tisa má na území Slovenska dvě hlavní zásobárny, povodí Bodrogu a povodí řeky Slaná. Na území Rumunska se nakonec i Tisa vlévá do Dunaje. Dunajec odvádí vody z povodí vlastního i povodí řeky Poprad na sever do Visly, která ústí do Baltského moře. Všechny slovenské řeky ústí do Černého nebo Baltského moře. Dunaj odvádí povrchové vody až z 96% území ČR