Doc. Ing. Juraj Dvonč, CSc. – primátor města NITRA na Slovensku

Osobní údaje:
Příjmení, jméno, titul: Dvonč JOZEF, Doc. Ing. CSc.
Datum narození: 11. července 1954
Adresa: Hodžova 36, ​​Nitra, 949 01
Mobil: 0911 818 515
Tel: 037 652 30 00, 650 21 13
klapka: 122
číslo dveří: 208
e-mail: primator@nitra.sk

Vzdělání a kvalifikace:
1992 habilitační pokračování (Doc.) VSP PEF – odvětvové a průřezové ekonomiky
1987 obhajoba kandidátské práce (CSc.)
1977 – 1978 VSP – Provozně ekonomická fakulta v Nitře (Ing.)
1969 – 1973 Gymnázium Janka Krále, Zlaté Moravce (maturitní zkouška)

Profesionální praxe:
19.12.2006 trvá Městský úřad v Nitře – primátor; 17.8.2006 – 19.12.2006 Krajský úřad v Nitře – přednosta; 16.1.2006 – 17.8.2006 Akademie v Bratislavě – ředitel Centra programů; 1.11.2003 – 15.1.2006 Víno Nitra, s.r.o. – obchodní ředitel; 1.7.2001 – 30.10.2003 Agroinštitút Nitra – ředitel; 1.3.1993 – 30.6.2001 AgroKonzulta Nitra, s.r.o. – ředitel, jednatel; 1.3.1989 – 28.2.1993 VSP – PEF – odborný asistent, docent; 1.2.1982 – 28.2.1989 Rektorát VSP Nitra – vedoucí odboru; 1.7.1978 – 31.1.1982 Agrokomplex – Výstavnictví Nitra – vedoucí oddělení.

Doplňující kurzy:
2000 školení Agroinštitútu Nitra „Vstupní vzdělávání poradců“; 1991 kurz manažerů „Podnikání a trh pro vedoucí pracovníky a podnikatele ČSFR“, Kiel, Německo (6 týdnů); 1987 studium základů pedagogiky pro VŠ – Ústav rozvoje VŠ; 1986 studijní pobyt na univerzitě, Bonn (3 měsíce)

Specifické zkušenosti:
Příprava návrhů, realizace, finanční management a hodnocení projektů programů Evropské unie (Leonardo da Vinci, Socrates) zaměřených na oblasti: odborné vzdělávání; integrace do EU; mobility (výměny a odborné studijní cesty); rozvojové projekty. Příprava návrhů projektů předvstupních programů Evropské unie (SAPARD) a předvstupních grantových schémat (Grantová schéma rozvoje lidských zdrojů, Grantová schéma regionálního rozvoje) Přednáškový činnost s obsahem: Základy Evropské unie Společná zemědělská politika Evropské unie Realizace společné zemědělské politiky v resortu zemědělství Slovenska Regionální – strukturální politika EU Strukturální pomoc Evropské unie na Slovensku Přehled realizaci agrární politiky a rozvojových projektech ve více zemích EU. Příprava a realizace odborných studijních cest a exkurzí pro resort zemědělství. Jazykové znalosti (německý jazyk slovem a písmem, včetně překladů a tlumočení odborné problematiky: projekty, zemědělství a rozvoj venkova) Řídící schopnosti a práce v týmu.

Prezentace vybraných prací a projektů:
Projekt Leonardo da Vinci Rozvoj zaměstnanosti na venkově Marketing v zemědělství a potravinářství – 1992 Projekty rozvoje regionů – Dunajská Streda, Rimavská Sobota, Nitra, Komárno, Trenčín, Liptovský Mikuláš – 1996 – 1998 Projekt Slovensko – bavorské spolupráce předvstupní příprava státní správy resortu zemědělství a rozvoje venkova: „Agrární politika EU v praxi“ Projekt trojstranné spolupráce Slovensko – Rakousko – Maďarsko „Podpora zaměstnanosti na venkově“ „Dopad integrace do EU na poľhohospodárstvo a rozvoj venkova“ projekty programu SAPARD – 2003 (4 projekty) Přednáškový a lektorská činnost Jazykové znalosti: německý jazyk – aktivní znalost slovem a písmem Ruský jazyk – znalost

Jiné znalosti:
Práce s PC WORD, EXCEL, Power Point, Internet Řidičský průkaz sk.B

Členství a funkce v současnosti:
Místopředseda ZMOS a předseda Komory měst Člen Rady vlády pro prevenci kriminality Člen Monitorovacího výboru SOP Průmysl a služby Člen Ústřední rady Akademie vzdělávání SR Předseda správní rady České zemědělské univerzity v Nitře Člen správní rady Univerzity Konstantina Filozofa místopředseda představenstva západoslovenské vodárenské společnosti Předseda dozorčí rady Nitranské teplárenské společnosti člen prezidia Unie měst ČR člen finanční komise VÚC Nitra