Ing. Ján Blcháč, PhD. – primátor města LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ na Slovensku

Jmenuji se Jan Blcháč. Životní pouť jsem začal 15. března 1959 v Liptovském Mikuláši, kde i žiji se svou rodinou – manželkou Silvií a syny Janem a Gabrielem. V rodném městě jsem získal základní i středoškolské vzdělání – na místním gymnáziu.

Lásku a úctu k půdě, která náš živí, jsem zdědil po otci. Vydal jsem se proto do Nitry, kde jsem absolvoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské, předchůdkyni dnešní univerzity. Zde jsem také začal sbírat první pracovní zkušenosti. Později už i jako člen vedení zemědělského družstva v Liptovském Ondřeje. Za velký profesionální přínos považuji působení na velvyslanectví v Německu, kde jsem měl možnost seznámit se s precizním německým přístupem správy země v oblasti zemědělství a produkce kvalitních potravin. Určitý čas jsem byl poradcem ministra zemědělství.

Mnozí lidé v Mikuláši si mě pamatují zejména jako generálního ředitele Liptovské mlékárny, kde jsem strávil až 11 krásných let. Podařilo se nám vytvořit silnou značku s kvalitními produkty, které dnes znají nejen na celém Slovensku, ale i v zahraničí. Je to jedna z mála mlékáren, která přežila, úspěšně se rozvíjela a nadále se rozvíjí.

Jelikož jsem měl zájem předat své zkušenosti a vize v širším rozsahu, v roce 2006 jsem se rozhodl vstoupit do komunálního politického života. Jsem rád, že obyvatelé našeho města mou nabídku tehdy přijali a vybrali si mě za primátora města. S kolegy se nám podařilo úspěšně zrealizovat několik projektů, jejichž výsledky jistě všichni dobře znáte. Zvláště mě těší úspěšnost při získávání milionů eur z eurofondů, které posunuly Mikuláš vpřed. Opravili jsme z nich školy, silnice a pomohli životnímu prostředí. Za důležité jsem považoval a stále považuji před každým důležitým rozhodnutím veřejně diskutovat s obyvateli a odborníky na danou oblast.

Zájmy našeho města a také regionu obhajuji už pátý rok na půdě žilinské župy jako její poslanec. Od roku 2010 také jako poslanec městského zastupitelstva. V současnosti se věnuji správě vlastní malé firmy.

Mou ambicí je opětovně nabídnout lidem v Mikuláši prostor na všestranný rozvoj. Aby se naše malebné město stalo městem, kde to žije a kde se dobře žije. Mám zájem navázat na ty pozitivní kroky, které jsme už spolu začali. Liptovský Mikuláš a jeho lidé si zaslouží, aby byl dobře vedeného MĚSTEM.

ŽIVOTOPIS:

Jméno, příjmení: Ing. Jan Blcháč, PhD.

Narozen: 15. březen 1959 v Liptovském Mikuláši

Rodinný stav: ženatý, mám dva syny

vzdělání:
1979 – 1982 – Vysoká škola zemědělská (VSP) Nitra, Provozně ekonomická fakulta,
obor: provoz a ekonomika zemědělství
1987 – ukončení doktorského studia – PhD. – Provozně ekonomická fakulta VSP Nitra
1998 – 2004 – kurzy managementu – projektové řízení, časový management, týmová práce,
strategický management
2000 – 2005 – intenzivní jazykové kurzy – francouzský jazyk, anglický jazyk

Pracovní zkušenosti:
1987 – VSP Nitra – odborný asistent
1988 – 1991 – Zemědělské družstvo 1. květen Liptovský Ondrej – člen vedení
1992 – federální ministerstvo zahraničních věcí ČSFR, Praha – Zastupitelský úřad Bonn – 2. velvyslanecký tajemník – zemědělský atašé
1993 – Ministerstvo zahraničních věcí SR, Bratislava – Zastupitelský úřad Bonn – 2. velvyslanecký tajemník
1993 – Ministerstvo zemědělství ČR, Bratislava – poradce ministra
1993 – 2004 – Liptovská mlékárna, a. s., Liptovský Mikuláš – generální ředitel
2005 – 2006 – Slovenský mlékárenský svaz, Bratislava – předseda představenstva
2006 – Poľnonákup Tatry, a. s., Kežmarok – generální ředitel
2007 – 2010 – město Liptovský Mikuláš – primátor města
2011 – 2014 – jednatel vlastní obchodní společnosti
od 2014 – město Liptovský Mikuláš – primátor města

Jiné aktivity:
od 2009 – poslanec Žilinského samosprávného kraje
od 2010 – poslanec městského zastupitelstva v Liptovském Mikuláši
od 1998 – člen Rotary klubu Liptovský Mikuláš
člen Mezinárodního klubu Bratislava a Hospodářského klubu Bratislava
člen dozorčí rady společnosti Tranoscius
2005 – 2010 – hostující docent na Fakultě ekonomiky a managementu SPU v Nitře, člen vědecké rady
Fakulty biotechnologie a potravinářství a Fakulty ekonomiky a managementu SPU v Nitře
2002 – 2005 předseda Správní rady Komunitní nadace Liptov
2008 – zakladatel Nadace Solidární Mikuláš
2003 – zakládající člen Městského basketbalového klubu
2010 – 2014 – předseda neformálního občanského sdružení MIKULÁŠ DNES
2014 – předseda občanského sdružení LIDEM Mikuláše

Hlavní certifikáty:
Zlatý podnikatelský Biatec – Hospodářský klub
Stříbrná medaile ministra zemědělství ČR
Zlatá medaile děkana Fakulty potravinářství a biotechnologie SPU Nitra
Stříbrná medaile rektora SPU v Nitře
Paul Harris Fellow – za rozvoj hnutí Rotary

Jazykové znalosti:
německy, anglicky, rusky, francouzsky

zájmy:
literatura, sport – lyžování, plavání, fitness, tenis, myslivost a ochrana přírody