RNDr. Daniel Daniš – primátor města NOVÁKY

RNDr. Daniel Daniš se narodil 1. ledna 1962 v Handlové. Po ukončení základní školy v Novákách pokračoval ve studiu na gymnáziu v Prievidzi a později na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě – obor základní a ložisková geologie.

Po skončení studia v roce 1986 nastoupil do společnosti Důlní stavby Prievidza, kde pracoval jako geolog na různých podzemních stavbách – tunely, štoly, šachty a kolektory v Čechách, na Slovensku a ve Finsku. Od roku 2006 prošla společnost pod firmu Skanska, kde pokračoval v uvedené profesi, jako vedoucí geolog, na stavbách tunelů, mostů, dálnic a jiných podzemních objektů v České republice, ve Slovinsku a ve Finsku.

RNDr. Daniel Daniš byl zvolen primátora města Nováky v Komunálních volbách dne 15. 11. 2014. Slib primátora složil do rukou předsedy městské volební komise na ustavujícím městském zastupitelstvu dne 2. ledna 2015.