AMERIKA ZTRÁCÍ DŮVĚRU – UŽ TO ZAČALO!

Ratingová agentura Fitch snížila úvěrové hodnocení USA, proč to udělala a proč to není dobrá zpráva pro USA, na to a mnohem víc se dnes podíváme PS: 7% propad trhu se týkal prvního Downgradu od agentury S&P. Při střihu videa jsem si nechtěně smazal kousek videa, a proto by to mohlo někoho zmást, za to se omlouvám.

Konec zelených snů. Bez plynu a uhlí se do začátku 30. let neobejdeme

Podle vládních plánů má narůst kapacita obnovitelných zdrojů v regionu trojnásobně. Ani pak se společnost neobejde bez plynových nebo uhelných elektráren.
Podle vládních plánů má narůst kapacita obnovitelných zdrojů v regionu trojnásobně. Ani pak se společnost neobejde bez plynových nebo uhelných elektráren.

ANALÝZA. Obnovitelné zdroje v dohledné době energii pro střední Evropu nezajistí. Ani přes ambiciozní zelené plány Německa se v roce 2030 bez fosilních paliv neobejdeme. Dokládá to podrobný model webu Fakta o klimatu.

Článek
Co se v analýze dočtete
  • Solární a větrné elektrárny nedokáží v Česku a v Německu ani při jejich výrazném růstu nejméně do roku 2030 nahradit tradiční zdroje energie.
  • I při splnění svých zelených plánů se Německo koncem dekády plně obejde bez fosilních zdrojů jen asi pětinu roku, tedy kolem 70 dní.
  • Jaroslav Čížek ze spolku Realistická energetika a ekologie proto tvrdí, že jakýkoliv další rozvoj obnovitelných zdrojů je slepou uličkou, smysl má jen budování dalších jaderných reaktorů.
  • Jiní odborníci naopak mají stavbu solárních elektráren za nezbytnou. „Dekarbonizace je světový trend. Bez dekarbonizačních ambicí se v Česku těžko budou rozvíjet firmy, které v oboru můžou být celosvětové úspěšné.

Českou společnost dělí mnoho témat, jedním z těch silných je vztah k obnovitelným zdrojům. Zastánci jim velmi věří. Třeba hnutí Duha tvrdí, že pokud by soláry a větrníky do roku 2030 ztrojnásobily kapacitu, zajistily by nám většinu v té době potřebné energie. Zbytek by pokryl zelený vodík či biometan.

Vyhranění konzervativci to vidí opačně: „Obnovitelné zdroje nikdy nedají dost energie na to, aby udržely naši zpovykanou společnost v chodu. Energie ze Slunce dopadající na zemský povrch má malou hustotu, její využití v solárech a větrnících je neefektivní. Ve fosilních palivech je energie nashromážděná za miliony let, s hustotou více jak čtyřtisíckrát vyšší. Ani to ale nestačí. Pokud chceme naši civilizaci udržet v chodu, potřebujeme zdroj ještě hustší energie, což je pouze jádro,“ tvrdí Jaroslav Čížek ze spolku Realistická energetika a ekologie.

Energetika k roku 2030

Reálné možnosti solárů a větrníků se rozhodli co nejpřesněji vyčíslit analytici webu Fakta o klimatu (FoK). Namodelovali středoevropskou energetiku do roku 2030 podle plánů české a německé vlády. A zkoumali, kolik plánované nízkoemisní zdroje v té době vyrobí, s přihlédnutím k jejich reálné produkci a skutečnému počasí po jednotlivých hodinách v loňském roce.

Současná výroba nízkoemisních zdrojů v ČR a v Německu.
Současná výroba nízkoemisních zdrojů v ČR a v Německu.

Podle plánů německé vlády a domácích předpokladů má narůst kapacita obnovitelných zdrojů v regionu z dnešních 125 GW na 370 GW, tedy téměř trojnásobně. Přesně jak navrhuje hnutí Duha. Ani při tak rychlém tempu ale nebude podle FoK skutečný výkon solárů a větrníků stačit, aby se energetika obou zemí obešla bez fosilních zdrojů. Tedy plynových, případně uhelných elektráren.

„Nyní je potřeba v Česku a Německu z plynu a uhlí ročně vyrobit 290 TWh elektřiny, zbytek spotřeby pokrývají obnovitelné zdroje a jádro,“ říká ředitel FoK Ondráš Přibyla. „Pokud se německý plán zrealizuje – a za předpokladu, že nevzroste poptávka po elektřině – by v roce 2030 bylo potřeba z fosilních zdrojů doplnit asi 160 TWh. Obnovitelné zdroje by za těchto podmínek vyrobily asi 90 TWh přebytků,“ pokračuje Přibyla.

Předpokládaná výroba nízkoemisních zdrojů v ČR a v Německu v roce 2030.
Předpokládaná výroba nízkoemisních zdrojů v ČR a v Německu v roce 2030.

Zachování současné poptávky ale není reálné. Sami Němci počítají s výrazně rostoucí spotřebou. „Kvůli elektrifikaci průmyslu, dopravy a teplárenství bude potřeba vyrobit v létě asi 1,1–1,2krát elektřiny více než dnes, v zimě 1,3–1,6krát víc. Pokud by Němci vůbec nerozvíjeli obnovitelné zdroje, museli by kolem roku 2030 vyrobit z fosilních zdrojů, případně importovat, řádově 500 TWh elektřiny za rok,“ říká Přibyla.

I při splnění svých zelených plánů se Německo koncem dekády plně obejde bez fosilu jen asi pětinu roku, tedy kolem 70 dní.

Předpokládaná výroba nízkoemisních zdrojů v ČR a v Německu v roce 2030.
Předpokládaná výroba nízkoemisních zdrojů v ČR a v Německu v roce 2030.

Podobný propočet provedla FoK pro další evropské regiony i celý kontinent. Na větším území se výpadky obnovitelných zdrojů lépe vyrovnávají, takže nároky na fosilní zálohu jsou nižší.

„Čím větší máte území, tím větší je jistota, že alespoň někde slušně svítí nebo fouká. Využít to není jednoduché, potřebujete nadbytky elektřiny přenést třeba ze Skandinávie do Česka. Co nás ale překvapilo: na evropské úrovni by stačil zhruba pětinásobek instalovaného výkonu větrných a solárních elektráren na poměrně stabilní zásobení obnovitelnou elektřinou se solidními přebytky,“ popisuje Přibyla.

Propojení Evropy

Aby evropský systém fungoval a soláry, větrníky či hydroelektrárny v různých zemích se mohly doplňovat, musela by se celá Evropa propojit vysokokapacitními sítěmi. „Šlo by sice o podstatnou transformaci, ta by se ale dala v dalších desetiletích postupně zvládnout. Abychom efektu většího území využili naplno, musíme posílit přenosovou soustavu, což provozovatelé evropských soustav vědí a pracují na tom,“ vysvětluje analytik FoK Jan Krčál.

Jde zatím jen o čistě teoretickou úvahu. Nevíme, zda je zpětinásobení dnešního výkonu obnovitelných zdrojů a propojení Evropy reálné. „Výstavba sítí stojí víc než samotné zdroje, předpokládané náklady na celý systém by tak mohly vzrůst až na dvojnásobek nákladů na samotné elektrárny,“ upozorňuje František Hrdlička, odborník na výrobu energie z pražské ČVUT a spolupracovník spolku Realistická energetika a ekologie.

„Autoři studie zapomínají říct, že i kdyby se propojení Evropy povedlo, kolik bude stát a kde se na to vezme potřebné bez emisí vyráběné železo, zelený cement, zelená měď, zelený porcelán a tak dále. To všechno vyžaduje energii navíc, kterou podobné analýzy raději nezmiňují,“ dodává Hrdlička.

Modelování obnovitelné energetiky pro větší území podle něj není novinkou. „Tuhle hru vymysleli akademici z německé Akademie věd. Nejprve propočítávali již propojené oblasti, vycházely jim z toho ale neúnosné výpadky. Pak uvažovali celé Německo, přestože se za 10 let nepodařilo propojit sever a jih země. I tak jim ročně chybělo skoro 30 hodin dodávky elektřiny, což je pořád průšvih. Takže do propočtů zahrnuli celou Evropu a už je skoro vystaráno. Je to drsná hra, ale politikům se jistě zalíbila,“ prohlásil Hrdlička.

Šetřit uhlí a plyn

Přestože obnovitelné zdroje nejsou samospásné, podle analytiků FoK má smysl je rozvíjet a podporovat v co největší míře, protože to znamená šetřit fosilní paliva. „Už zdvojnásobení instalovaných kapacit solárů a větrníků by přineslo významnou redukci výroby energie z uhlí a plynu,“ říká Přibyla.

plánovaný rozvoj bezemisní energetiky ve střední Evropě
plánovaný rozvoj bezemisní energetiky ve střední Evropě

V roce 2021 vyrobily fosilní elektrárny v Evropské unii 1100 TWh elektřiny. „Při zdvojnásobení kapacit ve fotovoltaice a větru bychom potřebovali z fosilních zdrojů pokrývat jen asi 620 TWh. Nově instalované kapacity by tedy ukrojily z fosilu 480 TWh, přičemž přebytky z obnovitelných elektráren by tvořily jen asi 18 TWh, což je únosné,“ dodává šéf FoK.

Podobně jako obnovitelné zdroje přispívá k úspoře fosilních paliv i jádro, které navíc vyrábí elektřinu efektivněji a stabilně, bez neplánovaných výpadků. Budoucnost tohoto bezemisního zdroje je přitom v Evropě mnohem méně jasná než boom obnovitelných elektráren.

Nový klasický jaderný reaktor ani do půli 30. let v Evropě nevyroste. Zato některé státy trvají na odchodu od jaderné energetiky. Německo hodlá uzavřít své tři poslední jaderky po letošní zimě. „Nevím, jaké důvody k tomu Němce vedou. Energii, kterou by německé jaderné elektrárny vyrobily, bude potřeba vyrobit buď z fosilu, nebo z obnovitelných zdrojů,“ řekl Přibyla.

Nejistá budoucnost jádra

Zatímco vůči velkým jaderným blokům panuje mezi experty skepse, naděje vkládají do malých modulárních sériově vyráběných reaktorů. Ty jsou ale zatím spíš hudbou budoucnosti, byť první komerční projekty startují. A je otázka, jak budou vycházet ekonomicky.

Jisté je, že klasické jaderky rostoucí počet obnovitelných zdrojů znevýhodňuje. Pokud „svítí a fouká“, vyrábějí soláry a větrníky skoro zadarmo a tvoří velké přebytky, což tlačí spotovou cenu elektřiny i do záporu. Sráží to ekonomiku jaderných bloků, které nelze operativně zapínat a vypínat.

„Pokud bude dost solárů a větrníků, prostor pro jádro je malý. Za takové situace je provozování jádra pro vyrovnávání krátkodobých výpadků neekonomické. Technicky i tak jádro může pomoct, ale potřebuje to jasné politické rozhodnutí, že jeho provozní ztráty bude stát doplácet,“ vysvětluje Krčál. „Pokud bychom ale například měli málo výroby z větru, budeme mít nedostatek zelené elektřiny v zimní půlce roku, kdy soláry vyrábějí málo. V takovém případě nám může další jádro v zimě výrazně pomoct. I v této variantě bude pravděpodobně ztrátové, jen méně,“ dodává Přibyla.

Při velkém počtu obnovitelných zdrojů bude třeba řešit, co s přebytky nízkoemisní elektřiny při příznivém počasí. „Bude-li obnovitelných elektráren hodně, budou nadbytky časté. To ale otevře nový trh na jakékoliv formy ukládání elektřiny nebo na služby, které umožňují posouvání spotřeby v čase. Když tento trh vznikne, budeme se jako společnost učit s ním pracovat, což povede k jeho dalšímu využití, snižování cen a rozvíjení možností, jak pokrývat nedostatky elektřiny,“ předpokládá Přibyla.

Víc zelených zdrojů, víc emisí?

Zatím se efekt zeleného tažení na snižování emisí skleníkových plynů neprojevuje. V regionu hlavně díky německému nasazení roste podíl solárů i větrníků, zároveň ale rostou i emise.

Německo v první půli letošního roku dosáhlo průlomu ve výrobě zelené elektřiny. Jeho obnovitelné elektrárny poprvé celkově pokryly víc než polovinu tamní spotřeby. Zároveň ale v zemi roste výroba z uhlí i plynu, protože je nutné doplňovat nepravidelně vyrábějící zelené elektrárny „řiditelnými“ zálohami.

I proto muselo Německo letos přiznat, že nesplnilo závazek, podle něhož mělo snížit emise mezi lety 1990 a 2020 o 40 procent. Loni země vypustila do ovzduší o 4,5 procenta CO2 víc než při předchozím covidovém poklesu. V příštích měsících se neblahý trend nezmění.

„Ani bateriová a vodíková akumulace nedokáže vyřešit problém se skladováním elektřiny. Nadále potřebujeme v soustavě klasické řiditelné zdroje pro pokrytí poptávky v době, kdy obnovitelné zdroje neprodukují. Na této premise se do doby nějakého technologického průlomu, jímž mohou teoreticky být malé modulární reaktory, nic nezmění,“ říká Pavel Farkač, analytik energetické skupiny Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače.

Profesor Hrdlička navíc upozorňuje, jak jsou zelené predikce zrádné. „Mám k dispozici čtyři roky starou predikci Energiewende (německé energetické transformace – pozn. red.), podle které Němcům mělo stačit k pokrytí jejich spotřeby asi 170 GW instalované kapacity v obnovitelných zdrojích. To už skoro mají, a pokryje jim to s bídou polovinu dnešních potřeb,“ říká.

Česká cesta

Jaroslav Čížek ze spolku Realistická energetika a ekologie tvrdí, že jakýkoliv další rozvoj obnovitelných zdrojů je slepou uličkou, smysl má jen budování dalších jaderných reaktorů. Názor má u nás řadu zastánců, přesto i v konzervativním Česku zelených elektráren teď rychle přibývá.

S jejich výstavbou dnes počítají už i stratégové „fosilních“ firem, jako je Tykačova Sev.en: „Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů by určitě měla pokračovat, byť jen v mezích cílových hodnot českých dekarbonizačních závazků. A při vědomí, že výroba solárů a větrníků by měla dostatečně pracovat s akumulací přebytečné elektřiny, aby nebylo nutné například v silně slunečných dnech omezovat výrobu z jádra nebo elektřinu mařit,“ říká analytik Farkač.

Solární boom v Česku se spontánně rozjel pod tlakem zdražující elektřiny, ale také díky štědrým dotacím. Staví se hlavně střešní fotovoltaiky, chystají se ale i velké solární parky financované hlavně z Modernizačního fondu. Jen ČEZ chce do roku 2030 postavit 6 tisíc MW solárního výkonu, Sev.en oznámil start pěti projektů o výkonu 130 MW, další projekty plánuje skupina SUAS, Pražská energetika a řada dalších.

Podle profesora Hrdličky rozvoj obnovitelných zdrojů vyžaduje i přípravu ze strany státu. Od budování infrastruktury, která umožní absorbovat dostatečně velké projekty, po regulační podmínky ERÚ.

Solární výstavbu v Česku pohání kromě energetické drahoty a dotační nabídky také přesvědčení mnoha investorů, že jde o nutnou cestu. „Dekarbonizace je světový trend. Kdybychom se drželi vpovzdálí, bude to mít důsledky pro naše hospodářství a konkurenceschopnost v budoucnu. Bez dekarbonizačních ambicí v Česku se tu těžko budou rozvíjet firmy, které v oboru můžou být celosvětově úspěšné,“ říká Ondráš Přibyla.

Spíš okrajovou motivací je v Česku snaha snižovat emise skleníkových plynů kvůli globální klimatické změně, byť právě v tom Fakta o klimatu vidí důležitý efekt. Jan Krčál odhaduje pokles emisí v energetice díky obnovitelným zdrojům do roku 2040 na 10 až 20 procent dnešních hodnot. „I to by byl podstatný posun pro klima, navíc díky tomu získáme čas na vyřešení zbývajících emisí,“ soudí.

Vůbec nejdůležitější ale teď pro českou energetiku i celou ekonomiku bude ve zdraví projít probíhající krizí. „Budeme rádi, když přežijeme příští dvě zimy a nezkolabuje nám totálně průmysl. Pokud se to povede, pak už zřejmě budeme tušit, kudy povede další cesta,“ uzavírá František Hrdlička z ČVUT.

Průmyslníci setřeli Čaputovou i Hegera: Slovensko bez plynu nepřežije!

Názor Čaputové a Hegera, že Slovensko by se mělo okamžitě odstřihnout od ruského plynu, je vskutku šílený. A ještě si dovolí vyhrožovat lidem, že každý, kdo tvrdí opak, prý ohrožuje Slovensko.

V první řadě nikdo neohrožuje a nedestabilizuje Slovensko více než současná vláda. Ani my, ani opozice, ani občané, ani ti odhalení trapní ruští agenti v teplácích za keřem… Za ten rozklad státu, napětí a vzrůstající chudobu je zodpovědný Heger, Matovič a Čaputová. V tom je naprosto jasno.

Fakt je prostě ten, že zatím ❌ NEEXISTUJÍ náhradní zdroje a cesty, kterými bychom nahradili výpadek ruské ropy a plynu. A než se náhradní zdroje najdou a vytvoří, projdou možná roky. Do té doby co? Nebudeme topit, svítit ani jezdit?!

Diskutoval vůbec někdo z vlády či prezidentského paláce o následcích bojkotu ruských energonosičů se zástupci průmyslu, dopravy, výroby a služeb? Udělali si ve vládě vůbec nějaké dopadové studie takového kroku? Má vůbec někdo v té vládě chladnou racionální hlavu, zda všichni jednají jen pudově přes první signální jako Naď a Pročko?

My si plně uvědomujeme vypjatost emocí a snahu mezinárodního společenství přimět sankcemi Rusko k zastavení útoků. Ale jakou logiku mají sankce, které poškodí více nás než Rusy? Sankce, které je přesto nepřinutí stáhnout se z Ukrajiny, zato Slovensko srazí do kolosální chudoby? Jak se tomu říká? I vlk hladový, i ovce roztrhaná… 🙃

Já vím, že teď se každému chce nad tragédií na Ukrajině plakat. Ale někdo musí i přemýšlet. Heger s Čaputovou jsou možná dobří v „citlivém vnímání“, ale rozhodně ne ve strategickém státnickém smýšlení.

Děkujeme zkušeným zástupcům průmyslu, že se jasně ozvali a jejich žádost o racionální přístup plně podporujeme

Private banking Tatra banky s 3 cenami od Euromoney

Britský magazín Euromoney i letos ocenil kvalitu služeb privátního bankovnictví Tatra banky. Prestižní ceny získal Private BankingTB až ve třech kategoriích.

Víme, kolik investoval Schwarzenberg do své mladičké přítelkyně Janičky
Víme, kolik investoval Schwarzenberg do své mladičké přítelkyně Janičky

Tatra banka nastavila vysoký standard péče o privátních klientů, kterou se snaží neustále zdokonalovat. Díky tomu se stala vítězem až tří kategorií Private Banking Survey 2015 od respektovaného měsíčníku Euromoney:

Investiční možnosti banky (Investment Banking Capabilities)
Filantropie a společensky odpovědné investování (philanthropy and Social Impact Investing)
Poradenství v oblasti generačního plánování a Trusty (Succession Planning Advice and Trusts)

„Chceme se posouvat dál a děláme vše pro to, abychom byli nejlepší. Díky tomu privátní bankovnictví Tatra banky je lídrem na slovenském trhu, který spravuje prostředky více než 3 000 klientů v celkové hodnotě více než 1,8 miliardy eur. Ocenění kvality našich služeb na mezinárodní úrovni je pro nás velkou poctou, „vyjádřila se Kateřina Boledovičová, ředitelka privátního bankovnictví Tatra banky.

Klienti privátního bankovnictví Tatra banky mohou využít více než 3 800 investičních produktů. Oblíbenými se staly tzv. Best entry certifikáty, které výrazně snižují riziko spojené s investováním do akciového trhu. Stejně i řešení vytvořené ve spolupráci s Tatra Asset Management a Raiffeisen Capital Management, díky kterým může slovenský investor využít zajímavé investiční řešení. Kromě toho Tatra banka představila letos Private Rent, produkt určený konzervativní nastaveným rentierskym klientům.

Oblíbeným nástrojem k udržení hodnoty i pro další generace je nadále zlato. Loni využili klienti pokles na jeho ceně a za posledních 12 měsíců zobchodovalo více než 320 kg tohoto kovu. Tatra banka poskytuje možnost obchodování s investičním zlatem bez zprostředkovatele od roku 2009. Od tohoto momentu private banking Tatra banky prodal investiční zlato v hodnotě více než 150 mil. USD. Rekordním byl rok 2011, kdy prodej investičního zlata přesáhl částku 42 mil. USD.

Mezi další služby pro privátní klienty patří služba Wealth managementTB (účinný systém péče o finanční majetek), Art consulting (odborné konzultace v umělecké oblasti) včetně aplikace Art ConsultingTB pro iPad a iPhone s funkcionalitou Live náhled, bezpečnostní schránky (pronájem samoobslužné bezpečnostní schránky v nadstandardně zabezpečených prostorách banky s přístupem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Pro usnadnění práce s investicemi přinesla Tatra banka jako první aplikaci MobileSignTB, díky které klienti vědí komfortně uzavírat obchody jednoduchým potvrzením přes mobil.

Hypotéka TB a Bezúčelový úverTB Classic s výhodnou nabídkou

Klienti, kteří v období od 19. ledna 2015 požádají o HypotékuTB, mají možnost získat úrokovou sazbu již od 2,05% p. a. V případě bezúčelové úvěru TB Classic Tatra banka opět uhradí první splátku za klienta.

Hypotéka TB a Bezúčelový úverTB Classic s výhodnou nabídkou
Hypotéka TB a Bezúčelový úverTB Classic s výhodnou nabídkou

Při 3leté fixaci mohou klienti získat od 19. ledna HypotékuTB se státním příspěvkem pro mladé již od 0,05%, HypotékuTB již od 2,05% p. a. a Americkou hypotéku TB již od 2,45% p. a. Od 19. ledna je v nabídce i Bezúčelový úvěr TB Classic se zaplacenou první splátkou. To znamená, že klienti, kteří si od 19. 1. 2015 seberou bezúčelové úvěr, mohou ušetřit i několik desítek eur. Úvěr je poskytován minimálně na 24 měsíců.
Vývoj trhu s hypotékami prochází bouřlivým výkyvem, kdy je náhle v rámci konkurenčního boje tlačeno na snižování úroků z hypoték.

Velký vánoční manuál

Nákup vánočních dárků si nechává na poslední chvíli. Nejčastěji platíme debetní kartou a dopřejeme si kvalitní knihu či elektroniku. Také o tomto je velký vánoční manuál na rok 2015. Kromě toho si řekneme, jak nakupovat bezpečně a výhodně, jaký dárek koupit těm nejnáročnějším či jak si zajistit opravdu štědré Vánoce.

Velký vánoční manuál
Velký vánoční manuál

Vánoční manuál Tatra bankaVianočná nákupní horečka vrcholila loni týden před Vánocemi. Klienti Tatra banky tehdy zrealizovali svými kartami transakce v objemu téměř 12 milionů € a průměrná výše jedné transakce se vyšplhala na více než 46 €. K nejoblíbenějším obchodům před Vánocemi patří knihkupectví, hračkářství a obchody s oblečením, které poslední předvánoční týden navštěvujeme až 3-krát častěji. Dopřejeme si i elektroniku či dokonce nový nábytek a zároveň pod stromečkem nesmí chybět dobrá kosmetika. Za vánoční nákupy platíme nejčastěji debetní kartou, kterou používáme až 9-krát více než kreditní kartu.
1. Bezpečné nákupy
V předvánočním shonu se objem transakcí přirozeně zvyšuje. Proto je dobré věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti při platbě kartou v kamenném obchodě či na internetu. Platba kartou

V předvánočním shonu se objem transakcí přirozeně zvyšuje.
V předvánočním shonu se objem transakcí přirozeně zvyšuje.

v obchodě Při platbě nespouštějte kartu z očí. S nikým nesdílejte svůj PIN kód a při jeho zadávání si platební terminál zakryjte druhou rukou, aby kód nebyl čitelný. Jako dodatečnou ochranu používejte SMS notifikaci, která vám dá okamžitou informaci o zrealizovaných pohybech na účtu.
Nákupy přes internet Nepřihlašujte se přes nezabezpečené WIFI sítě. Nakupujte pouze u důvěryhodných obchodníků. Zabezpečená internetová stránka obchodníka by měla začínat https. Při nákupech v slovenský e-shopech je ideální používat platební brány spravované bankami, jako jsou CardPay či TatraPay od Tatra banky. Klient je ze stránky obchodníka přesměrován na stránku banky, kde platbu realizuje. Obchodník tak nemá kdispozici platební identifikátory klienta.
Používání platební karty je mnohem bezpečnější než placení v hotovosti. Pokud vám ukradnou hotovost z peněženky, už se k ní pravděpodobně nikdy nedostanete, ale v případě, že se stanete obětí zneužití platební karty, banka vám ve většině případů finance vrátí.
2. Vánoční bonus 30 €
Vánoční nákupy mohou být s Tatra bankou ještě výhodnější. Stačí s kreditní kartou Visa Standard nebo Visa Gold uskutečnit do 31. 1. 2016 platby v objemu 300 € (jednorázově nebo kumulativní) a na účet k vaší kartě bude po ukončení kampaně připsán kredit v hodnotě 30 €. *
3. Tip na dárek
Dárková karta Tatra bankaNájsť vhodný dárek pro blízké není vždy jednoduché. Máme pro vás tip, který zaujme i ty nejnáročnější – Dárkovou kartuTB v hodnotě 50 nebo 100 € s designovým obalem v šesti exkluzivních provedeních. Dárkovou kartouTB je možné platit všude, kde akceptují karty Visa Electron. Dárkové kartyTB jsou dostupné v pobočkách Tatra banky nebo přes službu DIALOG Live.
4. Jak si zajistit štědré Vánoce
Naše touhy a přání někdy přesahují momentální rozpočet. Tato situace se dá snadno vyřešit díky bezúčelové úveruTB se zrychleným splácením. Úvěr je možné splatit díky Extra splátkám mnohem dříve a ušetřit tak čas i peníze.
Bezúčelové úvěr se zrychleným splácením máte schválen již do 24 hodin, bez uvedení účelu můžete peníze použít na cokoliv, bez nutnosti dokládání příjmu, pokud příjem plyne ze závislé činnosti, bez nutnosti zabezpečení, se 100% slevou z poplatku za úvěr.
Extra splátky je možné používat při nových úvěrech splácených z běžného účtu v Tatra bance přes Internet bankingTB nebo pomocí aktuální verze mobilní aplikace Tatra banka až do výše trojnásobku měsíční splátky. Splátky nad uvedený rámec je možné realizovat přes žádost
o předčasné splacení úvěru.

Nejlepší digitální bankovnictví má Tatra banka

Tatra banka získala už po 13. jednou ocenění Best Consumer Digital Bank na Slovensku. Mezinárodní měsíčník Global Finance ocenil také design naší webové stránky a naši strategii na sociálních sítích jako nejlepší v regionu střední a východní Evropy.

Nejlepší digitální bankovnictví má Tatra banka
Nejlepší digitální bankovnictví má Tatra banka

Vítězové ocenění Best Consumer Digital Bank (původní název Best Internet Bank) byli vybráni na základě následujících kritérií: síla strategie pro získávání a péči o digitálních klienty, úspěch v získávání klientů pro používání digitálních nabídek, růst počtu digitálních klientů, rozsah produktové nabídky, důkaz o hmatatelných výhodách získaných z digitálních iniciativ, design a funkcionalita webové / mobilní stránky.

„Naši klienti od nás očekávají rychlé a jednoduché služby, 24hodinovou dostupnost, pohodlný přístup k financím kdekoli se nacházejí. Tyto potřeby se nám daří dlouhodobě naplňovat i díky novým technologiím, které jsou již neodmyslitelnou součástí našeho Internet bankinguTB a mobilního bankovnictví, „říká Juraj Bojkovský, ředitel odboru elektronických distribučních kanálů.

13-krát oceněné digitální bankovnictví Tatra banky

obr1.JPGTatra banka spustila svůj Internet bankingTB v roce 1998 jako první Internet banking na Slovensku. Na začátku umožňoval klientům změnu hesla a prohlížet si online stav a pohyby na účtu.

Dnes ho využije alespoň jednou za měsíc kolem 250 tisíc klientů, kteří v něm zrealizují přibližně 1,8 milionu transakcí měsíčně. Počet transakcí přes Internet bankingTB zaznamenává meziroční nárůst o téměř 9%. Za rok 2014 klienti realizovali tímto způsobem celkem 21,4 milionu transakcí.

Podíl transakcí provedených elektronicky dosahuje v Tatra bance více než 97%. To znamená, že pouze cca 2,5% transakcí je provedených manuálně přes pobočku nebo call centrum.

V roce 2014 jsme přinesli klientům několik zlepšení:

upravili jsme inkasa v Internet bankinguTB tak, aby splňovaly požadavky SEPA standardů
do služby Spending reportTB jsme přidali možnost přehledu a kategorizace výdajů na kreditní kartě, možnost barevného tisku, jakož i interaktivní nápovědu
pro snadnější práci s Internet bankingomTB jsme implementovali duplikování platby v pohybech na účtu (vytvoření platebního příkazu se stejnými parametry), jakož i možnost vytvořit kopii trvalého příkazu
díky nové funkcionalitě Platební příkaz z kreditní karty v Internet bankinguTB mohou klienti provádět platby a hradit faktury za zboží a služby ze své kreditní karty
v nové záložce Debetní karty získají klienti přehled o svých debetních kartách a limitech spojených s používáním debetních karet
v červenci tohoto roku jsme pro všechny klienty Internet bankinguTB zpřístupnili možnost využívání dávkových plateb

obr2.JPGSúčasťou oceňovaného digitálního bankovnictví je také aplikace Tatra banka, kterou pravidelně používá až 150 000 klientů. Za poslední rok prošla výraznými změnami. Nejvýznamnější byl redesign aplikace a upgrade na verzi 2.0 pro mobily s operačním systémem Android a iPhone.

Díky ní mohou klienti Tatra banky používat množství užitečných funkcionalit aplikace pohodlně ve svém tabletu či sledovat přehled o svých výdajích graficky znázorněn v službě Spending reportTB.

Široká veřejnost jistě také postřehla výjimečnou funkcionalitu aplikace Tatra banka – výběr z bankomatu mobilem. Podle průzkumu jde o jednu z nejoblíbenějších služeb Tatra banky, přičemž až 90% uživatelů považuje výběr z bankomatu mobilem za výjimečný a 99% ho označilo za inovativní. Oceňují zejména parametry, jako jsou rychlost, jednoduchost a bezpečnost.

Nejlepší design webové stránky ve střední a východní Evropě
obr3.JPG
Pro Tatra banku není webstránka jen webová výkladní skříň produktů. Design webu je zejména o jednoduchém používání. Snažíme se rozvíjet web tak, aby návštěvníkům poskytl informace a služby, které mu šetří čas.

Znát návštěvníka našeho webu je nejdůležitější předpoklad správného rozvoje bankovního webu. Neustále si tyto poznatky aktualizujeme a rozšiřujeme, zejména na základě standardních webových analytických nástrojů.

I na základě toho jsme jako první banka na Slovensku nabídla responzivní zobrazení našich stránek na mobilních zařízeních.

Víme, že některé bankovní produkty mohou být vnímány jako komplikované, proto kromě neustále optimalizované navigace nabízíme i služby, jako jsou průvodci produkty či porovnání výrobků, kde si klient může vyhledat výhody jednotlivých produktů ještě před návštěvou pobočky. Při vyhledávání na našem webu pomáhají klientům různé moduly, jako jsou Nejčastější dotazy klientů nebo tzv. Searchhinty.obr4.JPG

Jako jediná banka na Slovensku také nabízíme tvůrcům webových stránek veřejný přístup přes rozhraní API k našim datům o polohách poboček a bankomatů, o kurzovním lístku, úrokových sazbách ak některým kalkulačkám.

Co určitě stojí za zmínku, je i loňské úspěšné spuštění online žádosti o balíček služeb Tatra PersonalTB, díky které si klienti mohou otevřít balík služeb bez jakékoliv návštěvy pobočky. Letos jsme zaznamenali nárůst v počtu žádostí o více než 150% oproti loňskému roku, což potvrzuje správný krok ve strategii rozvoje bankovního webu.

Nejlepší na sociálních sítích ve střední a východní Evropě

obr5.JPGTatra banka má ze všech Slovenská bank nejvíce aktivních fanoušků a díky za toto ocenění patří zejména jim. Děláme vše pro to, abychom pro ně připravovali jen skutečně zajímavý obsah. Cíleně neděláme žádné umělé akviziční činnosti, jako je například nábor fanoušků přes soutěže.

Fanoušci oceňují nejnovější informace o našich produktech a službách, oceněních, aktivitách Nadace Tatra banky, pracovní nabídky a zajímavý video obsah.

Nárůst fanoušků je kontinuální a organický, za což vděčíme dobře nastavené strategii a nabídce zajímavého a relevantního obsahu. Nedávno jsme tak na Facebooku Tatra banky překročily hranici 50 000 fanoušků.

Praktické rady pro absolventy: Jak zaujmout na pracovním pohovoru

Nezaměstnanost byla v červnu tohoto roku o 0,07% vyšší než měsíc dříve. Důvodem je podle ministra práce Jána Richtera zejména příliv absolventů na úřady práce. Co však může absolvent udělat proto, aby zaujal na pohovoru? Připravili jsme praktický manuál, ve kterém absolventem radí Branislav Vargic, ředitel odboru lidských zdrojů Tatra banky. Lidské zdroje

Praktické rady pro absolventy: Jak zaujmout na pracovním pohovoru
Praktické rady pro absolventy: Jak zaujmout na pracovním pohovoru

„Měsíc červen má svá specifika. V červnu 2015 se na úřady práce zaregistrovalo 10 470 absolventů, kteří skončili vysokou školu v tomto kalendářním roce. V červnu 2014 se zaregistrovalo 11 229 absolventů vysokých škol,“ vyčíslil Richter.

V Tatra bance se proto snažíme právě absolventem věnovat speciální pozornost a prostor pro jejich seberealizaci. Každoročně přijímáme desítky čerstvě skončených studentů. Ti však často mají jen málo zkušeností s pohovory a mnohdy se nedokáží vyhnout chybám, které jejich diskvalifikují již na úvodních setkáních s personalisty.

Praktické rady pro absolventy: Jak zaujmout na pracovním pohovoru
Praktické rady pro absolventy: Jak zaujmout na pracovním pohovoru

6 praktických rad Branislava Vargica, ředitele odboru lidských zdrojů Tatra banky    Obec Kružlová už dva slovenské rekordy má, pribudne tretí za rozhľadňu?

1. Jak si správně připravit životopis?
Dobrý životopis vůbec nemusí být sáhodlouhé románem, právě naopak. Stačí jedna strana dosavadních zkušeností s jejich krátkým popisem. Rozhodně nelze vynechat žádnou brigádu. I když se to možná nezdá, každá pracovní zkušenost může být personalistovi nápomocná při rozhodování, koho z množství uchazečů zavolat na pohovor. V dnešní době existuje mnoho inovativních způsobů, jak zaujmout již při prvním kontaktu s firmou.

2. Je třeba přiložit k životopisu i fotografii?
Fotografie není nezbytnou součástí CV. Pokud se však kandidát rozhodne připojit ji k životopisu, nejdůležitější je její kvalita. Je lepší se vyhnout záběrům z party či dovolené s přáteli. Na fotografii je také ideální být vhodně oblečen. Pokud jde o rozměry, fotografie 5×5 cm zcela postačí.

3. Pozor na detaily
Ve finále příprav životopisu určitě nelze opomenout formální úpravy, jako jsou opravy gramatických chyb či zarovnání. Životopis je první vizitkou schopností kandidáta, ať už jde o znalost jazyka nebo úroveň práce s MS Word.

4. Připraveným štěstí přeje!
Čas do pohovoru doporučujeme věnovat shromažďování informací o společnosti a studii základních informací o tom, jak dlouho působí na trhu a na co se profiluje. Vítány jsou také aktuality týkající se dění ve firmě a celkový přehled o daném odvětví. Výborně připravený kandidát tak ukáže nejen svou motivaci a skutečný zájem o firmu, umí také lépe reagovat na případně otázky personalisty.

5. Raději být overdressed, jak naopak
Na pohovor je třeba přijít vhodně oblečený. Žabky, kraťasy, legíny či jiné plážové prvky nejsou ani v letních vedrech vhodným oblečením na pohovor. Kalhoty, košile či halenka se sukní nemohou naopak nic zkazit.

6. Co když nemůžu přijít na dohodnutý pohovor?
V případě, že uchazeč nemůže z různých důvodů přijít na dohodnutý pohovor, je vhodné o tom společnost, tedy odpovědného personalistu včas seznámit. Předem komunikovány omluva se z pohovoru je samozřejmě plně akceptovány a nemá žádný vliv na další průběh výběrového řízení. Naopak nekomunikovanie ze strany kandidáta je považováno za projev nezájmu a obvykle vede k vyřazení z řady uchazečů.

Pozice vhodné pro absolventy

Za rok 2014 nastoupilo do Tatra banky celkem 170 absolventů:

centrála 39%
obchodnické pozice 61%

Standardně jsou vstupními pozicemi vhodnými pro absolventy právě obchodnické pozice, jako jsou servisní a finanční poradce. Nástupem na danou pozici se však jejich kariérní cesta nekončí, právě naopak.

„V Tatra bance máme promyšlený systém cross-bankovních kariérních posunů, díky kterému mohou ti nejlepší zaměstnanci v rámci své kariéry zažít a poznat nejen retailový segment, ale i korporátní a privátního bankovnictví. Finanční poradce tak může růst v rámci pobočky a časem se propracovat na pozici relationship managera na Firemním centru nebo privátního bankéře a spravovat finance nejbonitnějších klientů banky, „vysvětluje Branislav Vargic.

Aktuální nabídka pozic vhodných pro absolventy:

Servisní poradce: Bratislava, Banská Bystrica, Lučenec, Malacky, Poprad a okolí, Senec, Sereď, Skalica, Trnava, Žilina a okolí
Absolvent získá všeobecný přehled, jak fungují klíčové procesy banky. Pochopí klienta a jeho požadavky – excelentní servis, práce s hotovostí a profesionální komunikace jsou klíčem k jeho spokojenosti. Naši servisní poradci mají jedinečnou šanci stát u zrodu a implementaci inovací, přispívat svými nápady a posouvat tak hranice bankovnictví. Pozice servisního poradce je správným místem na nastartování kariéry pro všechny ty, jejichž baví inovativní řešení a zakládají si na osobním růstu.
Finanční poradce: Bratislava, Košice, Levice, Nitra, Šaľa
Finanční poradce je partnerem klienta ve světě bankovnictví. Pomáhá mu s instalací a aktivací nejnovějších mobilních aplikací, identifikuje potřeby klienta a přináší mu výjimečný servis a poradenství. Každý, koho baví dynamická práce a rád vidí klienta růst spolu s bankou, je v Tatra bance na této pozici vítán.

Nová verze aplikace Tatra banka přináší optimalizaci pro hodinky

Tatra banka je první bankovní aplikace na Slovensku, která přináší přizpůsobení pro inteligentní hodinky. Klientům umožní zkontrolovat si zůstatek na účtu či seznam posledních plateb přes Apple Watch a hodinky s operačním systémem Android Wear.

Nová verze aplikace Tatra banka přináší optimalizaci pro hodinky
Nová verze aplikace Tatra banka přináší optimalizaci pro hodinky

„Na základě statistik víme, že klienti nejčastěji používají mobilní bankovnictví k ověření zůstatku a kontrolu pohybů a zrealizovaných plateb. Rozhodli jsme se proto využít novinku v oblasti nositelných technologií a opět jim výrazně zjednodušit každodenní bankovnictví. Hodinky dle nás představují dokonalý doplněk k mobilu nebo tabletu, „vysvětluje Lukáš Mochňák, vedoucí oddělení rozvoje mobilních aplikací a webov.obr1.JPG

Nová generace mobilního bankovnictví

Únor 2015
Byla zveřejněna druhá generace aplikace Tatra banka (pro iOS, Android a BlackBerry 10), která přinesla kompletní redesign, optimalizaci pro tablety, Spending reportTB a řadu dalších vylepšení.

obr2.JPG

Červen 2015
Představili jsme verzi 2.1 (pro iOS, Android a BB10), která přinesla klientům možnost zadání převodního příkazu z kreditní karty, informace o doplňkovém důchodovém spoření a možnost tisku nebo sdílení detailu pohybu na běžném účtu.

Všechny zveřejněné funkcionality si okamžitě našli přízeň našich klientů. Vždyť jen převod z kreditní karty využili klienti za jeden měsíc již více než 3300-krát a spolu převedli více než 1 100 000 €.

Bez povšimnutí nezůstala ani verze pro Windows Phone, která byla rozšířena o klienty nejvíce požadované funkcionality, a to kompletní správu trvalých příkazů a přehled načerpaných úvěrů.

Už brzy … obr3.JPG

Optimalizace pro inteligentní hodinky
Jako první banka na Slovensku umožníme našim klientům zkontrolovat si zůstatek na svém běžném účtu a seznam posledních pohybů přes Apple Watch, tak inteligentní hodinky s operačním systémem Android Wear. Stačí, aby měl klient spárovanou aplikaci Tatra banka a spárované hodinky se svým smartphonem (s operačním systém iOS od verze 8.2 a Android od verze 4.3).
Push notifikace
Push notifikace upozorní klienta na novou zprávu v aplikaci Tatra banka nebo Internet bankinguTB. Naši klienti tak budou lépe informováni o důležitých událostech, jako jsou neprovedení převodního nebo trvalého příkazu, změna nastavení povoleného přečerpání a mnoha dalších.
Jednorázová platba z trvalého příkazu
V případě neprovedení trvalého příkazu bude klient umět jednoduše vytvořit jednorázový převodní příkaz se všemi přednastavenými symboly podle trvalého příkazu. Tento požadavek byl implementována na základě klientských podnětů a potvrzuje skutečnost, že nejlepší inovátoři poslouchají potřeby svých klientů.
Aktualizace dále obsahuje opravy drobných chyb nahlášených uživateli a interaktivní grafy, které umožní klientům zjistit bližší informace o hodnotách zobrazených v detailu běžného účtu nebo kurzu.

Nejlepší digitální bankovnictví na Slovensku
Tatra banka získala už po 13. jednou ocenění Best Consumer Digital Bank na Slovensku. Mezinárodní měsíčník Global Finance ocenil také design naší webové stránky a naši strategii na sociálních sítích jako nejlepší v regionu střední a východní Evropy.

Zajímavé statistiky o aplikaci:

150 000 pravidelných uživatelů
180 000 zařízení (14% tablety / 86% smartphony) obr4.JPG
66% Android, 31% iOS, 3% WP
60% jsou muži, 40% tvoří ženy
nejvíce uživatelů je ve věku 17-20 a 30-40 let
uživatelé se v průměru přihlásí do aplikace 12x za měsíc a zadají 5 převodních příkazů.
průměrná výše převodního příkazu je 252 €

Nejinovativnější funkcionalita aplikace
Výběr z bankomatu mobilem vyzkoušelo za necelý rok od spuštění již 30 000 uživatelů, kteří si celkově vybrali hotovost spolu 285 000krát v celkové výši 17 000 000 €. Podle průzkumu jde o jednu z nejoblíbenějších služeb Tatra banky, přičemž až 90% uživatelů považuje výběr z bankomatu mobilem za výjimečný a 99% ho označilo za inovativní. Oceňují zejména parametry, jako jsou rychlost, jednoduchost a bezpečnost.

Private banking Tatra banky obhájil svou pozici lídra

Tatra banka opět potvrdila jasnou pozici lídra v segmentu privátního bankovnictví.
V jednom roce získala titul Best Private Bank in Slovakia až od tří renomovaných magazínů – World Finance, Global Finance a nejnovější The Banker.

Private banking Tatra banky obhájil svou pozici lídra
Private banking Tatra banky obhájil svou pozici lídra

Cenu Best Private Bank in Slovakia udělil Tatra bance finanční magazín The Banker již podruhé
po sobě. „Je skvělý pocit, když ve světovém finančním centru – Singapuru – přebíráte ocenění za Slovensko na jednom pódiu s celosvětovými ikonami privátního bankovnictví,“ říká ředitelka odboru privátního bankovnictví Katarína Boledovičová.

Nejlepší Private banking na Slovensku. Unikátní služby privátního bankovnictví Tatra banky ocenila nejen porota, ale i představitelé zahraničních bank. „Potěšila mě pochvalná slova kolegy, kteří uznali, že posouváme hranice bankovnictví iv oblasti private bankingu.

Private banking Tatra banky obhájil svou pozici lídra
Private banking Tatra banky obhájil svou pozici lídra

Velmi pozitivně hodnotili naši iniciativu s Stres-testem, přičemž vyzdvihli zejména možnost přizpůsobit portfolio klienta jeho očekávanému jednání. Stres-test nám umožňuje připravit klienta i na negativní přecenění portfolia, případně najít vhodnější strategii pro klienta. Respekt jsme si získali i za bezpečnost, a to nejen při realizaci plateb, ale i při potvrzování finančních převodů a pokynů na nákup či prodej cenných papírů přes mobilní podpis, který zvyšuje komfort klienta. Pozitivní hodnocení dostali i naše inovace, jako hlasová biometrika a mobilní platby, „říká Katarína Boledovičová.

Private banking Tatra banky obhájil svou pozici lídra
Private banking Tatra banky obhájil svou pozici lídra

Porota hodnotila výkonnost banky, řízení portfolia, alokaci aktiv, řízení rizik, strategii růstu, klientský servis, etické faktory, obchodní modely, úroveň retence zaměstnanců a inovace.
„Z uvedených hodnotících kritérií jako velmi důležité vnímáme růst a stabilitu aktiv ve správě privátního bankovnictví, protože právě tento parametr mluví o důvěře našich klientů, kterou si velmi vážíme,“ dodává na závěr Kateřina Boledovičová.

Lídr na slovenském trhu
Privátní bankovnictví Tatra banky je lídrem na slovenském trhu, který spravuje prostředky více než 3 000 klientů v celkové hodnotě přes 1,8 miliardy eur. Objem aktiv výrazně narůstá každým rokem. Klienti privátního bankovnictví využívají možnost investování do řešení od zahraničních správců, jejichž objem rostl letos o více než 300%. Díky zcela otevřené architektuře produktů využívají naši klienti více než 3 800 investičních produktů, službu Wealth managementTB (účinný systém péče o finanční majetek), Art consulting (odborné konzultace v umělecké oblasti) včetně aplikace AllExclusiveTB (nabídky ze světa luxusu)
a bezpečnostních schránek s přístupem 24/7.

Private banking Tatra banky je nejlepší na Slovensku

Mezinárodní magazín World Finance ocenil privátní bankovnictví Tatra banky jako nejlepší na Slovensku.

Private banking Tatra banky je nejlepší na Slovensku
Private banking Tatra banky je nejlepší na Slovensku

World Finance Privat Banking TBŠiesty ročník World Finance Banking Awards zná své vítěze. V kategorii Best Private Bank 2015 udělila porota nejvyšší ocenění Tatra bance. Hodnotila se výkonnost banky, finanční ukazatele, rozmanitost a srozumitelnost produktů a služeb, pokročilost a inovativnost CRM systémů, prodeje a růst v rámci stávající struktury klienty, geografický růst, jednoduchost využití funkcionalit běžného účtu, nabídka alternativních finančních produktů a růstová strategie.

„Našim klientům přinášíme každý rok několik inovativních řešení, jejichž cílem je zjednodušit komunikaci klienta s bankou, zpřehlednit správu finančních aktiv, urychlit zadávání pokynů na prodej a nákup cenných papírů azajistit pohodlné realizování transferů mezi účty. A to vše s ohledem na maximální diskrétnost a bezpečnost. Velmi si vážíme, že naši snahu ocenil i renomovaný magazín World Finance, „uvedla Katarína Boledovičová, ředitelka odboru privátního bankovnictví Tatra banky.

magazín World Finance
magazín World Finance

Inovativní Stres-test portfolií
„Letos jsme přišli jako jediné privátní bankovnictví s unikátní inovací Stres-test portfolií, a to
v dobách, kdy byly akciové trhy na svých vrcholech. Právě díky tomu jsme věděli naše klienty připravit na propad, který přišel v srpnu tohoto roku, „vysvětluje Katarína Boledovičová

Aplikace MobileSignTB
Pro usnadnění práce s investicemi přinesla Tatra banka jako první na Slovensku aplikaci MobileSignTB, díky které klienti vědí komfortně uzavírat obchody jednoduchým potvrzením přes mobil. Aplikace MobileSignTB představuje také revoluční způsob v zadávání převodních příkazů. Klient má možnost pohodlně a bezpečně přesouvat své peněžní prostředky či platit faktury i do zahraničí bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky.

Lídr na slovenském trhu
Privátní bankovnictví Tatra banky je lídrem na slovenském trhu, který spravuje prostředky
více než 3 000 klientů v celkové hodnotě přes 1,8 miliardy eur. Objem aktiv výrazně narůstá každým rokem. Klienti privátního bankovnictví využívají možnost investování do řešení od zahraničních správců, jejichž objem rostl letos o více než 300%. Díky zcela otevřené architektuře produktů využívají naši klienti více než 3 800 investičních produktů, službu Wealth managementTB (účinný systém péče o finanční majetek), Art consulting (odborné konzultace v umělecké oblasti) včetně aplikace AllExclusiveTB (nabídky ze světa luxusu)
a bezpečnostních schránek s přístupem 24/7.

Privátní bankovnictví Tatra banky již několik let dokazuje, že splňuje očekávání svých klientů. Potvrzují to dosažené úspěchy a ocenění od renomovaných zahraničních institucí. Letos již získalo privátní bankovnictví Tatra banky 3 prestižní ocenění za excelentní kvalitu služeb od magazínu Euromoney.

Private banking Tatra banky je nejlepší na Slovensku

Mezinárodní magazín World Finance ocenil privátní bankovnictví Tatra banky jako nejlepší na Slovensku.

World Finance Privat Banking TBŠiesty ročník World Finance Banking Awards zná své vítěze. V kategorii Best Private Bank 2015 udělila porota nejvyšší ocenění Tatra bance. Hodnotila se výkonnost banky, finanční ukazatele, rozmanitost a srozumitelnost produktů a služeb, pokročilost a inovativnost CRM systémů, prodeje a růst v rámci stávající struktury klienty, geografický růst, jednoduchost využití funkcionalit běžného účtu, nabídka alternativních finančních produktů a růstová strategie.

Private banking Tatra banky je nejlepší na Slovensku
Private banking Tatra banky je nejlepší na Slovensku

„Našim klientům přinášíme každý rok několik inovativních řešení, jejichž cílem je zjednodušit komunikaci klienta s bankou, zpřehlednit správu finančních aktiv, urychlit zadávání pokynů na prodej a nákup cenných papírů azajistit pohodlné realizování transferů mezi účty. A to vše s ohledem na maximální diskrétnost a bezpečnost. Velmi si vážíme, že naši snahu ocenil i renomovaný magazín World Finance, „uvedla Katarína Boledovičová, ředitelka odboru privátního bankovnictví Tatra banky.

Inovativní Stres-test portfolií
„Letos jsme přišli jako jediné privátní bankovnictví s unikátní inovací Stres-test portfolií, a to
v dobách, kdy byly akciové trhy na svých vrcholech. Právě díky tomu jsme věděli naše klienty připravit na propad, který přišel v srpnu tohoto roku, „vysvětluje Katarína Boledovičová

Aplikace MobileSignTB
Pro usnadnění práce s investicemi přinesla Tatra banka jako první na Slovensku aplikaci MobileSignTB, díky které klienti vědí komfortně uzavírat obchody jednoduchým potvrzením přes mobil. Aplikace MobileSignTB představuje také revoluční způsob v zadávání převodních příkazů. Klient má možnost pohodlně a bezpečně přesouvat své peněžní prostředky či platit faktury i do zahraničí bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky.

Lídr na slovenském trhu
Privátní bankovnictví Tatra banky je lídrem na slovenském trhu, který spravuje prostředky
více než 3 000 klientů v celkové hodnotě přes 1,8 miliardy eur. Objem aktiv výrazně narůstá každým rokem. Klienti privátního bankovnictví využívají možnost investování do řešení od zahraničních správců, jejichž objem rostl letos o více než 300%. Díky zcela otevřené architektuře produktů využívají naši klienti více než 3 800 investičních produktů, službu Wealth managementTB (účinný systém péče o finanční majetek), Art consulting (odborné konzultace v umělecké oblasti) včetně aplikace AllExclusiveTB (nabídky ze světa luxusu)
a bezpečnostních schránek s přístupem 24/7.

Privátní bankovnictví Tatra banky již několik let dokazuje, že splňuje očekávání svých klientů. Potvrzují to dosažené úspěchy a ocenění od renomovaných zahraničních institucí. Letos již získalo privátní bankovnictví Tatra banky 3 prestižní ocenění za excelentní kvalitu služeb od magazínu Euromoney.

Region střední Evropy profituje z uvolněné měnové politiky ECB

Růst v Německu podporuje oživení ekonomiky v regionu střední Evropy. Slovenskou ekonomiku v roce 2015 čeká solidní a vyvážený růst na úrovni 2,5%.

Řecko spočítalo reparace. Němci prý dluží 279 miliard eur
Řecko spočítalo reparace. Němci prý dluží 279 miliard eur

„Subregionem střední a východní Evropy1 nadále vykazují v roce 2015 dost nejednotný vývoj. Zatímco region střední Evropy bude pravděpodobně růst v průměru o 3%, region jihovýchodní Evropy zaostává při předpovědi růstu HDP o 1,9%. Je to zejména kvůli stagnaci v Chorvatsku a Srbsku, která zastiňuje vynikající 3-procentní růst v Rumunsku. Tři země regionu východní Evropy, jmenovitě Bělorusko, Rusko a Ukrajina, čelí recesi, „říká Peter Brezinschek, hlavní analytik Raiffeisen RESEARCH společnosti Raiffeisen Bank International AG (RBI) v nedávno publikované“ Strategii regionu střední a východní Evropy „na druhé čtvrtletí 2015.

Kromě velmi silného domácího růstu (soukromá spotřeba a investice) jsou úzké hospodářské vazby s Německem také důvodem stabilního vývoje v regionu střední Evropy. Vysoká konkurenceschopnost zemí regionu střední Evropy také umožňuje masivní zůstatky na běžných účtech, což znamená, že země nejsou závislé na zahraničním kapitálu. Samozřejmě, kapitálové toky ve skutečnosti posilují měny těchto zemí od počátku roku. V uplynulých čtvrtletích chybějící inflace a expanzivní měnová politika ECB otevřely prostor některým centrálním bankám v regionu střední Evropy na snížení úrokových sazeb. Například Polsko dosáhlo novou nízkou úroveň sazeb v hodnotě 1,5%; očekává se, že klíčová sazba v Rumunsku sklouzne na 2% av Maďarsku na téměř 1,5%. Tímto způsobem by se měl uzavřít kruh snižování sazeb a následně by měny v těchto zemích mohli připustit krátké zisky za první čtvrtletí oproti euru.

Růst slovenské ekonomiky na úrovni 2,5%
„V tomto roce očekáváme pokračování trendu oživování české ekonomiky založeném na domácí poptávce. Druhý rok po sobě charakteristický silným růstem reálných mezd a růstem zaměstnanosti by mohl znamenat uzavření kapitoly postkrizového vývoje, „vysvětluje Róbert Prega, hlavní ekonom Tatra banky.

1 Region střední a východní Evropy (SVE) se skládá z regionu střední Evropy (SE), do kterého patří Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko, regionu jihovýchodní Evropy (SEE), do kterého zařazujeme Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko , Rumunsko a Srbsko, jakož i z regionu východní Evropy (VE), kam patří Bělorusko, Rusko a Ukrajina.

Společnost Raiffeisen Bank International AG (RBI) působí v Rakousku, kde je vedoucí korporátní a investiční bankou, av regionu střední a východní Evropy (SVE), který tvoří její domácí trh. 15 trhů v regionu pokrývají dceřiné banky. Skupina dále zastřešuje mnoho dalších poskytovatelů finančních služeb, například v oblasti leasingu, správy aktiv a fúzí a akvizic.

Celkově až přibližně 54 700 zaměstnanců je k dispozici 14,8 milionům klientů na více než 2 900 obchodních místech, nichž většina se nachází v regionu střední a východní Evropy.

Společnost RBI je plně konsolidovanou dceřinou společností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepřímo vlastní přibližně 60,7% kmenových akcií, zbytek je volně obchodovatelný. Akcie společnosti RBI jsou obchodovatelné na vídeňské burze cenných papírů. Společnost RZB je ústřední institucí skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, největší bankovní skupiny v zemi a je ředitelstvím celé skupiny RZB Group, včetně společnosti RBI.

Společnost Raiffeisen Centrobank je vedoucí rakouskou investiční bankou, která nabízí úplné spektrum služeb a produktů souvisejících s akciemi, deriváty a transakcemi na trhu s akciovým kapitálem, a to prostřednictvím burzy cenných papírů, jakož i mimo trh. Raiffeisen Centrobank je 100% dceřinou společností Raiffeisen Bank International AG.

Tatra banka s novou mluvčí

Tatra banka od 1. dubna mění mluvčí. Tuto pozici bude zastávat Zuzana Povodová. Novou členkou týmu oddělení komunikace a strategie značky je Marie Mahútová na pozici PR manager.

Tatra banka s novou mluvčí
Tatra banka s novou mluvčí

obr.JPGZuzana Povodová nastupuje na pozici mluvčí Tatra banky po více než 5 letech na pozici media relations manager. Do její kompetence patřily kromě komunikace s médii a direct marketingu i podpůrné aktivity pro oblast retailového bankovnictví, elektronických distribučních kanálů a private bankingu. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, obor žurnalistika.

Tatra banka s novou mluvčí
Tatra banka s novou mluvčí

„Zuzana Povodová získala za léta strávená v Tatra bance hluboké porozumění bankovních témat tak z pohledu klienta i médií. Jsem přesvědčena, že bude pro obě tyto skupiny oporou a dobrým partnerem při uchopení občas komplikovaných finančních otázek,“ říká Marina Masárová, vedoucí oddělení komunikace a strategie značky Tatra banky.

Na pozici PR manager posílí tým Mária Mahútová, která přichází do Tatra banky ze společnosti Zľavomat.sk, kde působila jako marketing specialist. Mezi její hlavní odpovědnosti patřily social media, copywriting, online a direct marketing. Vystudovala obor marketingová komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.