ČT2: Megapodvod s vodou

Přihlaste se k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a nic o vodě Vám neujde.
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw?sub_confirmation=1

Po roce 1993 došlo k divoké privatizaci vodárenství v ČR. Zmizelo pravidlo, že ten kdo prodává vodu, má zároveň povinnost starat se o vodárenskou infrastrukturu. Investice do zdrojů vody, vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, byly odděleny od tržeb za prodej vody. Důsledkem tohoto kroku je podle kritiků v mnoha regionech ČR, včetně hlavního města, katastrofální stav vodárenské infrastruktury, neustálé zdražování vody a vyvádění zisků z jejího prodeje do zahraničí. To na mnoha místech ČR znemožňuje bez dotací (tedy čerpání finančních prostředků z daní občanů) zajistit i prostou obnovu dožívajícího vodovodního řadu. Přitom je možné na reálných příkladech ukázat, že východisko z této situace existuje.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině  https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Chci poděkovat všem, kteří podporujete Nfpov tím, že se přihlásíte k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a to, co vám dává smysl, sdílíte:
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw

Pokud zatím ne, tak prosím Klikněte na červenou ikonku ODEBÍRAT a zaškrtněte i symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu.

Video je ze dne 7.9.2020 – v sále J 205 v poslanecké sněmovny: Odborný seminář – Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě? Organizoval Institut Aleny Vitáskové a někteří poslanci. Ba seminář o nefunkční justici ve sněmovně stáli lidé frontu… a bylo plno…

To, že se něco mění, je evidentní, před 10lety bych informovat poslance určitě ve sněmovně nemohl. Tlak informované veřejnosti politiky nutí i k činům. Proto tolik práce věnujeme osvětě. Samozřejmě, že jsem politikům nedál jen informace.

Rovnou je veřejně vybízím, aby začali s nápravou a pomohli nám a ukazuji jak jde systém napravit.

Poděkovat chci i Institutu Aleny Vitáskové a paní A. Vitáskové, se kterou jsme se domluvili na spolupráci . Zorganizovala seminář ve sněmovně, kde infromace o stav soudů a policie otevírají oči řadě lidí z různých odvětví.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině – https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Cenová mapa ČR – https://pravdaovode.cz/cena-vody/​

==================================================
Proti absurdnímu systému se postavil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Organizuje vrácení vody do podoby veřejné služby přes:

a) Podněty k zabránění kalkulování neoprávněných nákladů lidem do cen vody
b) Soudní obranou vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků https://pravdaovode.cz/rozsudky​
b) Informování lidí a politiků – dokládáním faktů, důkazů, přehledů a srovnání https://pravdaovode.cz/vodarny/​
e) Přes projekt VODA A KOHO VOLIT, který ukončuje volbu politiků naslepo a odhaluje Trojské koně v politice https://pravdaovode.cz/kohovolit/proj…​
f) Dokumentování kauz, tunelářský praktik a kolaborace „politiků“ https://pravdaovode.cz/zlin/​
g) Požadavkem a podněty k vyšetření protiprávního jednání politiků.

Naše úspěchy i neúspěchy jsou ZDE: https://pravdaovode.cz/nfpov​
==================================================
CO MŮŽETE UDĚLAT?

* PŘIDAT PODPIS K POŽADAVKU, ABY „VODU“ ŘEŠIL PARLAMENT ČR https://pravdaovode.cz/petice/​

* PŘIHLASTE K ODBĚRU VIDEÍ A ŠÍŘIT TO, CO VÁS ZAUJME: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​

* VĚDĚT, KDE KONČÍ ZISKY Z VODY https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/​

* ZNÁT, CO DĚLÁME A JAKÉ MÁME VÝSLEDKY https://pravdaovode.cz/nfpov/​

* PODPOŘTE TO, CO DĚLÁME: https://pravdaovode.cz/podporte-nas/​

* PŘIVÁDĚT K VODĚ POZORNOST LIDÍ:

WEB: https://pravdaovode.cz/​
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Vodalidem/​
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/nadacni-fond-pravda-o-vode/
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

==================================================
CO JE TŘEBA UDĚLAT?
• Vodu prodávat napřímo a spravovat ji jako veřejnou službu.
• Zrušit systém s prostředníky a překupníky
• Vrátit správu vody a vše co s ní souvisí, do vodáren v rukou měst/krajů nebo státu.

Ilona Švihlíková – https://pravdaovode.cz/novinky/jak-jsme-se-stali-kolonii/
======================================================
Monopol dodávky vody je v rukou cizinců v téměř polovině ČR – https://pravdaovode.cz/vodarny/​

Brněnské vodárny a kanalizace – vodárny Brno – BVK
Ostravské vodárny a kanalizace – Ovak
Pražské vodovody a kanalizace – PVK
Severomoravské vodovody a kanalizace – Smvak
Čevak
Severočeské vodovody a kanalizace – SčVak – sčvk
Vodovody a kanalizace – Vak Zlín, Vak Prostějov, Vak Olomouc…

Správa vody zůstala i díky práci lidí kolem NFPOV, v rukou měst, resp. jejich vodárnách – společnostech Vodovody a kanalizace:
Vak Nymburk
Vak Hodonín
Vak Kroměříž
Vak Vsetín
Vak Vyškov
Vak Pardubice
Vak Přerov
Vak Mladá Boleslav
Vak Náchod

Mezi parlamentní kontrolou a vládní dominancí: rostoucí význam maďarského parlamentu v Evropě Proces integrace

V politologické literatuře je stále častější tvrdit, že parlamenty mají klesající kontrolní pravomoci, a podporovat tezi „deparlamentarizace“. Je to mimo jiné způsobeno evropským integračním procesem. Vlády dominovaly přístupu na evropskou úroveň, parlamenty byly chyceny v zapletení pravomocí, politicky propojené s vládou, žádný jednotný činitel a také strukturální kvůli nedostatku informací, odborných znalostí a institucionálních kapacit nižší. Pohled na empirické údaje národních parlamentů však odhaluje spíše odlišnosti než konvergenci. Změna institucionálního řádu proto nemůže samostatně definována jako (automatizovaná) reakce na evropské rozhodovací procesy. Místo toho je třeba předpokládat určitý rozsah adaptace, který umožňuje národní rozdíly, vzhledem k národním zvláštnostem jsou tyto rozdíly dokonce nevyhnutelné generováno.

Národní symbol Maďarska – parlament Országház
Národní symbol Maďarska – parlament Országház

Smlouva z Trianonu a maďarské železnice

Tyto vztahy budou pro Maďarsko dále zpracovány. cíl
je vysledovat adaptační snahy budapešťského parlamentu evropskému integračnímu procesu a odhalit hnací síly institucionálních změn. 1. Deparlamentarizace a reparlamentarizace v integračním procesu „Zbavení moci“ 1, „odstranění hranic“, vznik paralelních center moci2 jsou klíčová slova, kterými se vede obnovená diskuse o „úpadku“ parlamentů. Zaostali v exekutivě3. Například „vládní parlamentní kontrolu“ charakterizuje Eberhard Schuett-Wetschky jako „nedorozumění“ 4. Parlamenty jsou poměrně těžkopádné, příliš heterogenní, hromadí příliš málo odborných znalostí, než že by se mohli dívat na vlády v očích mocenské politiky. Evropská integrace v tom není nevinná. Posiluje identifikovaný trend a „Deparlamentarizace“ upřednostňuje „vrátné“, národní vlády jako skutečného politického pouvoirového voliče v EU. 1 Hans H. Klein, zbavení pravomoci parlamentů, in: FAZ 29. listopadu 2004, s. 8. 2 Podle Kleina je to problematické, když zákonodárce dává výkonné moci pravomoc vytvářet normy, když je parlament zbaven moci („deparlamentarizace prostřednictvím parlamentního rozhodnutí“), když „se šíří„ kvintesence demokratického principu “, tamtéž. 3 Komplexně viz Andreas Maurer, Národní parlamenty v evropské architektuře: Od pozdních dodavatelů ke stálým institucionálním změnám?, In: ders. / Wolfgang Wessels (ed.), Národní Parlamenty na jejich cestách do Evropy, Baden-Baden 2001, s. 27 a násl. 4 Eberhard Schuett-Wetschky, vládní parlamentní kontrola? Politické vedení, vládní většiny a vztah mezi parlamentem a vládou, in: Everhard Holtmann / Werner J. Patzelt (ed.), Kampf der Gewalten?, Wiesbaden 2004, s. 22.

Maďarský parlament
Maďarský parlament

Pokus parlamentů kompenzovat ztrátu kompetence vede k dilematu: a Narůstající význam národních parlamentů koliduje s výkonně-federálním, shodně demokratickým politickým systémem EU5. Logika institucionálního řádu EU vidí národní parlamenty pouze v tom, že doprovází, přispívají, méně v jednom formující, normotvorná role: „Závěr je tak jednoduchý, jak beznadějný: efektivní národně-parlamentní legitimace a výkonně-federální institucionální řád si navzájem odporují. “6 Problém je strukturální a politický. Zatímco v národním politickém procesu mohou parlamenty iniciovat legislativu přímo a především upravovat vládní zákony, takzvané vládní zákony jsou mezi vládami a mezi Radou a Komisí nebo Evropskou unií Parlament dosáhl kompromisu, často balíčku řešení. Alternativní odpovědi národní parlamenty jsou v primárním právu omezeny na „ano“ nebo „ne“, a často na technické problémy v sekundárním právu. „Ne“ je nepravděpodobné: v systémech, které kombinují síly, parlamentní většina obvykle podporuje vládu7; Vláda a parlamentní ětšina se spojily jako „vládní většina“ 8; Členové vlády mít současně křeslo v parlamentu. Existují také mezilehlé linie spojení, například prostřednictvím stranické příslušnosti. Odmítnutí unijního zákona, jehož se vláda účastnila na evropské scéně, tedy hraničilo s politickými otázkami Samoroztržení je proto nepravděpodobné. Parlament nebo většina může vznášet výhrady pouze ex ante. Navzdory identické výchozí pozici ukazují empirické důkazy ohromující rozptyl9. Navíc k vzhledem k počáteční hypotéze jsou očekávanými poraženými pomalé adaptéry, některé parlamenty dokonce pěstují „institucionální protiútok“, „backbenchers“ Proces integrace „10 úderů 11. Odkud tyto rozdíly pocházejí? Jak může Parlamenty dokonce reagují na „deparlamentarizaci“? Na jedné straně závislost politických změn na cestě naznačuje, že reformy jsou přírůstkové, nikoli radikální12. Na druhou stranu přítomnost Občas vetujte hráče a vetujte body, pokud se naskytne příležitost povolit drastické změny. Struktura by byla více inkrementální Případně parlamenty přicházejícího evropského politického materiálu obdobného významu také modernizace institucionální struktury posílením evropských výborů. Lepší přístup k informacím pro parlament může – metodicky „měkce“ – buď dosáhnout „vyjednáváním“ s vládou, usvědčením nebo jiným způsobem „Tvrdý“ prostřednictvím právní regulace při hraní pozice moci. Pokus o Poslanci, kteří ovládají vládu zavedením de jure nebo de facto Zajištění závazného mandátu obvykle vyžaduje právo veta.

Enikő Győri: Musíme znovu postavit Evropu na rostoucí trajektorii

Na konferenci Týden Evropského parlamentu 2021 poslanci projednali s poslanci národních parlamentů kroky pokrizové rekonstrukce Covid-19. Hosty debaty byli ekonomický komisař Paolo Gentiloni a Paschal Donohoe, předseda Euroskupiny. Europoslankyně za Fidesz Enikő Győri uvedla, že rychlá a účinná podpora ekonomiky a občanů v kontextu krize je společným úkolem každého z nás a že Evropská komise musí přizpůsobit svá vlastní očekávání potřebám členských států.

Enikő Győri je poslankyní Fidesz
Enikő Győri je poslankyní Fidesz

Enikő Győri, hlavní parlamentní referentka evropského semestru, poukázala na to, že v Evropském parlamentu již dva roky nedošlo k dohodě o koordinaci hospodářských politik EU. A v současné krizi je více než kdy jindy zapotřebí, aby se politické síly shodly na klíčových otázkách. „Zaměřit se na spodní linii, stavět na dílčích výsledcích dosažených v minulosti a začlenit co nejvíce dobrých poznatků – snažím se přinést kompromisy v tomto směru jako zpravodajové,“ prohlásil.

Politik zdůraznil: „Je nutná akce zaměřená na růst a obnovovací fond Unie k tomu nabízí dobrou šanci. Kromě toho musí být zachováno původní zaměření semestru na hospodářskou politiku. Budeme mít šanci se zotavit, pokud dokážeme dosáhnout rovnováhy mezi strukturálními reformami, jako je moderní trh práce nebo transformace konkurenčního vzdělávání a zdraví, digitalizace a investiční podpora. Každé euro však musí být vynakládáno odpovědně, k využití zdrojů nelze použít ani stín korupce. “

„Očekávám, že Komise i EP nepřekročí rámec svých pravomocí podle Smluv. Je důležité, aby Komise nevyloučila možnost skutečně přizpůsobit plány obnovy potřebám členských států. Členské státy vědí nejlépe, co potřebují, a proto jim musí být poskytnuta dostatečná volnost, “zdůraznila Lidová strana.

Maďarsko obdrží 6 000 miliard HUF z nástroje pro zotavení a flexibilitu vytvořeného pro krizové řízení. Politik řekl: „Toto je šance vrátit maďarskou ekonomiku na cestu růstu. Vítám skutečnost, že poslanci národních parlamentů byli také schopni vyjádřit své názory v dnešní rozpravě. Vyzývám všechny ve svém národním parlamentu, aby sledovali národní plány obnovy, a zajistili tak demokratickou kontrolu.

Vinod Khosla

Vinod Khosla
Vinod Khosla

Vinod Khosla je zakladatelem společnosti Khosla Ventures, firmy v oblasti rizikového kapitálu v Silicon Valley.
Jeho firma Khosla Ventures investuje do experimentálních technologií, jako je biomedicína a robotika.
Společnost zaznamenala nedávné odchody s IPO společností Affirm a DoorDash a SPAC s výpisy Quantumscape a Opendoor.
Khosla v roce 1982 spoluzaložil firmu Sun Microsystems pro počítačový hardware s Andy Bechtolsheimem, Billem Joy a Scottem McNealym.
Khosla strávil 18 let ve společnosti rizikového kapitálu Kleiner Perkins Caufield & Byers (nyní nazývané Kleiner Perkins), než založil vlastní fond.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní


Pronájem bytu 4+1, 170 m2, ve 3. patře činžovního domu bez výtahu. Interiér bytu nabízí prostornou vstupní chodbu (13,7 m2) s výhledem do vnitrobloku ze které lze vstoupit do 2 pokojů (14,4 m2 a 22,8 m2), dále 2 koupelen s se sprchovým koutem (6,2 m2 a 6,7 m2).

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Z chodby vpravo vstoupíme do kuchyně, která je vybavena kuchyňskou linkou a sporákem (21,25 m2) a dále do dalších dvou pokojů (32,6 m2 a 37,32 m2).

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

V kuchyni je též spíž (1,6 m2). WC je umístěno separátně se vstupem z chodby (1,39 m2). Výška místností tohoto bytu je 4,5 metru.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

V bytě jsou parkety a v koupelně je dlažba . Vytápění a ohřev teplé vody je řešeno samostatným plynovým kotlem umístěným v bytě.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Byt se pronajímá jako částečně vybavený. Jedná se o bydlení v samotném srdci Prahy s docházkovou dostupností na Karlův most, Staroměstské náměstí, pár kroků od řeky Vltavy, kousek od stanice Národní třída, obchodního domu MY a Quadrio.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Veškerá občanská vybavenost (školy, školky, lékař, nemocnice, obchody). Bydlení s výbornou dostupností do mezinárodních škol (ISP/ River Side school / Prague British School).

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz