Gyula Andrássy

Gyula Andrássy
Gyula Andrássy

Syn uherského politika Gyuly Andrássyho (1823–1890). Od roku 1885 zasedal v Uherském parlamentu. Od června 1894 do ledna 1895 zastával funkci ministra a latere Uherska (redukovaný rezort zahraničních věcí v rámci dualistického uspořádání, formálně ministr zastupující krále). Po zavedení nového jednacího řádu parlamentu za Istvána Tiszy odešel z vládní strany a působil pak v parlamentu jako předák liberální opozice. Po pádu Tiszy byl od dubna 1906 do ledna 1910 uherským ministrem vnitra. Nepodařilo se mu prosadit klíčové branné předlohy a návrh volební reformy. Navíc nesl odpovědnost za tzv. černovskou tragédii, ke které došlo v říjnu 1907 v Černové, dnes části Ružomberku. Zdejší věřící protestovali proti tomu, aby slavnostní vysvěcení zdejšího kostela vedl namísto suspendovaného místního rodáka Andreje Hlinky maďarsky hovořící slovenský kněz Martin Pazúrik. V panice vydal velitel četníků bez varování rozkaz střílet do protestujících. 15 lidí bylo zastřeleno a desítky zraněno, z toho několik těžce.

Andrássyho politická kariéra vyvrcholila krátce v posledních týdnech existence monarchie. Od 24. října do 2. listopadu 1918 zastával post ministra zahraničí Rakouska – Uherska a z titulu této funkce byl i formálním ministerským předsedou Rakouska-Uherska. 27. října 1918 přijal podmínky příměří požadované Spojenými státy americkými a výslovně uvedl, že vláda souhlasí s americkými postoji ohledně „práv národů rakousko-uherských, zejména práv Čechoslováků a Jihoslovanů“. Zveřejnění textu Andrássyho nóty otevřelo cestu spontánnímu rozpadu státu prostřednictvím jednotlivých etnických hnutí. Právě veřejné publikování nóty stálo na počátku spontánních demonstrací v Praze 28. října, na nichž došlo k vyhlášení samostatnosti.

Po vzniku samostatného Maďarska byl aktivní jako člen nového maďarského parlamentu a roku 1921 se stal předsedou křesťansko-demokratické strany. V říjnu toho roku se podílel na druhém pokusu posledního císaře Karla I. o převzetí moci v Maďarsku. Po neúspěchu restaurace Habsburků byl Andrássy vyšetřován. V roce 1926 se stáhl z politického života.