Ramaphosa se chce rozhodně vypořádat s nelegálním přistěhovalectvím a vytvořit bezpečnější vnitřní města

 

rezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa
rezident Jihoafrické republiky Cyril Ramaphosa

Johannesburg – Prezident Cyril Ramaphosa slíbil, že bude jednat rozhodně a zpřísní imigrační zákony a politiku.

Ramaphosa ve svém týdenním zpravodaji uvažoval o tragédii z minulého čtvrtka v útulku Usindiso, kde při požáru ve čtvrtek v časných ranních hodinách zemřelo 77 lidí.

V pondělí prezident, který odletěl do Zimbabwe na inauguraci nově zvoleného prezidenta Emmersona Mnangagwy, prohlásil, že se jeho prioritou stalo vypořádat se s regulací nelegálního přistěhovalectví, protože to podporuje vykořisťování zranitelných cizinců v zemi.

„Rozhodné řešení nelegálního přistěhovalectví je prioritou, protože regularizace imigračního statusu všech, kteří mají zákonné právo být v Jihoafrické republice, je pomáhá chránit před vykořisťováním.

„Objevují se stížnosti na zaměstnavatele, kteří porušují zákony a najímají nelegální přistěhovalce, aby jim mohli platit méně. Ve státě jsou také zkorumpovaní jednotlivci, kteří spolupracují se zločineckými syndikáty, aby získali podvodné dokumenty pro ty, kteří zoufale chtějí zůstat v zemi,“ řekl.

Ramaphosa dodal, že tragédie z minulého týdne, druhá taková během jednoho týdne, i když ta první nebyla tak závažná a široce se o ní psalo, byla jedna tragédie příliš mnoho.

„Minulý čtvrtek, 31. srpna, jsme se probudili se zprávou, že budova v centru Johannesburgu hoří a mnoho jejích obyvatel je stále uvězněno uvnitř.

„V takové chvíli přijímáme naši společnou lidskost. Nezáleží na tom, jaké jsou národnosti obyvatel. Nezáleží na tom, zda byly nebo nebyly zdokumentovány. Důležité je, že jako lidé empatie a soucitu se shromáždíme kolem přeživších, kteří přišli o všechno a kteří se snaží vyrovnat s tím, co se jim stalo,“ dodal Ramaphosa.

Ramaphosa řekl, že je třeba položit vážné otázky o tom, jak mohlo asi 200 lidí obsadit budovu, která nebyla postavena pro bydlení, nebyla bezpečná a neměla žádné základní služby.

„Je třeba si položit vážné otázky o tom, proč se na rozsáhlých územích určitých měst nevynucují místní zákony, což vede k jejich zchátralosti. Tyto oblasti přitahují kriminalitu, což problém dále zhoršuje.

„Je třeba si položit vážné otázky o tom, jak byly zákony a předpisy určené na ochranu nájemníků před svévolným vystěhováním použity bezohlednými a kriminálními ‚slumlordy‘, aby kořistili nejzranitelnější společnosti,“ řekl.

Pokud jde o bydlení, Ramaphosa řekl, že země potřebuje vyřešit nedodělky v poskytování bydlení ve městech po celé zemi, protože do městských center vstupuje stále více lidí.

„Tato tragédie vynesla do popředí potřebu vyřešit problém bydlení v našich městech. Poptávka po bydlení stále roste. Pohyb velkého počtu lidí do našich hlavních center podporuje růst neformálních sídel a klade další tlak na infrastrukturu a služby.

„Městské úřady po celé zemi, které se zabývají chátráním vnitřních částí města, musí zdvojnásobit své úsilí o revitalizaci těchto oblastí, využít regulační a legislativní opatření k ochraně lidských životů a pohnat k odpovědnosti vlastníky nemovitostí, jejichž prostory se staly ústředím trestné činnosti.

„Potřebujeme čistá, bezpečná, obyvatelná a pulzující centra měst, která přitahují lidi k životu, práci nebo studiu. Chceme, aby naše vnitřní města přitahovala podniky a investice. Nemůžeme dovolit, aby určité části našich měst trpěly chronickým zanedbáváním a staly se „zakázanými oblastmi“ kvůli nekontrolovatelné trestné činnosti,“ řekl.