Zdroje práva v Polsku

Zdroje práva v Polsku jsou: Ústava Polské republiky, zákony, ratifikované mezinárodní dohody a předpisy. Prezident republiky sleduje dodržování ústavy. Prezident se rovněž účastní legislativního procesu.

Zákon přijatý parlamentem může být podepsán, vetován nebo podán Ústavnímu soudu pro posouzení souladu zákona s ústavou. Prezident také má legislativní iniciativu a může předložit své návrhy Parlamentu.
Podle ústavy prezident republiky přiznává polské občanství a souhlasí s tím, aby se vzdalo polského občanství. Kromě toho prezident uplatňuje zákon o milosti. Tento zákon se však nevztahuje na osoby odsouzené Státním soudem.