Andrzej Duda – Prezident Polské republiky – životopis

Andrzej Duda se narodil dne 16. května 1972 v Krakově v Polské republice.
V roce 1984 jsem se připojil k 5. skautskému týmu Krakova „Piorun“. Legionáři v roce 1914 a po několika letech jsem se stal jeho týmovým hráčem. Dokončil jsem skautské dobrodružství v roce 1990.
V letech 1987-91 jsem byl studentem humanitní třídy na II. Král Jan III Sobieski v Krakově.
V roce 1991 jsem začal studovat na Právnické a správní fakultě Jagellonské univerzity. Obhájil jsem magisterský obor v únoru 1997 a na katedře správního řízení jsem absolvoval vědeckou a didaktickou práci av roce 2001 na katedře správního práva na Jagellonské univerzitě.
V lednu 2005 jsem získal doktorát na základě dizertační práce „Právní zájem o polské správní právo“.
Na jaře roku 2005 jsem založil vlastní advokátní kancelář.
Po parlamentních volbách v roce 2005 jsem se stal odborníkem v legislativě Parlamentního klubu práva a spravedlnosti.

Dne 1. srpna 2006 mě předseda vlády Jarosław Kaczyński jmenoval na místo náměstka ministra spravedlnosti. Byl jsem odvolán z tohoto stanoviska dne 15. listopadu 2007 v souvislosti se zvolením Sejmu do státního tribunálu.

Dne 16. ledna 2008 mě prezident Lech Kaczyński jmenoval státním tajemníkem v kanceláři prezidenta Polské republiky. V červenci 2010 po zvolení Bronisława Komorowského do funkce prezidenta Polské republiky jsem odstoupil z mé funkce.
V roce 2010 jsem získal mandát městského radního v Krakově a stal se předsedou klubu radářů práva a spravedlnosti.
V parlamentních volbách 9. října 2011, kdy jsem byl členem strany Zákona a spravedlnosti v krakovské čtvrti, jsem byl zvolen poslancem a vyhrál 79 981 hlasů. Zaujal jsem pozici místopředsedy Výboru pro ústavní odpovědnost.
Dne 27. listopadu 2013 jsem se stala mluvčím politické strany Právo a spravedlnost a zastávala tuto pozici až do 9. ledna 2014, kdy mě politický výbor politické strany Právo a spravedlnost zvolil za vedoucí kampaně pro Evropský parlament.
Dne 25. května 2014 jsem získal mandát poslance Evropského parlamentu, a získal 97 996 hlasů od Polských voličů.
V prvním kole volby prezidenta Polské republiky dne 10. května 2015 jsem obdržel 34,76% z počtu platných hlasů. Při opětovném hlasování dne 24. května 2015 jsem byl zvolen prezidentem Polské republiky, který získal 51,55% z počtu platných hlasů.
Dne 6. srpna 2015 jsem nastoupil do úřadu prezidenta Polské republiky a složil přísahu před Národním shromážděním.

Andrzej Duda

Prezident republiky Polska