Navštivte Dublin, hlavní město zeleného Irska

Dublin
Dublin

Navštivte Dublin, hlavní město zeleného Irska. Město, které je proslulé svou přátelskou atmosférou, irským pivem, pravou whisky, tradičními puby, literaturou, bohatou historií, svéráznými zvyky a bezpochyby pestrým nočním životem. Zapomeňte na nudu a pojďte s námi do Dublinu.

Dublin
Dublin

Pokud navštívíte Irsko, určitě nemůžete vynechat ochutnávku tradičního černého piva Guiness, které je takříkajíc – černé zlato Irska a národním nápojem. Večer zakončíte v pivovaru Guinnes Storehouse, které je označováno jako TOP atrakce Dublinu. Dozvíte se nejen jak se pivo Guiness vyrábí, ale také velmi zajímavý příběh o tom, jak se pivo Guiness stalo známé po celém světě. Večer návrat do hotelu. Nocleh.

 

Dublin je hlavním městem Irské republiky.

 

Dublin je hlavním městem Irské republiky.
Dublin je hlavním městem Irské republiky.

Dublin je hlavním městem Irské republiky. Leží v nížinaté oblasti na východním pobřeží Irska v ústí řeky Liffey do Irského moře. Je kosmopolitní metropolí, v níž žije celá čtvrtina obyvatel Irska (1,2 milionu), i hlavním ekonomickým a kulturním centrem země. Dublin rozhodně stojí za návštěvu nejen díky své georgiánské architektuře, skvělým muzeím i zajímavým památkám. Vyhlášený je však zejména svým nočním životem, jehož středem je čtvrť Temple Bar s řadou tradičních pubů, ve kterých nabízejí jen ty nejlepší irské whiskey či nejznámější pivo Guinness.

Dublin
Dublin

Oblast byla osídlena již ve starověku, ale první trvalou osadu zde založili až keltské kmeny a pojmenovali ji Dublinu, doslova: Při haťovom brodu, podle starého přechodu přes řeku. Od 8. stol. oblast neustále ohrožovaly Vikingové, kterým se nakonec v r. 832 podařilo osadu dobýt. Někteří z útočníků se zde rozhodli zůstat a založili v ústí řeky Liffey osadu s názvem Dubhlinn (Černá tuna), která se vzápětí proměnila v prosperující opevněný přístav. V 12. stol. se města zmocnili Anglo-Norman, kteří zde založili královský dvůr. Velký rozmach Dublinu přišel v 17. a 18. století v době britské a protestantské nadvlády, kdy byl Dublin druhým největším městem Británie, hned po Londýně.

veřejná doprava v Irsku
veřejná doprava v Irsku

Podle jmen britských králů Jiřího I. – IV. se období mezi lety 1714 a 1830 hovoří georgiánské a pochází z něj většina významných staveb v dnešním Dublinu. Roky georgiánského růstu byly vystřídány problémy a nepokoji a vznikem unie Británie a Irska v roce 1801, kdy zanikl irský parlament a moc se vrátila do Londýna. Dramatický růst se zastavil a na přelomu 19. a 20. století byl Dublin již pouze utlačovaným městem bez duše. Velikonoční povstání v roce 1916, anglo-irská válka v letech 1919 až 1921 a následná občanská válka velmi silně poškodily Centrum. Když konečně přišel mír, byl Dublin vyčerpaný a jen stínem své dřívější slávy, stal se však metropolí nového Svobodného irského státu, později Irské republiky. Zlepšení nastalo po vstupu země do EHS (dnešní Evropské unie) v roce 1972. Následný bouřlivý ekonomický růst keltského tygra a kulturní rozvoj města hodně změnili a znovu přispěly k jeho vitalitě. Navzdory krizi, která v r. 2007 Irsko velmi silně zasáhla, je dnes Dublin opět prosperujícím městem, které každoročně svou skvělou atmosférou i atraktivními památkami láká statisíce turistů z celého světa.

veřejná doprava v Irsku

  • Většina veřejné dopravy v Irsku spadá pod státní organizaci

Córas Iompair Éireann

Córas Iompair Éireann (CIÉ) je irský vnitrostátní poskytovatel veřejné dopravy. Každoročně přepraví CIÉ více než než 230 miliónů po národních, regionálních, místních linkách a v městské veřejné dopravě skrze organizace Iarnród Éireann, Dublin Bus a Bus Éireann. Moderní autobusy a vlaky přinášejí pohodlí včetně s dostupnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí a přinášejí pohodlí na nejvyšší úrovni v Evropě včetně WiFi. Kromě toho je CIÉ Tours největším generátorem domácího cestovního ruchu pro turisty z USA až po Irsko nabízející celou řadou výletů po celém Irsku.

Córas Iompair Éireann (CIÉ) je irský vnitrostátní poskytovatel veřejné dopravy.
Córas Iompair Éireann (CIÉ) je irský vnitrostátní poskytovatel veřejné dopravy.
  •  (CIÉ), jež je podle zákona národním dopravcem Irské Republiky.
  V Irsku je celkem:

 • 1.947 km železnic
 • přibližně 90.000 km silnic
 • 1.795 km plynového potrubí
 • 36 letišť (vč. malých regionálních), hlavními letišti jsou DublinShannon a Cork
 • množství přístavů (Trajekty přepraví ročně více než 3,5 milionu pasažérů mezi Irskem a Velkou Británií.)
  Irská železniční doprava je úměrná velikosti Irska a faktu, že Irsko je ostrovem s populaci cca 6 milionů obyvatel.

Drogová kultura – kdy to začalo

Drogy jsou součástí naší kultury od poloviny minulého století. V šedesátých letech byly popularizovány hudbou a masmédii, útočí do všech vrstev lidské společnosti.

Nadace pro svět bez drog - Foundation for a Drug-Free World
Nadace pro svět bez drog – Foundation for a Drug-Free World

Odhaduje se, že na mezinárodní úrovni konzumuje nelegální drogy 208 milionů lidí. Ve Spojených státech výsledky z Národního průzkumu o užívání a zdraví uživatelů z roku 2007 ukázaly, že v měsíci před průzkumem užívalo nelegální drogy 19,9 milionu Američanů (nebo 8% obyvatel starších 12 let).

Co udělají s člověkem drogy?

Drogy z vás vysají duši a zatancují si na vašem hrobě

Drogy z vás vysají duši a zatancují si na vašem hrobě
Drogy z vás vysají duši a zatancují si na vašem hrobě

drogy vás vysají duši a zatancují si na vašem hrobě - co je LSD
drogy vás vysají duši a zatancují si na vašem hrobě – co je LSD

drogy z vás vysají duši a zatancují si na vašem hrobě
drogy z vás vysají duši a zatancují si na vašem hrobě

 

Nejčastěji užívanou a zneužívanou drogou v USA je alkohol. Nehody spojené s alkoholem jsou druhou hlavní příčinou smrti dospívajících ve Spojených státech.Pokud žijete v České republice, Evropské unii nebo Spojených státech amerických pravděpodobně znáte někoho, kdo byl přímo či nepřímo postižen drogami.

Meghan FIALKOFF - Nadace pro svět bez drog
Meghan FIALKOFF – Nadace pro svět bez drog

Nejčastěji užívaná nelegální droga je marihuana. Podle Světové zprávy o drogách OSN z roku 2008 přibližně 3,9% světové populace ve věku 15 až 64 let zneužívá marihuanu.

Mladí lidé jsou dnes vystaveni drogám dříve než kdy jindy. Na základě průzkumu Centra pro kontrolu nemocí v roce 2007 45% studentů středních škol se napilo alkohol a 19,7% kouřilo mariuhanu během posledního měsíce.

Injekční stříkačky pro aplikaci drog - Naše drogová kultura
Injekční stříkačky pro aplikaci drog – Naše drogová kultura

Nedávné studie v Evropě u 15-ti a 16-tiletých pacientů naznačují, že užívání marihuany se pohybuje od méně než 10% až po více než 40%, přičemž nejvyšší míra hlásí dospívající České republice (44%), následuje Irsko (39 let) %), Spojené království (38%) a Francie (38%). Ve Španělsku a ve Spojeném království je užívání kokainu u osob ve věku 15 až 16 let 4% až 6%. Užívání kokainu u mladých lidí vzrostlo v Dánsku, Itálii, Španělsku, Velké Británii, Norsku a Francii.

Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002
Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU působí v České republice od roku 2002

Speaking Up in the Heart of New York About America’s Drug Crisis http://s.ripl.com/dcb144 FB: @DFWInt TW: @DrugFreeWorld #drugeducation

Zveřejnil(a) Scientology dne 29. leden 2018

DROGOVÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Z posledního celoevropskéhu průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, kouřilo marihuanu 37% procent dětí ve věkové kategorii 15-16 let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech Evropských zemí! Česká Republika tak nadále vede nad evropským průměrem!
ZDROJ: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD 2015)

V České republice je odhadováno 299 500 dospívajících ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý! Míra zkušeností s konopnými látkami mezi 14 – 15letými žáky základních škol je na úrovni 26 – 33 % a mezi 16letými studenty středních škol 42–47 %.
ZDROJ: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014)

Podle Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (leden 2011) žije v ČR 60.000 denních uživatelů marihuany, z nichž je 30.000 závislých. Podle celkových odhadů máme v naší zemi 150.000 rizikových uživatelů marihuany. Pozn., není známo kolik jich vlastní řidičský průkaz.

Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte!

Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali brát drogy do svých 21 let, již s největší pravděpodobností s drogami nikdy nezačnou.

Celosvětový průzkum indexu neřesti (Global Vice Index) sestavený v březnu 2012 americkou agenturou BLOOMBERG měřil v zemích světa čtyři kategorie celkové spotřeby dospělého obyvatele v alkoholu, cigaretách, dále měřil výši ztráty peněz z hazardu v procentu HDP země a naposled zneužívání drog (výskyt užití drog v životě) marihuana, amfetaminy, extáze, kokain a opioidy včetně těch na recept).

Měřena byla pouze produktivní populace ve věku 15-64 let. Česká republika se stala nejvíce neřestnou a nezdravou zemí na světě v kombinaci zneužití drog, alkoholu, cigaret a hazardu.

V této stejné kategorii obsadilo Slovensko 18. místo. Dále obsadila Česká republika první místo ve spotřebě alkoholu na hlavu za rok, a to 16,45 litru. V celosvětové spotřebě drog skončila naše země druhá za Spojenými státy, kdy 21,60% Čechů ve věku 15-64 let užilo drogy.
ZDROJ: Světová zdravotnická organizace (WHO), Kancelář OSN pro drogy a kriminalitu, Tobacco Atlas, Global Betting and Gaming Consultants

Výše uvedené statistiky sledujeme od počátku naší činnosti již od roku 2002. Jejich stále nepříznivý stav nás neustále motivuje k práci, abychom rapidně snížili zneužívání drog v České republice.

 

„Můj cíl v životě nebyl žít. . .  to bylo pro mě příliš mnoho. Během let jsem se prošel skrze konzumaci kokainu, marihuany a alkohol pod falešnou vírou, že mi dovolí uniknout mým problémům. Jen to ale situaci zhoršilo. Stále jsem si říkal: po posledním použití se přestanu natrvalo. Nikdy se to nestalo. „“ John

„Začalo to s marihuanou, pak s pilulky (extáze) a kyselinou, takže koktejly všech druhů léků, dokonce i předávkování, aby se ustálily déle. Jednou jsem měl drogový úlet . . . Modlil jsem se a volal, aby tenhle pocit odešel, měl jsem hlasy v hlavě, třásl jsem se a nemohl jsem vyjít z domu po dobu šesti měsíců. Myslel jsem, že mě všichni pozorují. Nemohla jsem chodit na veřejných místech. Lidi to je hrůza! Nemůžu ani řídit.

„Nakonec jsem skončil bez domova a na ulici, bydlel jsem a spal v krabici, prosil a snažil se najít způsoby, jak získat další jídlo.“  – Ben

Mobilita – jak daleko jste ochotni se odstěhovat za prací?

Jedním z hlavních úspěchů vnitřního trhu Evropské Unie je bezpochyby svoboda pohybu obyvatelů a usídlení se v jakémkoliv státě EU. Dříve se lidé mohli nanejvýš porozhlédnout ve svém regionu nebo ve své vlastní zemi po vhodné pracovní pozici, ale dnes již mohou hledat po celé Evropské Unii. Z tohoto důvodu jsme provedli u našich uživatelů  průzkum, jestli jsou připraveni se kvůli vysněné pracovní nabídce přestěhovat do jiné země. Tohoto průzkumu se zúčastnili uživatelé ze všech zemí, kde je aktivní. Tím pádem Vám přinášíme prakticky výsledky v celoevropském kontextu.

Výsledky jsou do značné míry homogení a ukazují, že současná hospodářská situace vede uchazeče o práci k tomu, že vysněnou práci musí hledat i v jiných městech než jen v tom, kterém žijí. Výsledky nám ukazují, že mezi 18% (UK) a 36% (Švýcarsko) uživatelů by byli ochotni se odstěhovat do jiného města.

Mezi 16% a 45% (Německo 16%, Švýcarsko 17%, Rakousko 20%, UK 26%, Česko 28%, Irsko 29%, Maďarsko 39%, Polsko 40%, Rumunsko 40%) uživatelů jsou připraveni se přestěhovat do jiné evropské země. Není překvapením, že v zemích s nejnižší nezaměstnaností a nejsilnější hospodářskou ekonomikou v Evropě (D-A-CH) nejsou lidé připraveni se stěhovat za vysněnou prací do jiné evropské země. Vysvětlení je, že nejlepší pracovní pozici najdou právě v zemi, ve které žijí. Skutečnost, že pro 26% Švýcarů, 33% Němců a 36% Rakušanů přestěhování za vysněnou prací do jiné země nepřichází vůbec v úvahu, potvrzuje výsledek průzkumu. Ostatní země dosáhli mezi 12% (UK) a 29% (Česko), což ukazuje, že Česko z bývalých východních zemí nabízí uchazečům o práci ty nejlepší podmínky. Že to u zemích bývalého východního bloku může také jinak vypadat, se můžeme přesvědčit z výsledků uživatelů z Maďarska, Rumunska a Polska. Jen 13%  nanejvýš 19% uchazečů o práci není připraveno jejich rodnou zemi kvůli vysněné práci opustit. Tito lidé z těchto zemích ukazují také nejvyšší připravenost se odstěhovat za lepšími pracovními podmínkami do jiné evropské země (Maďarsko 39%, Polsko 40%, Rumunsko 45%).

Přestěhovat se daleko od domova to přitahuje jen Angličany. Na otázku: „Přestěhovali byste se kvůli práci svých snů i na jiný kontinent?“, dotazovaní byli zdrženlivější a získali jsme od nich hodnoty mezi 6% (Rumunsko) a 25% (Maďarsko). Pouze Irové (31%) a Angličani (44%) jsou ochotni kvůli zaměstnání opustit Evropu a odstěhovat se na jiný kontinent. Nejjednodušším vysvětlením pro to je – ne jen, že v USA, Kanadě, Austrálii nebo na Novým Zélandu mají jako rodilí mluvčí přístup na trh práce, ale anglický jazyk je kromě toho nejrozšířenější a nejpoužívanější jazyk na světě.

je mezinárodní vyhledávací mašina, která je aktivní v 10 evropských zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Anglie, Irsko, Maďarsko, Polsko, Česko, Rumunsko, Slovensko) a používá 7 jazyků. Pravidelně jsou uživatelé stránek  a JOBswype dotazovaní na téma: pracovní trh.