veřejná doprava v Irsku

  • Většina veřejné dopravy v Irsku spadá pod státní organizaci

Córas Iompair Éireann

Córas Iompair Éireann (CIÉ) je irský vnitrostátní poskytovatel veřejné dopravy. Každoročně přepraví CIÉ více než než 230 miliónů po národních, regionálních, místních linkách a v městské veřejné dopravě skrze organizace Iarnród Éireann, Dublin Bus a Bus Éireann. Moderní autobusy a vlaky přinášejí pohodlí včetně s dostupnosti pro osoby se sníženou pohyblivostí a přinášejí pohodlí na nejvyšší úrovni v Evropě včetně WiFi. Kromě toho je CIÉ Tours největším generátorem domácího cestovního ruchu pro turisty z USA až po Irsko nabízející celou řadou výletů po celém Irsku.

Córas Iompair Éireann (CIÉ) je irský vnitrostátní poskytovatel veřejné dopravy.
Córas Iompair Éireann (CIÉ) je irský vnitrostátní poskytovatel veřejné dopravy.
  •  (CIÉ), jež je podle zákona národním dopravcem Irské Republiky.
  V Irsku je celkem:

 • 1.947 km železnic
 • přibližně 90.000 km silnic
 • 1.795 km plynového potrubí
 • 36 letišť (vč. malých regionálních), hlavními letišti jsou DublinShannon a Cork
 • množství přístavů (Trajekty přepraví ročně více než 3,5 milionu pasažérů mezi Irskem a Velkou Británií.)
  Irská železniční doprava je úměrná velikosti Irska a faktu, že Irsko je ostrovem s populaci cca 6 milionů obyvatel.