kompetence prezidenta Polské republiky při volbě ministrů a poradců

V kompetenci prezidenta Polské republiky je volba ministrů Polské vlády, které rovněž jmenuje a odvolává. Další kompetenci prezidenta Polské republiky je volba jeho poradců, které stejně jako ministry rovněž jmenuje a odvolává. Poradci plní své funkce na základě pracovní nebo sociální smlouvy, ministři na základě pracovní smlouvy.