Jak je volen Polský prezident?

Jak je volen Polský prezident?
Podle čl. 127 odst. 1 ústavy Polské republiky je prezident zvolen národem ve všeobecných, rovných a přímých volbách tajným hlasováním. Podrobnosti o organizaci prezidentských voleb stanovených v detailu zákon ze dne 27. září 1990 při volbě prezidenta Polské republiky (konsolidované znění zákona z roku 2000, č. 47, poz. 544, ve znění pozdějších předpisů).