jak se chovat při pracovním pohovoru – ucházení se o práci

Jak se nechovat při pracovním pohovoru.
Ucházení se o práci.
Kde můžete udělat chybu při hledání práce a vyjednávání o platu a obsahu pracovních povinností.

1. Hledáte práci, jen když ji skutečně potřebujete. To ale přispívá ke zhoršení vaší situace. Nové možnosti hledejte pravidelně.
2. Nerozvíjíte své dovednosti, zapojte se do zajímavých projektů a rozvíjejte své dovednosti. Rozhodnou o tom, kolik budete vydělávat.
3. Nevíte, kolik můžete vydělávat. Příprava na jednání vám zaručí 80% úspěchu. Zjistěte jaké jsou v této profesi nebo oboru výdělky).
4. Nepřipravíte si seznam argumentů. Připravte si seznam argumentů, proč byste měli vydělat více. Zamyslete se nad profesionálními úspěchy, certifikáty, klíčovými dovednostmi apod.
5. Nezeptáte se na tuto jednoduchou otázku … Vždy si zjistěte, zda si můžete vyjednat lepší podmínky. Stačí se zeptat na všechny možnosti při pracovním pohovoru.
6. Když vyjednáváte, přemýšlíte jen o sobě. Vžijte se ale do role zaměstnavatele. To je nejlepší způsob, jak zjistit co jsou ty správné argumenty a využít ty, které k němu budou promlouvat nejvíce. Přemýšlejte o tom, co od vás zaměstnavatel jako zaměstnance může očekávat a nabídněte mu to. Nikdo nezajímá, proč potřebujete vyšší plat.
7. Nebudete něco brát v úvahu … Při zvažování nabídky práce zvažte všechny výhody nabízené zaměstnavatelem, a to nejen měsíční mzdu.
8. Promyslete si jaká výše výplaty, vám vyhovuje. Během vyjednávání sdělte tuto předem promyšlenou částku výplaty.
9. Během procesu náboru se nestaráte o svojí profesionální presentaci. Vezměte si s sebou poznámkový blok a napište si do něj důležité otázky. Poděkujte za uskutečnění pracovního pohovoru bez ohledu na jeho výsledek.
10. Přijmete pracovní nabídku při pohovoru. Poděkujte za nabídku zaměstnání, ale řekněte, že to musíte promyslet. Doma, přemýšlejte o tom, jaké další výhody můžete získat.
11. Zanechat předchozí práce dříve, než je vhodné. Nevzdávejte se svého současného zaměstnání, než obdržíte písemně potvrzenou novou pracovní nabídku (nebo ve formě prohlášení o záměru).
12. Nevíte, kolik budete vydělávat čistého. Zkontrolujte, zda částka, kterou jste si sjednaly, je hrubá nebo čistá (tj. kolik se dostanete na ruku).
13. Pokud za sebou spálíte mosty a opustíte společnost, protože jste si našli lepší nabídku, chovejte se profesionálně až do úplného konce. Dokonce i když jste nenáviděli svou práci nebo jste se nepohodli se svým manažerem, řekněte mu, že se na vašich vztazích vaším odchodem nic nezmění. Nevíte totiž nikdy, kdy se vaše cesty znovu setkají. Ze zkušenosti je známo, že se to často děje navzdory vnějším okolnostem.