Vondráček drží symbolickou hladovku za oběti chaosu v digitalizaci stavebního řízení, který způsobil Bartoš

Praha, 22. listopadu 2023 – Svobodní ostře kritizují místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše za Piráty za jeho způsob řešení digitalizace stavebního řízení. Podle Svobodných Bartoš nekomunikuje se zástupci krajů a měst, kteří jsou zodpovědní za stavební úřady, a nebere v úvahu jejich obavy a potřeby.

“Ministr Bartoš si myslí, že digitalizace stavebního řízení je jen o tom, že si objedná nějaký software a všechno se vyřeší samo. To je ale naprostý nesmysl. Digitalizace stavebního řízení je složitý proces, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran, zejména krajů a měst, kteří mají nejlepší znalost lokálních podmínek a potřeb,” řekl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Vondráček reagoval na otevřený dopis, který krajům a městům poslal ministr Bartoš, ve kterém je vyzval, aby se zapojili do digitalizace stavebního řízení. Krajům a městům se ale tento dopis nelíbil, protože považují Bartoše za arogantního a nekompetentního. Kraje a města se obávají, že digitalizace stavebního řízení pod vedením Bartoše povede k ještě většímu zmatku, zpožděním a nákladům.

“Zásahy ministra Bartoše do výběrového řízení na digitalizaci stavebního řízení již jednou zrušil Úřad na ochranu hospodářské soutěže a on dál pokračuje ve zjevném porušování zákona o veřejných zakázkách. Toto je typická ukázka pirátské transparentnosti v praxi. Těmito kroky jen protahuje nejistotu okolo digitalizace, což s netrpělivostí sledují nejen obce a kraje, ale také samotní projektanti, kteří dnes stále netuší v jakém režimu a podle jakých prováděcích předpisů mají už za 40 dní postupovat. Bezradní jsou z tohoto chaosu i právníci, kteří mají na starosti školení všech, kterých se stavební zákon od 1.1. týká.,” uvedl Vondráček.

Vondráček dnes na CNN PRIMA NEWS oznámil, že jako pan Gruntorád bude den držet symbolickou hladovku za projektanty a obce, které byly ministrem Ivanem Bartošem uvrženy v chaos. “Chceme vyjádřit solidaritu s těmi, kteří trpí kvůli neschopnosti a nečinnosti Pirátů. Piráti mají na starosti resort, který je klíčový pro rozvoj naší země, ale místo toho ho používají jako svůj soukromý korýtkařský projekt,” dodal Vondráček.

Svobodní: Nových bytů je stále málo, Bartoš je k tomu lhostejný

Svobodní dlouhodobě upozorňují na nedostatek nových bytů v České republice, který zhoršuje dostupnost bydlení pro občany. Podle Svobodných je Bartoš k tomuto problému lhostejný a neudělal nic, aby podpořil bytovou výstavbu.

“Ministr Bartoš je zodpovědný za digitalizaci stavebního řízení, která by měla zrychlit a zjednodušit proces povolování nových bytů. Místo toho se ale zabývá jen svými vlastními zájmy a neřeší potřeby občanů, kteří chtějí bydlet v kvalitních a dostupných bytech,” řekl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Vondráček poukázal na to, že počet dokončených bytů v České republice je stále nízký a nedostačuje k pokrytí poptávky, zejména u velkých měst. “Ministr Bartoš by měl podporovat soukromou bytovou výstavbu, nikoli ji brzdit. Svobodní navrhují, aby se snížily daně a poplatky spojené s výstavbou bytů, aby se zjednodušila administrativa a byrokracie, aby se podpořila konkurence a transparentnost na trhu s bydlením a aby se respektovala práva vlastníků a nájemníků. To jsou opatření, která by pomohla zlepšit dostupnost bydlení pro všechny,” uvedl Vondráček.