Štiplova 2675/9, Dejvice, 160 00 Praha 6

Štiplova 2675/9, Dejvice,
160 00 Praha 6

Statistické informace o stavebním objektu číslo 2675 na parcele st. 3082/27 v k.ú. Dejvice. Základní údaje o objektu Dejvice 2675, Praha na parcele st. 3082/27 v KÚ Dejvice, katastrální mapu a zařazení v databázi RUIAN naleznete na samostatné stránce.

Hlavní adresa

Okres 40924 (CZ0100) Praha
Městský obvod Prahy 060 Praha 6
Obec 554782 Praha
Část obce 400459 Dejvice
PSČ a adresní pošta 16000 Praha 6
Ulice 774201 Štiplova
Číslo domovní 2675 číslo popisné
Číslo orientační 9

Převažující využití budovy

Typ využití budovy 3 Budova pro bydlení
Způsob využití budovy dle katastru nemovitostí / dle RÚIAN 6 Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení
Klasifikace stavebních děl CZ-CC 111011 Budovy jednobytové

Technicko ekonomické údaje budovy

Údaj Hodnota Kód Text
Druh vlastníka budovy 9 nezjištěno
Počet všech podlaží budovy 1 1 1 podlaží
Počet bytů v budově (vchodu) 1 1 1 byt
Vybavení budovy výtahem 9 nezjištěno
Obestavěný prostor budovy v m3
Zastavěná plocha budovy v m2
Podlahová plocha budovy v m2
Materiál nosných zdí budovy 88 Nedefinováno
Připojení budovy na odpad 8 Nedefinováno
Připojení budovy na vodovod 9 nezjištěno
Způsob vytápění budovy 9 nezjištěno
Připojení budovy na plyn 8 Nedefinováno
Druh plynu
Topné médium – hlavní
Topné médium – vedlejší
Počet evidovaných obyvatel v budově
Druh domu dle SLDB 19 Provozní budovy s byty
Počet nadzemních podlaží domu dle SLDB 99 Nezjištěno
Druh vlastníka domu dle SLDB 8 Nedefinováno
Způsob vytápění domu dle SLDB 88 Nedefinováno
Připojení domu na vodovod dle SLDB 8 Nedefinováno
Období výstavby nebo rekonstrukce domu dle SLDB 88 Nedefinováno
Počet obyvatel v budově dle SLDB – trvalý pobyt 0 0
Počet obyvatel v budově dle SLDB – obvyklý pobyt 0 0

Další územní identifikace

Kraj (dle statistické klasifikace NUTS) 3018 (CZ010) Hlavní město Praha
Katastrální území 729272 Dejvice
Městský obvod/městská část 500178 Praha 6
Územně technická jednotka 729272 Dejvice
Část obce díl 400459 Dejvice
Základní sídelní jednotka 129275 Hanspaulka
Základní sídelní jednotka díl 1292750 Hanspaulka
Statistický obvod 132284 Statistický obvod 2271

Územní spádovost pod správní úřady

Obec s rozšířenou působností 1000 Praha
Pověřený obecní úřad 10000 Praha
Správní obvod Prahy 1106 Praha 6
Stavební úřad 100611 Stavební úřad – Úřad městské části Praha 6
Matriční úřad 00108 Úřad městské části Praha 6 – Matrika
Finanční úřad 0060 Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 6
Přesah budovy na území jiné obce 0 ne

Jednoznačný identifikátor budovy v rámci ČR

V Registru sčítacích obvodů a budov 1031721461
Pořadové číslo budovy (vchodu) 1
V Informačním systému katastru nemovitostí 1233848101
V informačním systému základního registru RÚIAN 26601231

Lokalizace

Parcelní číslo v rámci katastrálního území 2030820270
Souřadnice X,Y definičního bodu budovy ano

Údaje doplňkové

Rohový objekt
Evidovaná duplicita čísla domovního 0

Zdroj dat: Český statistický úřad