„OSLABOVÁNÍ SPRAVEDLNOSTI“

Vážení přátelé,

tento týden se v Čechách stala další věc, nad kterou běžnému člověku zůstává rozum stát. Velice zjednodušeně: někdo se dopustí trestného činu a namísto toho, aby byl vyšetřovateli a následně soudním systémem přiveden ke zodpovědnosti, je celé řízení přerušeno a dotyčný je s podezřením na duševní nemoc ubytován na psychiatrii. Tentokrát to byl člověk, který odpálil výbušninu na radnici v Rýmařově.

výstava "Psychiatrie pomoc nebo hrozba?"
výstava „Psychiatrie pomoc nebo hrozba?“
Kde se stala chyba?
Nejen v Čechách, ale po celém světě, se psychiatrie dostala do pozice autority na duševní zdraví a z tohoto titulu je za pomoci jejích teorií deformován svět kolem nás. Deformaci se nevyhnuly systémy vzdělávání (například problém s hyperaktivitou), běžné mezilidské vztahy, nepsychiatrické medicínské obory nebo koncept spravedlnosti a soudnictví. Před časem jsme na toto téma vydali šikovnou brožurku, která celý problém deformace pohledu na spravedlnost a soudnictví rozebírá a objasňuje. Najdete ji níže.

Pokud se dostanete do diskuze s kýmkoli, kdo je v důsledku dlouholetého oblbování přesvědčen „… že za to díky své nemoci přece ten dotyčný nemůže“, najdete v této brožurce níže odpovědi. Jsme sice malá země, ale útoky vyšinutých jedinců, kteří jsou po psychiatrické „léčbě“ nebo konzumaci psychoframak tady máme. Mezi ty nejšílenější by se dal zařadit konzument, který legálně drženými střelnými zbraněmi zastřelil 8 lidí v Uherském Brodě v roce 2015 nebo čerstvě z psychiatrie propuštěná žena, která v roce 2016 ubodala v Praze jinou ženu. A kdyby někdo namítal, že třeba správně nebrali předepsané léky, tak vězte, že vedlejší účinky (mezi něž u psychofarmak často patří agresivita, bludy, halucinace a sebevražedné sklony) se projevují dlouhodobě a i po vysazení.

Takže to, že někdo bere předepsaná psychofarmaka neznamená, že nemůže propadnout nezvladatelné touze po násilí!

OSLABOVÁNÍ SPRAVEDLNOSTI
OSLABOVÁNÍ SPRAVEDLNOSTI

STÁHNĚTE SI BROŽURU „OSLABOVÁNÍ SPRAVEDLNOSTI“ ZDE: