Občanské hnutí

Občanské hnutí
Občanské hnutí

PROČ VZNIKÁ OBČANSKÉ HNUTÍ?

Potřebujeme konečně politické hnutí, které bude stát za občanem, hnutí, které nebude ovládáno oligarchy, loutkami oligarchů a politickými kariéristy. Potřebujeme hnutí vlastenecké a všeobecné, které bude pevně stát za kulturním a historickým dědictvím naší země, hnutí, které bude mít ochranné mechanismy pro vlastní kontrolu, hnutí, které bude postaveno na morálních principech a lidských hodnotách, hnutí, které naváže na demokracii první Československé republiky.

Hnutí, které bude usilovat o nápravu historických politických křivd, které se na našem národu podepsaly, hnutí, které již nedopustí, aby se historie opakovala, hnutí, které nedopustí zánik Českého státu a národní suverenity. Žádné takové hnutí ani politickou stranu zde bohužel nemáme. Potřebujeme hnutí, které půjde do voleb, hnutí, které na sobě bude pracovat, začne v roli opozice a postupně bude růst na společné práci občanské společnosti, které již došla trpělivost. Není možnost volby, není jiné cesty, není koho volit.

KDO JE INICIÁTOREM, ZAKLADATELEM MYŠLENKY, VIZE A STANOV?“

Pavel Krejčí
Pavel Krejčí

Mezi iniciátory vzniku Občanského hnutí patří Pavel Krejčí, Jiří Černohorský, Jiří Bezák, Pavla Marková, k podporovatelům myšlenky například MUDr. Josef Hrušovský a další národní buditelé, aktivisté…

„Rozhodli jsme se ne proto, že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné. Tato doba přináší výzvu, kterou jsme nuceni přijmout, kterou nelze odložit a kterou musíme podstoupit.“ – Iniciátoři Občanského Hnutí

Tak a je to venku přátelé! Na programu Občanského hnutí jsme pracovali dlouho a věnovali jsme mu moře času a práce. Program má celkem 78 stran, toto je pouze přehled programových okruhů a jednotlivých programových bodů.

Vážení přátelé a příznivci Občanského hnutí. Členská základna po půl roce jednání rozhodla o finální podobě politického programu, kdy v několika kolech projednávala ve spolupráci s veřejností jeho prvotní, průběžné i konečné znění.

Tento program byl sestaven ke dni 2. června 2021 na základě výsledného memoranda diskusního kulatého stolu pro určení oficiálního politického programu Občanského hnutí. Zároveň bylo toto memorandum také návrhem pro hlasování o jeho určení, kdy členská základna Občanského hnutí rozhodla o jeho přijetí a definitivně jej schválila hlasováním v rámci Národního sněmu konaného dne 3. června 2021. Nyní byl program aktualizován, upraven pro finální prezentaci a nyní již můžete shlédnout jeho finální podobu.

Politický program Občanského hnutí není definitivní a očekává se jeho neustálý vývoj. Zapojit se do jeho vývoje může každý člen občanského hnutí, stejně tak jako externí odborníci či laická veřejnost. Líbí se vám naše programová teze a program samotný? Rádi byste se zapojili a stali se členy našeho hnutí? Neváhejte a rozšiřte naše členské řady!

Memorandum bylo sestaveno na základě poznatků vzešlých ze závěrů kulatého stolu uspořádaného pro získání základní představy o programu OH, které bylo sestaveno pro určení základní programové teze a základního rámce představ členů Občanského hnutí.

Tento program byl sestaven na základě dříve bodů vybraných bodů a dále na základě poznatků ze všeobecné diskuse a obhajoby jednotlivých programových bodů. Tato verze programu je výsledkem jednání druhého kulatého stolu zorganizovaného pro účel vytvoření kompletní programové teze, vize a obhajoby jednotlivých programových bodů. Obhajující studie pro jednotlivé body programu budeme postupně zveřejňovat.

Na programu Občanského hnutí pracovalo přes dvacet kolegů, věnovali jsme se této práci společně, dlouho a věnovali jsme mu moře času, práce a píle. Program má celkem 78 stran, toto je pouze přehled programových okruhů a jednotlivých programových bodů.

Kompletní program a jednotlivé programové teze najdete v Memorandu KS pro Oficiální program OH.