O Robertu P. Murphym

Robert P. Murphy je ekonom Institute for Energy Research a spolupracovník Ludwig von Mises Institute. Zároveň vede svou konzultační firmu RPM. Specializuje se na otázky peněz a financí, úroků, klimatických změn, teorie her, historie ekonomického myšlení, principů ekonomie a rakouské ekonomické školy. Titul Ph.D. získal na New York University.

Robert P. Murphy
Robert P. Murphy

V minulosti přednášel na Hillsdale College a jako analytik Laffer Associates působil ve finančním sektoru.

Murphy je autor a spoluator několika publikací a stovek článků. Publikoval například knihy The Politically Incorrect Guide to Capitalism (2007), The Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal (2009), Lessons for the Young Economist (2010) as Carlosem Lara je spoluautor knihy How Privatized Banking Really Works (2010 ). Napsal několik článků v odborných časopisech, jako jsou The Journal of the History of Economic Thought, The American Journal of Economics and Sociology, The Review of Austrian Economics. Murphy je také autorem studijních manuálů k základním ekonomickým dílům Ludwiga von Misese a Murraye Rothbard.

Murphy často přednáší na veřejnosti a poskytuje rozhovory v médiích. Více o něm je možné se dozvědět z jeho životopisu a jeho osobní stránky.

O Robertu P. Murphym

Publikačná činnost:

Z jeho publikační činnosti spomeňme např. Následující elektronicky dostupné zdroje:

– Jak funguje privatizované bankovnictví, 2010, s Carlosem Larem
– lekce pro mladého ekonoma, 2010
– Studijní průvodce lidskou činností, 2008 s Amadeusem Gabrielem
– Politicky nesprávný průvodce kapitalismu, 2007
– mohou být volné trhy navrženy, 2007
– Studijní průvodce pro člověka, ekonomiku a stát, 2006
– Cantorův diagonální argument a rozšíření k demokratické kalkulační debatě, 2006
– Hans-Hermann Hoppeova argumentační etika: kritika, 2006, s Gene Callahanem
– The Labor Theory of Value: Kritika Carsonových studií v politickém hospodářství oboustranných vztahů, 2006
– Teorie chaosu, 2002