Nejčastější menšinové jazyky v londýnských obvodech

Nejčastější menšinové jazyky v londýnských obvodech. Až na altajské Turky, semitské Araby a drávidské Tamily všechno indoevropští příbuzní, kteří ještě před pěti tisíci lety používali tentýž společný jazyk jako starousedlíci.

Nejčastější menšinové jazyky v londýnských obvodech
Nejčastější menšinové jazyky v londýnských obvodech

(Mimochodem: Turci, Arabové a urdsky mluvící Pákistánci jsou jediné zmiňované národy, které jsou majoritně muslimské. Kromě uvedených evropských křesťanských národů jsou Tamilové a Nepálci hinduisté – a Gudžarátci /národ zakladatele Indie M. K. Gádhího a zakladatele Pákistánu M. A. Džináha/, Bengálci a Paňdžábci všichni půl hinduisté a půl muslimové. Paňdžábci mají ještě navíc sympatickou menšinu Sikhů, vyznavačů speciálního náboženství, které je zavazuje, aby pod svým tradičním turbanem měli v první řadě věrnost státu, v němž žijí, což z nich ve všech válkách dělalo nejlepší britské vojáky.
Nekorektní P. S. A všimněte si, že Slovani opět obsadili nejrozlehlejší území. Kdyby se k Polákům připočítali ještě baltští Litevci, z toho titulu, že ještě před 100 lety etnologové pro velkou vzájemnou příbuznost považovali Baltoslovany za jediný jazykový kmen, pak naprosto bez konkurence. Gopnik culture over all!:-)