Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?

Vysoušení země vs. sílící skleníkový efekt
Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?

Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?
Je příčinou změny klimatu a globálního oteplování vysušování země?

V souvislosti s příčinami globálního oteplování a klimatické změny jsou klimatologové v posledních letech vystaveni neutuchajícímu náporu otázek typu: „Je globální oteplování způsobené vysušováním země a odvodňováním vnitrozemí kontinentů?“, Případně: „Jak je možné, že i přes probíhajícímu oteplování se vyšší vrstvy atmosféry ochlazují? „. Častokrát jsou to právě studenti středních, případně vysokých škol, kteří [zdá se] ještě nevědí celkem posoudit, která teorie je správná a která je naopak zjevným nesmyslem.

Bohužel, v některých slovenská, ale i zahraničních médiích dostávají prostor i různé tzv. „Alternativní“ teorie nebo hypotézy, které však nerespektují nejen výstupy vědeckého výzkumu, ale i fundamentální fyzikální termodynamický zákon zemské atmosféry a radiační bilance klimatického systému. Mezi takové osoby patří i Ing. Michal Kravčík, který dlouhodobě popírá a ignoruje konzistentní odborný názor slovenské vědecké obce na problematiku příčin, projevů a důsledků změny klimatu. Výsledkem jeho dezinterpretaci je nakonec i to, že si, pravděpodobně účelově, zaměňuje příčinu s následkem. [Přesněji řečeno, mylně se domnívá, že oteplování klimatického systému je způsobeno ztrátou vody v zemi a vysušováním vnitrozemí kontinentů, tedy i poklesem obsahu vodní páry v atmosféře – přičemž vědecký výzkum a empirické měření dokazují pravý opak, a to, že rostoucí rozsah sucha je bezprostředním následkem vyšší teploty atmosféry a tedy i intenzivnějšího výparu ze zemského povrchu; následné rychlejší ohřívání suššího povrchu kontinentů funguje jako tzv. zpětná pozitivní vazba, která následně další oteplování jen urychluje; k růstu vlhkosti atmosféry se vyjadřujeme níže.].

proč k nejrychlejšímu oteplování dochází v oblastech Země
proč k nejrychlejšímu oteplování dochází v oblastech Země

Jen na okraj lze uvést, že hypotézou Ing. Kravčíka bychom jen sotva dokázali vysvětlit, proč k nejrychlejšímu oteplování dochází v oblastech Země, kde je vody (nebo sněhu) na zemském povrchu dostatek v průběhu celého roku: Arktida, severní až severovýchodní Sibiř, Grónsko a severní Kanada. Odborná hydrologická a klimatologická obec se k mylným interpretacím Ing. Kravčíka o vývoji klimatu a podstatě hydrologických procesů více či méně pravidelně vyjadřuje již více než 20 let. Jeden z oficiálních postojů je shrnut na stránce Ekolistu.cz