Jak se provádí politika obezřetnosti na makroúrovni?

Snižování rizik systémového charakteru a jejich dopadu patří k základním článkem politiky obezřetnosti na makroúrovni. Samotný výkon politiky v sobě zahrnuje poměrně hodně oblastí. Nejdůležitější součástí výkonu politiky je aplikace legislativních nástrojů. V současnosti jsou to zejména kapitálové polštáře podle zákona o bankách č. 483/2001 Sb. a zpřísnit požadavky obezřetnostní bank na základě čl. 458 nařízení CRR. Jde o poměrně silnou formu reakce na existenci rizik. Výkon politiky však v sobě zahrnuje i jiné nástroje a přístupy.

Jak se provádí politika obezřetnosti na makroúrovni?
Jak se provádí politika obezřetnosti na makroúrovni?

V první řadě jde o aktivní komunikaci vůči veřejnosti prostřednictvím publikování zpráv a analýz. Součástí komunikace mohou být komentáře, hodnocení nebo doporučení pro finanční sektor. Pod výkon politiky můžeme zařadit i přímou komunikaci s finančními institucemi s cílem ovlivnit jejich chování. Samostatným výkonem politiky jsou podněty k výkonu dohledu na místě nebo na dálku, které mají reagovat na zjištěné skutečnosti, popřípadě podněty na změny v regulaci. Interní reakcí mohou také být změny v modelech na kvantifikaci rizik. Jako reakci na určité trendy nebo rizika může NBS přistoupit i k zavedení nových vykazovacích povinností pro finanční instituce.

Některé nástroje, např. proticyklický kapitálový polštář, vyžadují čtvrtletní přehodnocení. NBS proto bude primárně rozhodovat o výkonu politiky obezřetnosti na makroúrovni na čtvrtletní bázi a v případě potřeby i častěji.