Důkazy a důsledky klimatických změn

Důkazy a důsledky klimatických změn
Klimatické změny se již začaly. Během posledního století se průměrná
teplota vzduchu na povrchu Země zvýšila globální o 0,6 ° C a v Evropě o 1 ° C, což je nezvykle rychlé oteplení. Podle Višváder (2006) jsou dalšími důkazy
klimatických změn následující:
– Polární ledová pokrývka se rozpouští. Oblast moře pokrytá arktickým ledem na
severním pólu se za poslední desetiletí zmenšila o 10% a tloušťka ledu nad vodou
se snížila asi o 40%. Led v Grónsku se rozpouští a odtéká do moře ve zvětšující se
míře. V roce 1996 odteklo do moře 90 km³, zatímco v roce 2005 se množství
zvýšilo na 220 km³.
– Ledovce ustupují. Odhaduje se, že na celém světě se rozpouští 9 z deseti
ledovců. Je pravděpodobné, že 75% ledovců ve švýcarských Alpách do roku
2050 zmizí.
– Hladina moře se zvyšuje. Během posledního století se zvýšila hladina moře
o 10 – 25 cm a pravděpodobně do roku 2100 se zvýší o dalších 88 cm. mořská voda může proniknout do zemědělské půdy a zdrojů sladké vody a kontaminovat
je.
– Snižování biodiverzity. Mnohé živočichové a rostliny se nedokáží vyrovnat
s oteplováním. Zranitelné jsou zejména druhy jako polární medvědi, tuleni, mroži a tučňáci.
– Ohrožena je produkce potravin. Vegetační období rostlin se od roku 1960
prodloužilo o 10 dní a produktivita rostlin se zvýšila o 12%. globální modely
odhadují nárůst zemědělského výnosu EU jen do nárůstu teploty do 2 ° C,
pak však budou výnosy klesat.
– Nedostatek vody. Téměř pětina populace světa nemá přístup k čisté pitné vodě.
Pokud se globální teploty zvýší o 2 až 2,5 ° C nad úroveň před průmyslové revoluce, může se toto číslo zdvojnásobit.
– Je častější výskyt extrémního počasí (bouře, povodně, sucha a tepelné vlny).
V posledním desetiletí bylo ve světě třikrát více přírodních katastrof souvisejících
s počasím jako v šedesátých letech a v roce 2005 byl rekordní počet hurikánů.
– Rozšíření nemocí. Změna klimatu zvýší pravděpodobnost tropických onemocnění, jako jsou malárie a horečka dengue.