Co je to finanční stabilita?

 

Finanční stabilita je stav finančního sektoru, při kterém je finanční sektor jako celek schopen plynule plnit své základní funkce i při výraznějších negativních šocích, ať už v externím nebo domácím ekonomickém a finančním prostředí. Stabilita finančního sektoru je přitom vnímána jako nezbytný předpoklad pro zdravé fungování reálné ekonomiky a chování finančního sektoru by nemělo prohlubovat ekonomický cyklus. Národní banka Slovenska přispívá ke stabilitě finančního systému jako celku, přičemž za tímto účelem vykonává především dohled nad finančním trhem.

Co je to finanční stabilita?
Co je to finanční stabilita?

Pro finanční stabilitu je nezbytné finanční zdraví a dobře fungující vnitřní procesy ve finančních institucích. Zároveň však na finanční stabilitu významně ovlivňují i ostatní účastníci finančního trhu – nefinanční společnosti, domácnosti a vláda a legislativní a regulační prostředí. Proto za důležitou součást přispívání k finanční stabilitě považuje národní banka i pravidelné informování veřejnosti o stabilitě finančního sektoru a trendech, které mohou stabilitu ohrožovat. Za tímto účelem národní banka publikuje dvakrát ročně Zprávu o finanční stabilitě, která se primárně