civilista – definice pojmu civilista

Pojem civilista nebo též civilní osoba je v této práci definován v souladu s čl. 50 Kapitoly II Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, který stanovuje, že:
1. Civilní osoba je osoba, která nepatří do žádné z kategorií osob uvedených v
článku 4 A) 1), 2), 3), 6) Třetí úmluvy a v článku 43 tohoto Protokolu.
2. Civilním obyvatelstvem jsou všechny osoby, které jsou civilními osobami.
3. Přítomnost jednotlivců neodpovídajících definici civilní osoby uvnitř civilního obyvatelstva nezbavuje obyvatelstvo jeho civilního charakteru. (ŽÚOOOK, 1949).

civilista - definice pojmu civilista
civilista – definice pojmu civilista

Za civilní osoby jsou tedy považovány ty osoby, které nespadají do definice příslušníků ozbrojených sil či válečných zajatců, vymezených následujícím způsobem