nostrifikační zákon 12/1920 Sb. Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha, Historický ústav ČAV 1994

nostrifikační zákon 12/1920 Sb. Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha, Historický ústav ČAV 1994

nostrifikační zákon č. 12 1920 Sb.
nostrifikační zákon č. 12 1920 Sb.