Mauretánie Situace a spolupráce

Mauretánie Situace a spolupráce
Mauretánie Situace a spolupráce

Mauretánie představuje geografickou souvislost mezi státy arabského Maghrebu a zeměmi jižně od Sahary, což je patrné také z etnického složení populace: přibližně 30 procent tvoří arabští Maurové, přibližně 30 procent patří etnickým skupinám ze subsaharské Afriky. Zbývajících 40 procent patří do skupiny Haratin, potomků bývalých otroků, kteří se integrovali do maurské populace.

Po dlouhou dobu byli takzvaní Afromauretani tmavé pleti diskriminováni politicky dominantními Maury. Výsledné etnické napětí eskalovalo naposledy v roce 1989, kdy bylo do Senegalu a Mali vyhoštěno více než 60 000 Afromauretanů. Několik tisíc lidí bylo zabito. Od zavedení demokratizačního procesu v roce 2005 se situace uklidnila. Velká část afro-mauritánského obyvatelstva má však stále špatný přístup ke vzdělávacím příležitostem a sociálnímu zabezpečení. Postupná arabizace země také opakovaně vede ke konfliktům a protestům. Pogromy z let 1989/90 jsou považovány za tabu, dodnes se jimi politicky, právně ani společensky nezabývají.

Mauretánie čelí hluboké strukturální změně: v padesátých letech tři čtvrtiny populace stále žily jako nomádi. V důsledku katastrofického sucha v Sahelu v 70. a 80. letech mimo jiné jejich podíl nyní klesl na zhruba sedm procent. Naproti tomu podle Světové banky dnes žije ve městech téměř 60 procent Mauritánců. Rozvoj městské infrastruktury, jako je pitná voda a hygiena, nemohl držet krok s tímto rychlým rozvojem. Výsledkem je pěstování slumů. Růst populace také znamenal, že 40 procent obyvatel Mauritánie je mladších 15 let. Zdaleka jim není k dispozici dostatek vzdělávacích příležitostí a pracovních míst.

 

Mauritánie je země s nízkou úrovní správy. Nedostatky se projevují zejména při provádění stávajících zákonů a strategií. Činnost vlády je silně zaměřena na udržení moci pro stávající elity. Vrcholné pozice v politice, správě, ekonomice a spravedlnosti jsou obsazovány podle příslušnosti ke kmenům, přičemž silně dominují arabsko-maurské etnické skupiny. Korupce je velmi rozšířená. Armáda představuje významný mocenský faktor, který nadále silně ovlivňuje politické události a je úzce propojen s kmenovými strukturami.

Nezávislost soudnictví není zaručena: chybí kvalifikovaný personál a mnoho míst je obsazeno soudci a státními zástupci, kteří jsou loajální k režimu. V celé zemi platí tradiční islámské právo šaría.

Celosvětové pobouření způsobily v poslední době dva rozsudky: V prosinci 2014 byl mauritánský spisovatel a blogger Mohammed Ould Mkhaitir soudem šaría odsouzen k smrti za rouhání. Aktivista proti otroctví Biram Abeid, který se v prezidentských volbách v roce 2014 postavil proti držiteli, byl v lednu 2015 odsouzen ke dvěma letům vězení v procesu, který byl mezinárodně posouzen jako nespravedlivý za podněcování k vzpouře a členství v nelegální organizaci.

Mauritánie má poměrně bezplatný tisk. Chování vlády a správy je diskutováno kriticky, zejména v digitálních médiích. Avšak pouze vzdělaná elita ve velkých městech má přístup k novinám a internetu.