Koronavirus rychle hyne na slunci, ukazují americké testy

Testy americké vlády ukazují, že sluneční paprsky rychle ničí virus Komunistické strany Číny, známý jako nový koronavirus, vyplývá z dokumentu ministerstva vnitra Spojených států amerických.

Koronavirus rychle hyne na slunci, ukazují americké testy
Koronavirus rychle hyne na slunci, ukazují americké testy

Epoch Times virus nazývá virus Komunistické strany Číny (virus KS Číny), protože čínský režim existenci viru tajil po dobu 6 týdnů a umlčoval lidi, kteří na něj upozorňovalicož vedlo k masovému rozšíření viru v Číně a následně ve světě.

Koronavirus rychle hyne na slunci, ukazují americké testy
Koronavirus rychle hyne na slunci, ukazují americké testy

Vědci z ministerstva simulovali sluneční svit a zjistili, že v porovnání s neslunečným prostředím výrazně zvyšuje inaktivaci viru KS Číny, který způsobuje nemoc COVID-19.  Více zde