DÁVEJTE DOBRÝ PŘÍKLAD

DÁVEJTE DOBRÝ PŘÍKLAD

Existuje mnoho lidí, na které má člověk vliv2. Tento vliv může být dobrý nebo špatný.

Kdo vede svůj život v souladu s doporučeními uvedenými v této knize, je pro druhé dobrým příkladem.

Ostatní kolem něj si nemohou pomoci a budou tím ovlivněni, bez ohledu na to, co říkají.

Každý, kdo se vás snaží odradit, to zkouší proto, že vám chce ve skutečnosti škodit nebo sleduje své vlastní cíle. V hloubi duše k vám cítí respekt.

Vaše vlastní šance na přežití se budou dlouhodobě zlepšovat, protože se pod tímto vlivem zmenší hrozba ze strany druhých lidí. Jsou zde i jiné přednosti.

Nepodceňujte vliv, který můžete mít na druhé již pouhou zmínkou o těchto věcech a tím, že sami budete dobrým příkladem.

CESTA KE ŠTĚSTÍ VYŽADUJE, ABY BYL ČLOVĚK PRO DRUHÉ DOBRÝM PŘÍKLADEM.

1: příklad: někdo nebo něco, co je hodné napodobení či opakování; vzor, model.
2. vliv: účinek, který vyvolává působení někoho nebo něčeho.