Cena svobody vyznání – náboženská svoboda

České země mají ve své historii dlouhou epochu, kdy tu nebyla svoboda náboženského vyznání ale naopak náboženský útlak. Byla to doba od vzniku Husitství, která začala kázáními Jana Husa přibližně od 1400, a která po smrti Jana Husa dala vzniknout Husitství v Čechách. Náboženství a vládnoucí establishment propojený s církví cítil v názorech Jana Husa ohrožení. Pak v Čechách po bitvě na Bílé Hoře, která proběhla v roce 1620 vládli Habsburkové.  Habsburská monarchie nám panovala od Ferdinanda I. (1526–1564) po Karla I. (1916–1918).  Ztělesněním Habsburské náboženské politiky se v českém historickém povědomí stala nesnášenlivá násilná rekatolizace po bitvě na Bílé Hoře. Už 200 let před bitvou na Bílé Hoře kázal v Českých zemích Jan Hus, který byl za své náboženské názory upálen v roce 1415.